Kaikki kokoelmat
Isolta lisäpalvelut
Isolta Perintäpalvelu
Mitkä ovat maksumuistutuksen kulut ja viivästyskorko asiakkaalleni?
Mitkä ovat maksumuistutuksen kulut ja viivästyskorko asiakkaalleni?
Jana avatar
Tekijä: Jana
Päivitetty yli viikko sitten

Kuluttajaperintä

Kuluttajalle maksumuistutuksen saa lähettää laskun erääntymisen jälkeen, tosin kuluttajaperintää koskevassa laissa määritetyn 5 euron muistutuskulun voi vaatia vain, jos saatavan erääntymisestä on kulunut vähintään 14 päivää.

Kuluttajasaatavassa velkoja voi lain mukaan vaatia perinnästä aiheutuvat kohtuulliset perintäkulut. Kuluttajalle lähetystä maksumuistutuksesta voi kuluttajaperintälain mukaan vaatia 5 euron huomautuskuluja (14 erääntymisen jälkeen) sekä korkolain mukaista viivästyskorkoa. Kulloinkin käytettävästä viivästyskorosta tiedottaa Suomen Pankki (kaksi kertaa vuodessa).

Korkolain mukainen viitekorko ajanjaksona 1.1.–30.6.2022 on 0,0 %. Viivästyskorko tänä ajanjaksona on siten 7,0 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 §:n mukaisella 7 prosenttiyksikön lisäkorolla).

Yritysperintä

Yritykselle maksumuistutuksen voi lähettää heti laskun erääntymisen jälkeen. Tätä ei ole laissa erikseen määritelty. Hyvän perintätavan mukaisesti maksumuistutus lähetetään yritykselle 5 - 7 vuorokauden kuluttua eräpäivästä.

Yrityssaatavissa muistutusmaksu on alkaen 8,40 € ja maksimissaan 25,00 €. Summaan vaikuttaa pääoman suuruus sekä mahdolliset erikoisjärjestelyt. Perintäkulut yrityssaatavissa ovat aina tapauskohtaisia, johon vaikuttaa tehty työ, pääoman suuruus jne.

Mikäli yritysten välisessä kaupassa ei ole erikseen sovittu, on kaupallisissa sopimuksissa velkojalla oikeus vaatia velalliselta laillista korkoa laskun erääntymisestä lukien.

Laillinen korko yritysten välisessä kaupassa on Euroopan keskuspankin (EKP) viitekorko lisättynä 8 prosenttiyksiköllä. Tällä hetkellä lain mukainen viivästyskorko kaupallisissa sopimuksissa yritysten välisessä kaupassa on 8 % (viitekorko lisättynä korkolain 4 a §:n mukaisella 8 prosenttiyksikön lisäkorolla).

Mitkä ovat maksuvaatimusten (perintäkirjeen) kulut asiakkaalleni?

Kuluttajasaatavissa perintäkulut ovat laissa säännelty ja ne nousevat saatavan pääoman mukaan. Taulukko löytyy perintälain 10. pykälästä.

Yrityssaatavissa perintäkulut ovat aina tapauskohtaisia, johon vaikuttaa tehty työ, pääoman suuruus jne. Niiden osalta ei siis ole olemassa kiinteää hinnastoa. Mikäli haluat tietää etukäteen arvion näistä kuluista, niin ota yhteyttä yhteystyökumppanimme asiakaspalveluun.

Meneekö toimeksianto automaattisesti oikeudelliseen perintään asti?

Ei mene, vaan yhteistyökumppanimme ottaa sinuun yhteyttä ennen oikeudellisen perinnän aloittamista.

Miten peruutan muistutus- ja perintätoimeksiannon ja mitä kustannuksia sillä on?

Voit peruuttaa toimeksiantosi ottamalla yhteyttä suoraan yhteistyökumppanimme asiakaspalveluun.

Huomaathan, että mikäli peruutat toimeksiannon perintätoimenpiteiden jo alettua tai toimeksianto on perusteeton, yhteistyökumppanimme voi veloittaa sinulta perintäkulukorvausta vastaavan summan.

Vastasiko tämä kysymykseesi?