Kaikki kokoelmat
Arkhimedes Desktop UKK
Mitä minun pitää tietää verkkolaskutuksen lakimuutoksesta?
Mitä minun pitää tietää verkkolaskutuksen lakimuutoksesta?

Huolehdi siitä, että verkkolaskujen lähetys onnistuu jatkossakin. Arkhimedes Desktop tulee päivittää versioon 6.5 (3).

Jari avatar
Tekijä: Jari
Päivitetty yli viikko sitten

Uusi verkkolaskulaki astui voimaan 1.4.2020. Suurin uuden lain mukanaan tuoma uudistus on, että yritys voi vaatia kaikki ostolaskunsa verkkolaskuina. Toisin sanoen muita kuin verkkolaskuja ei tarvitse ottaa vastaan eikä siten myöskään maksaa. 

Uudistus ei tarkoita sitä, että laskut olisi pakko vastaanottaa verkkolaskuina. Laskun vastaanottotapa on yrityksen oma päätös. Laskuttajan on kuitenkin noudatettava yrityksen vaatimusta laskun vastaanotosta.

Yritykset voivat myös vaatia vastaanottamilleen laskuille entistä tarkempia tietoja, kuten sopimusnumeroa tai kilpailutuksen numeroa, johon laskutus perustuu. Mikäli vaaditut tiedot puuttuvat laskulta, se voidaan hylätä. Esimerkiksi valtionhallinnon organisaatiot tulevat jatkossa vaatimaan entistä tarkempia tietoja laskuille.

Kuinka kannattaa toimia, jos laskutat sellaista yritystä tai organisaatiota, joka vaatii entistä tarkempia tietoja? 

Arkhimedeksen työpöytäversiosta julkaistiin 26.3.2020 uusi versio, Arkhimedes 6.5 (3). Uusi versio sisältää kaikki tärkeimmät uudistuksen mukanaan tuomat verkkolaskun sisältökentät. Päivittämällä uuteen versioon saat nämä kentät käyttöösi. Sen jälkeen riittää, että huolehdit siitä, että asiakkaasi vaatimat tiedot ovat laskuilla.

Jotta verkkolaskuttaminen on ylipäänsä mahdollista, päivitys uuteen versioon on tehtävä viimeistään 11.1.2021. Tämän jälkeen verkkolaskujen välittäminen ei enää onnistu vanhemmilla versioilla.

Vastasiko tämä kysymykseesi?