Versiohistoria
Tältä sivulta löytyvät Arkhimedes Desktopiin tehdyt muutokset.
Mikko Ilomäki avatar
Tekijä: Mikko Ilomäki
Päivitetty yli viikko sitten

6.5 (3) (26.3.2020)

Kaikki laajuudet

 • Arkhimedes tuottaa nyt Finvoice 3.0 -aineistoa kaikissa integraatioissa (Isoltan verkkolaskupalvelu, tietojen siirto Arkhimedes Online -palveluun)

 • Integraatio Arkhimedes Onlineen on päivitetty käyttämään modernia JSON-rajapintaa (vanha rajapinta vielä toistaiseksi rinnan toiminnassa)

 • Voidaan määrittää verokohtelukoodi (ALV-koodi) ALV 0 -myyntiin sekä ohjelman, kontaktin, että laskun asetuksissa

 • Voidaan määrittää verkkolaskulle sopimusnumero, tiliöintiviite, työmaatunniste ja kilpailutuksen nro.

6.5 (2) (24.7.2019)

Kaikki laajuudet

 • Ohjelma toimii nyt FileMaker Pro Runtime 17.0.7-versiolla (Windows) ja 16.0.6-versiolla (Mac)

 • Windowsissa ollut ongelma, jossa versionumero periytyi vanhasta versiosta, korjattu

 • Macissa ollut ongelma, jossa BaseElements-plugin ei käynnistynyt (mikä esti mm. verkkolaskujen lähetyksen), korjattu

6.5 (1) (29.3.2019)

Laskutus-, Myynti- ja Toiminnanohjaus-laajuuksissa

 • Ohjelma toimii nyt FileMaker Pro Runtime 17.0.2-versiolla (Windows) ja FileMaker Pro Runtime 16.0.5-versiolla (Mac)

 • Rekisteröitymislomake on poistettu

 • Ohjelman käyttöönottoon on lisätty mahdollisuus yhteydenottopyyntöön

 • Verkkolaskun lähetys estetään nyt, jos eräpäivä on menneisyydessä

 • Välittäjän tunnus on nyt mukana kontaktiluettelosta tehtävässä tiedostossa

 • Laskuluettelosta tulostettavaan tiedostoon tulee nyt mukaan myös laskun numero

 • Poistaessa laskuriviä (tai mitä tahansa vastaavaa tuoteriviä) ohjelma saattoi unohtaa rivipaikan.

 • Kun vaihtaa laskulla kontaktia, ohjelma kysyy, vaihdetaanko se myös tuoteriville.

 • Kun otti ohjelman ensimmäistä kertaa, ohjelma saattoi löytävän vanhan version, vaikka vanhaa versiota ei ole

 • Kun otti raportin Myyntisaamisten reskontralista, ohjelman valinnat eivät olleet raportin haun jälkeen käytettävissä, jos raportti oli tyhjä.

Vain Laskutus-laajuudessa

 • Laskutus-laajuudessa on nyt aputoiminet

 • Laskutus-laajuudessa on nyt ostajan tilausnumero

 • Laskutus-laajuudessa on nyt kontaktiryhmät

 • Laskutus-laajuudessa on nyt laskupohjat

 • Laskutus-laajuudessa on nyt maksuhuomautuskulut

 • Laskutus-laajuudessa on laajemmat raportointityökalut

 • Laskutus-laajuudessa on näkymä maksuhuomautusten/maksukehotuksien massalähetykseen

 • Laskutus-laajuudessa on nyt viitesuoritusten syöttö pankin viitetiedostosta

 • Laskutus-laajuudessa kontaktit ja laskut voi nyt tulostaa tiedostoon

Vain Myynti- ja Toiminannohjaus-laajuuksissa

 • Tilausrivillä painokentän tooltip näyttää nyt tilauksen kokonaispainon

Vain Toiminnanohjaus-laajuudessa

 • Yksittäisen tuotteen voi nyt palauttaa toimituksessa varastoon.

 • Keräilylistalla, jos myyntitilauksen tuotteella oli kontakti- tai kontaktiryhmäkohtainen alennus, ohjelma laski alennuksen kahteen kertaan toimitusta tehtäessä.

6.1 (1) (15.12.2016)

Kaikki laajuudet

 • Ohjelma toimii nyt FileMaker Pro Runtime 15.0.2-versiolla.

 • Verkkolaskulomakkeella näkyy nyt ostajan tilausnumero

 • Asetukset->Sähköinen lasku -välilehdellä on nyt linkki verkkolaskutuksen lyhyeen oppimäärään

Laskutus

 • Maksumuistututukseen voi nyt asettaa uuden muuttujan: (DATE-1) jonka kohdalle tulee eilinen päivämäärä.

 • Laskujen KK-yhteenveto on nyt laskunumerojärjestyksessä.

Myynti

 • Tuotteen voi nyt monistaa Myynti-laajuudessa

 • Kun asettaa laskun ALV-selitteeksi "Ostaja verovelvollinen", ohjelma vaihtaa laskun oletuskirjanpitotilin vastaavaksi ja jos laskulla on jo tuoterivejä ohjelma kysyy vaihdetaanko kirjanpitotili myös tuoteriveille.

 • Kun laskulle hakee tuotetta tuotenumeron mukaan eikä tuotetta löyty, ohjelma ei enää siirry tuotteen lisätietovälilehdelle.

 • Laskuluettelo - Tiedostoon - KK-yhteenveto laski summiin muitakin kuin laskuja.

 • Jos tuotteen seloste-kentän ensimmäinen rivi on WWW-osoite ja laskulta klikkaa tuotteen auki pitäen shift pohjassa, ohjelma avaa selaimessa kyseisen WWW-osoitteen.

 • Tuoteluettelosta voidaan nyt tulostaa hinnasto, jossa näkyy vain tuotteen nimi, numero ja hinta.

 • Kun avaa tuoteluettelosta tuotteen, tuotteet ovat nyt selatessa samassa järjestyksessä kuin ne olivat tuoteluettelossa.

 • Lasku- ja tilausluettelossa näkyy nyt vapaavalittavana kenttänä myös myyntikateprosentti- ja kerroin.

 • Ohjelma ottaa nyt huomioon osasuoritukset laskiessa viivästyskorkoa.

 • Jos asiakkaalle on annettu pidennetty maksuaika, päivämäärä näkyy nyt kontaktikortilla Myynnit-välilehdellä

 • Kun tallentaa laskuluetteon tiedostoon, tiedostoon tulee nyt myös vapaasti valittu sarake

Toiminnanohjaus

 • Tuotetarroissa on nyt myös tuotenumero.

 • Keräilylistaa voi nyt rajata tuotteen nimen mukaan.

 • Varastonsiirtoa tehdessä tuoterekisteri sulkeutui joka kerran kun yksi tuote oli poimittu.

Integraatiot

 • Jos E-kaupan kautta tuleva kontaktitapahtuma jäisi tyhjäksi, siihen tulee nyt teksti "E-kauppa" ja sen perässä tilauksen päivämäärä

 • E-kaupan asetuksissa voi nyt valita "Korvaa hinta kontaktikohtaisella hinnalla", jolla voidaan valita käytetäänkö Arkhimedekseen määriteltyä kontaktikohtaista hintaa vai E-kaupasta tullutta

6.0 (4) (12.11.2015)

Kaikki laajuudet

 • Ohjelma ei enää koeta tehdä IBAN-tunnistusta verkkolaskuosoitteelle, jos se alkaa FI-kirjaimella

Mini

 • Minin toiminnallisuudet on siirretty Arkhimedes Online-palveluun. Laskuja voi edelleen selata mutta uusia laskuja ei voi enää luoda.

Myynti

 • Laskun pikahaulla voi nyt etsiä reskontramuistio-kentästä

 • Jos lasku on osittain maksettu ja osittain merkitty luottotappioksi, sen tila on "Osittain luottotappio"

 • Laskun tila on nyt "Perinnässä" jos on erääntynyt ja merkitty että lasku on perinnässä

 • Maksumuistutuksen viivakoodiin tulee nyt huomautus- ja viivästyskulut

6.0 (3) (16.10.2015)

Kaikki laajuudet

 • Windowsissa korjattu käyttöliittymässä ja tulostuksen esikatselussa leikkautuneita tekstejä

6.0 (2) (7.10.2015)

Kaikki laajuudet

 • Ohjelman sisällä olevat linkit on päivitetty vastaamaan Isoltan uutta sivustoa

Myynti

 • Tarjouslaskennassa allekirjoituksella on aiemmin enemmän tilaa.

 • Jos myyntitilauksessa tai laskulla syötti rivejä käyttämällä tablutaattoria kentästä toiseen siirtymiseen ja painoi "Lähete"-nappia, viimeiset muutokset eivät tulleet näkyviin lähetteelle

 • Jos on useita laskuja samoilla viitenumeroilla, maksu ko viitenumerolla kohdistuu nyt viimeisimpään laskuun

6.0 (1) (17.9.2015)

Kaikki laajuudet

 • Ohjelman nimi on nyt Isolta Arkhimedes

 • Ohjelmassa on nyt aiempaa modernimmat välilehdet ja kehykset

 • Lukitussa laskussa teksti ennen tuoterivejä tai sen jälkeen näkyy nyt tooltippinä, kun siirtää hiiren kentän päälle.

 • Laskua muokatessa näkyy nyt tuleva laskun numero ja viitenumero

 • Jos kontaktille tai laskulle antaa ALV-numeron Y-tunnus-kenttään, esim FI1234567, ohjelma automaattisesti muuttaa otsikoksi ALV-numero.

 • Laskulomakkeissa näkyy nyt sivujen kokonäismäärä niissä lomakkeissa joissa näytetään sivunumerointi.

 • Ohjelma tekee nyt varmuuskopion sulkiessa ArkhimedesData/Backup/LastClosed-kansioon

 • Ohjelman luomat varmuuskopiot eivät enää mene ohjelman asennuskansioon vaan Dokumentit/ArkhimedesData/Backup-kansioon ja siellä olevaan erityiseen "instanssikansioon", jonka nimi on BY-tunnus Versio instanssitunnus. Erikseen luotu varmuuskopio menee tämän kansion LastCheckPoint-kansioon, automaattiset varmuuskopiot AB1, AB2 ja AB3-kansioihin. Instanssitunnus asetetaan aina uudelleen, kun ohjelma ensimmäistä kertaa otetaan käyttöön tai varmuuskopio palautetaan.

 • Jos tietokantakonversion ensimmäinen vaihe (bMenu) kestää yli minuutin, ohjelma antaa ilmoituksen, että konversio kestää epätavallisen kauan. Voi valita Jatka tai Keskeytä. Jos valita Jatka, ohjelma tekee huomion uudelleen, jos ensimmäinen vaihe ei ole kolmen minuutin kuluttua valmis. Seuraavissa vaiheissa ohjelma antaa ilmoituksen, jos seuraavissa tiedostoissa kestää yli 10 minuuttia.

 • Varmuuskopion palautuksen polun voi nyt määrittää valitsemalla ko. kansio

 • Sähköisen laskutuksen lähetystavan valinta on nyt enemmän tippuvalikon näköinen

 • Arkhimedes tarkistaa nyt ennen lähetystä verkkolaskuosoitteesta kolme asiaa: Verkkolaskuosoite ei voi olla välittäjän tunnus (Tiekessä oleva tieto 23.2.2015) Verkkolaskuosoite ei hyväksy alkuun F1, f1, fI, Fi tai fi-kirjainyhdistelmää (IBAN-muotoisessa osoitteessa F ja I tulee olla isolla kirjaimella kirjoitettu) Jos verkkolaskuosoite on FI-alkuinen, ohjelma tarkistaa että se on IBAN-muotoinen

 • Jos yrityksen asetuksista puuttuu pankkitili, ohjelma ei enää yritä lähettää laskua verkkolaskupalveluun

 • Ohjelma tarkistaa nyt ennen sähköisen laskun lähetystä, että tilinumero on IBAN-muotoinen.

 • Laskulla valinta Yksikköhinta verollisena välittyy nyt verkkolaskua lähettäessä Isoltan verkkolaskupalvelun kautta.

 • Jos laskussa oli NULL-kirjain missä tahansa kentässä, lasku ei välittynyt verkkolaskuna. Nyt ohjelma poistaa NULL-kirjaimet ennen lähetystä.

 • Arkhimedes lähettää nyt verkkolaskuaineiston mukana Isoltan verkkolaskupalveluun myös laskun logon. Logo lähetetään vain, jos se lähetetään ensimmäistä kertaa tai logo on muuttunut.

 • Välittäjän tunnus välittyy nyt Maventaan Välittäjä tunnus-kentästä (aiemmin vain jos verkkolaskuosoite oli kirjattu @-merkillä).

 • Kun lähettää verkkolaskua, jossa on yksinkertaisia virheitä, esim katuosoite puuttuu, ohjelma ilmoittaa tästä nyt erillisellä tekstillä "Laskun lähetys epäonnistui", myöskään virheraportin mahdollisuutta tässä ei enää tarjota.

 • Tulostaessa tulostusasetuksiin tulee nyt automaattisesti Records being browsed vaikka asetusta olisi edellisessä tulostuksessa muuttanut.

 • Tulostuksen esikatseluissa painike "Print" on nyt suomeksi "Tulosta"

 • Tallenna tiedostoon / Exceliin / PDF-toiminnot esikatselunäkymissä on nyt siirretty ylävalikkoon

 • Päivämäärät ovat nyt aina suomalaisessa muodossa, riippumatta käyttäjän käyttöjärjestelmän asetuksista.

 • Laskun (ja muissa vastaavissa tulosteissa) Määrä-kenttään mahtuu nyt luku, jossa on n. 10 numeroa.

 • Tilisiirtolomakkeen oikeassa alareunassa oleva tekstiä "Maksu välitetään saajalle.." näytti ääkköset puuttellisesti Windowsissa. Kirjasimeksi on nyt vaihdettu Verdana.

Laskutus ja laajemmat laajuudet

 • Laskutus-laajuudessa on laskulla nyt myös valuutat

 • Laskulle voi nyt lisätä myös liitetiedoston (laskulla Laajennettu tekstinäkymä -> TIedosto), joka välitetään Isoltan verkkolaskupalvelua käyttäessä sähköisen laskun mukana.

 • Laskuluettelosta voi nyt tulostaa ALV-erittelyn, eli raportin joka tulostaa annetun aikavälin laskut ja tarvittaessa myös laskurivit, päivä- ja kuukausikohtaisella ALV-erittelyllä (aiemmin toiminto vain Myynti-osiossa).

 • Myyntiraporttien päivämäärävalintaan tulee nyt kuluva kuukausi, jos on kuluva päivä on vähintään kuun kahdeksas päivä.

 • Laskulle tulee nyt myös virtuaaliviivakoodi, jos viivakoodi on valittu laskulle (patsi jos on valittu laskulomakkeeksi Tilisiirto tai viivakoodin alapuolelle on määritelty marginaali)

 • IDAutomation-pluginia- ja fonttia ei enää tarvita viivakoodin tulostamiseen.

 • Kun hyvitti ruotsinkielisen laskun, laskulla luki Göttgörelse Gottgörelsen sijaan.

 • Jos lasku on nyt osittain maksettu, laskun tila on nyt "Osittain avoinna" tai "Osittain erääntynyt"

 • Ohjelma tarkistaa nyt viitenumeroa syöttäessä (laskulla tai kontaktin "vakioviitenumero") että viitenumero on oikean muotoinen ja ehdottaa palauttamista tai hyväksymistä, jos viitenumero on väärässä muodossa.

 • Jos kontaktia luodessa ei ole valinnut kontaktityyppiä, ohjelma ilmoittaa "Huom! Et ole valinnut kontaktityyppiä"

 • Laskutus-laajuudessa laskun vastaanottajaa voi nyt vaihtaa Kun luodaan uutta kontaktia, ohjelma ei enää ensimmäisessä vaiheessa kysy halutaanko luoda kontaktia.

 • Kun luo laskun (tarjouksen tmv) ja löytyy useita asiakkaita samalla nimellä, avautuvan kontaktiluontiä-näkymän otsikko on nyt "Valitse kontakti" "Uusi kontakti" sijaan

 • Maksumuistutuksessa näkyy nyt tekstin "Päivämäärä" sijaan "Laskun pvm" jotta selvemmin näkee että kyse on laskun, ei maksumuistutuksen päivämäärästä.

 • Kun lähettää laskun joko Isoltan verkkolaskupalvelun tai Maventan kautta, laskun Reskontra->Reskontramuistioon jää merkintä koska lasku välitettiin ja millä tavalla (sähköpostipalvelu, tulostuspalvelu, verkkolasku)

 • Korjattu 5.5 (2)-versiossa tullut vika, jossa ohjelma ei hakenut tuotetta laskulle tuotenumeron mukaan ensimmäisellä klikkauksella

 • Jos syöttää ale-kenttään välilyönnin, verkkolasku ei jää enää virheeseen.

 • Kun tekee laskuluettelossa pikahaun, laskujen järjestys säilyy nyt, jos hakutuloksia on alle 200 (vastaava myös tarjouksissa, tilauksissa ja ostoissa)

 • Luettelon ulkoasut on käyty läpi niin, että niissä näkyy nyt väliviivat yhtenäisellä tavalla

Myynti ja laajemmat laajuudet

Raportit:

 • Myyntiraportit (asiakkaittain, tuotteittain jne.) voidaan nyt esittää myös piirakka- tai pylväsdiagrammina. Mikäli myynti on alle 2 % kokonaismyynnistä, ohjelma näyttää myynnin kategoriassa "Muut".

 • Myös kontaktikohtaisesti voi nyt valita myyntiraportit pylväs- tai piirakkadiagrammiin.

 • Laskujen kuukausinäkymässä (josta on nyt pääsy myös myynnin raporteista, kun on ensiksi valittu "Kuukausittain") voi nyt tulostaa viivadiagrammin vuoden myynnin kehityksessä kuukausittain. Raportin saa joko verottomasta tai verolllisesta myynnista ja verottomasta myynnistä sen saa lisäksi myyntikatteen kanssa.Lasku-, kassa-, tilaus- ja tarjousluettelon vapaavalintaiseksi kentäksi saa nyt myyntikatteen ja lisäksi luettelon alareunassa näkyy katteen yhteismäärä

 • Pääkirjassa on nyt saldo

 • Raportit välilehti on nostettu päävälilehdeksi

 • Myynti->Raportit->Myyntiraportiksi voi nyt valita myös "Kuukausittain"

 • Jos Kontaktit->Kontaki->Raportit-välilehdellä valitsi mittariksi Myynti yhteensä, mittari laski lukuun mukaan myös myyntitilaukset. Nyt luvussa on mukana vain laskut ja kassatapahtumat.

 • Välilehdellä Myynti->Raportit->Myyntiraportit tekstiraportissa, jos tuotteen nimi oli pitkä, se saattoi mennä päällekkäin tuotenumeron kanssa.

 • Kun valitsee Myynti->Raportit->Laskutusraportit tai Suoritusraportit, ohjelma tarkistaa ensin, onko valittu Päiväkirja, Pääkirja tai Yhteenveto.

 • Kontakti->Raportit->Saatavat-raportin kautta saa nyt myös saatavat valitulta päivältä, myös ikäjakauman kanssa.

 • Myyntiraportissa on nyt valittavissa erillisellä ruksilla "Näytä tuote-erittely". Samalla myyntiraporttien käyttöliittymä on uudistunut, raportti valitaan nyt listasta ja raporttiin kerättävät tiedot (laskut, kassa, tilaukset) valitaan valintapainikkeella

 • Laskuluettelo -> KK-näkymässä ei ole enää työkaluja luoda ja poistaa kuukausia, kuukaudet on nyt luotu valmiiksi.

 • Kirjanpitoraporteista ja muista raporteista saa nyt raakadatan tallennettua tiedostoon esikatseluvaiheessa valitsemalla ylävalikosta Tulostus/Tiedostoon -> Tallenna...

Reskontra (uutena ominaisuutena asiakaskohtainen reskontra):

 • Laskun Reskontra-välilehti on nyt muutettu seuraavasti: Maksumuistutuksiin liittyvät toiminnot ovat nyt uudelle Maksumuistutukset välilehdellä Maksuihin liittyvät toiminnot ovat nyt Maksut ja hyvitykset-välilehdellä (korvaa Reskontra-välilehden) Muut toiminnot (sähköinen lasku, Finvoice, muut valinnat) on siirretty uudelle Laskutus>Siirto-välilehdelle

 • Reskontrakirjausmallien nimet on nyt: Suoritukset laskuihin Suoritukset kassaan Huomautus- ja viivästyskulut *) Suoritukset ostohin
  *) Uusi otsikko, jonka alla on nyt huomautuskulut ja viivästyskorko. Nämä eivät enää näy laskun Reskontra-välilehden maksuhistoriassa

 • Aiemmin Reskontra-niminen välilehti on nyt Erääntyneet. Näkymä on järjestetty uudelleen niin, että toimintoja ei ole niin paljon samaan aikaan näkyvissä. Toiminnot (maksuhuomautusten esikatselu/tulostus, perintään tulostus/finvoice) on yhdistetty yhteen valikkoon. Asiakkaan kohdalla olevia "asiakkaan tarkennustietoja" ei voi tässä näkymässä enää muokata, jotta ei vahingossa muokkaisi ko. laskua.

 • Myynti->Laskut->Viitesuoritukset-välilehdellä, jos samaan viitenumeroon kohdistuu useita laskuja, ohjelma näyttää nyt tiedot viimeksi luodusta laskusta. Samoin jos siirtyy laskulle Viitesuoritukset-välilehdeltä tai kirjaushistoriasta vihreällä nuolipainikkeella, näytetään nyt ko. viitenumerolla oleva viimeisin lasku.

 • Myynti->Laskut->Erääntyneet-välilehdellä on nyt toiminto "Poista valinnat kaikista", joka poistaa valintaruksin kaikista erääntyneistä laskuista, ei vain listalla näkyvistä laskuista.

 • Myynti->Laskut->Viitesuoritukset-välilehdellä toiminto "Kirjaa reskontraan" ei enää erikseen vahvista toimintoa napin painamisen jälkeen.

 • Reskontrakirjausmallissa on uusi kategoria Muut, jonka alla on asiakastileissä käytettävä Ennakko asiakastilille

 • Asetukset->Yritys->Tiliöinnit->Reskontrakirjausmallit lajitellaan nyt Debet-tilin mukaan.

 • Reskontrakirjausmalleissa on nyt kategoriassa Huomautus- ja viivästysmaksut uudet Saatavat huomatuskuluista ja Saatavat viivästyskoroista. Näille ei ole kirjanpitotillä, sillä kirjauksia ei kirjata ohjelmassa reskontraan/kirjanpitoon.

 • Laskut->Asetukset->Reskontra-välilehdellä on nyt mahdollista määrittää viitenumeron muoto, esim jos haluaa, että viitenumerossa on aina kuluva vuosi ja 6 laskun numerolle varattua numeroa, muoto olisi 2015NNNNNN. Muodon voi määrittää joko laskun numeroon tai asiakasnumeroon perustuen.

 • Maksut ja hyvitykset-välilehdellä "Suoritukset €" näyttää nyt suoritusten kokonaismäärän eikä ota huomioon viivästystuottoja/saatavia.

 • Jos lasku on maksettu mutta perittyjä huomautuskuluja ja viivästyskorkoa ei ole maksettu (eli laskussa on maksettavaa ja saatavat huomautuskulut/viivästyskorot on kirjattu kohtaan "Tuotot/saatavat huomautuskuluista ja viivästyskoroista") ilmestyy Maksut ja hyvitykset-välilehdelle toiminto "Siirrä saatavat asiakastilille", joka kirjaa saatavat huomautuskulut/viivästyskorot miinusmerkkisinä suorituksina asiakastilille. Kun toiminnon on suorittanut, lasku ei enää osoita "maksettavaa". "Maksettavaa" näkyy vain, jos laskun joko laskun jäännös ilman kuluja on eri kuin nolla tai huomautuskuluja/viivästyskorkoa ei ole maksettu ja tämä on kirjattu kohtaan "Tuotot/saatavat huomautuskuluista ja viivästyskoroista". Kun toiminnon on suorittanut, kontaktin asiakastilillä näkyy tooltippinä laskun numero kun siirtää kursorin tilin nimen (Saatavat ..) päälle

 • Laskulla Reskontra-välilehdellä "Viivekoron" alla on nyt "päivään", joka on oletuksena kuluva päivä. Kun päivämäärää klikkaa, voi vaihtaa siihen haluamansa päivän.

 • Jos laskulla on maksumuistutuksen kautta pyydetty huomautuskuluja tai viivästyskorkoa, Maksut ja hyvitykset -välilehdellä näkyy nyt laskun huomautuskuluista ja viivästyskoroista saatu tuotto omana kohtanaan.

 • Laskun Maksut ja hyvitykset -välilehdellä on nyt toiminto "Lisää maksusuoritus" (vastaava toiminto joka on ollut aiemmin vain laskuluettelossa)

 • Kontaktille voidaan nyt syöttää vakioviitenumero (Kontakti->Myynti->Asiakastili), jota käytetään kaikilla kontaktille luoduilla laskuilla.

 • Asiakastilillä olevat saatavat huomautuskuluista ja viivästyskoroista siirtyvät nyt luotavan laskun tuoteriveiksi, kun lasku laskutetaan.

 • Jos on tuotu asiakastililtä viivästyskorko, ohjelma ei laske laskun viivästyessä tästä rivistä viivästyskorkoa.

 • Kontaktit->Myynti-välilehdellä on uusi välilehti "Asiakastili", jossa voidaan Siirtää liikamaksuja asiakastilille Luoda suorituksia asiakastilille Purkaa asiakastililtä suorituksia avoimiin laskuihin

 • Viivästyskoron voi nyt laskea tiettyyn päivämäärän asti.

 • Kun asiakastililtä poistaa suorituksen, ohjelma kysyy halutaanko suoritus poistaa oikaisemalla (suoritus jää mutta ohjelma tekee vastasuorituksen) vai poistamalla alkuperäinen suoritus.

 • Kun asiakastililtä siirretään "Saatu ennakko"-suorituksia laskulle, ohjelma tekee uuden laskuun kohdistuvan suorituksen, jossa debet-tili on ennakkomaksun tili, kredit myyntisaamistili.

 • Kirjanpitotileihin lisätty tili "Saadut ennakot" (numero 2861) ja Reskontrakirjausmalleihin tähän tiliin viittaava "Saatu ennakko". Tätä käytetään, kun kirjataan suorituksia asiakastilille/asiakastililtä.

 • Jos syöttää viitesuorituksen, joka aiheuttaa liikamaksun laskulla, liikamaksu siirtyy nyt automaattisesti asiakastilille.

 • Jos kontaktille on määritelty vakioviitenumero, tällä viitenumerolle tehdyt viitesuoritukset kohdistetaan ensisijaisesti kontaktille, ei laskulle. Suoritus kirjautuu kontaktin kautta edelleen vanhmpaan avoimeen laskuun.

 • Jos asiakastilillä on rahaa ja laskuttaa laskun, ohjelma kysyy nyt halutaanko asiakastilillä olevat suoritukset liittää laskullKun viitemaksussa on liikasuoritus, joka kirjautuu asiakastilille, tämä tieto näkyy nyt kirjaushistoriassa. Samoin jos suoritus on kohdistunut tiettyyn laskuun tai liikasuorituksen / saatavan viivästyskuluista siirtää erikseen laskulta asiakastilille, laskun Muistio-kenttään jää tästä merkintä.

 • Jos viitemaksu siirtyy asiakastilille, tästä jää nyt merkintä kirjaushistoriaan

 • Asiakastilin suorituksista saa nyt oman raporttinsa

 • Jos Myynti->Asetukset->Reskontra-välilehdellä on määritelty, että viitenumero määritetään asiakasnumeron perusteella, kaikille asiakkaille määrittyy vakioviitenumero asiakasnumeron perusteella (ellei käsin ole vaihtanut vakioviitenumeroksi jonkin muun).

Muut uudet toiminnot Myynti- ja Toiminnanohjaus-osiossa

 • Arkhimedes Myynti-laajudesta on nyt uusi päätaso, jossa Voi nyt itse määritellä suosikit Tehtävät, tarjoukset ja laskut on aseteltu rinnakkain Toiminnot plus-painikkeella luoda tehtävä, tarjous tai lasku Toiminnot nuoli-painikkeella siirtyä tarjouksiin tai laskuihin Toiminnanohjauksen koekäyttö poistettu näkymästä.

 • Kontaktikortilla Resurssi, Tiedot ja Kartta-välilehdet on nyt yhdistetty Muut-välillehden alle.

 • Kontaktikortilla on tehty seuraavat parannukset: Poista-nappi ei näy, jos sen vieressä ei ole poistettavaa tietoa (esim tehtävän poisto) "Laskutus osoitteeseen"-lisätoiminnot näkyvät vasta, kun "Laskutus osoitteeseen" on annettu E-mail ja WWW-siirtymisnapit näkyvät vasta kun E-Mail/WWW on annettu Mittareissa aikavälikentät näytetään vain, kun on valittu mittariksi jokin "aikaväliltä" Raporttivalinnat näytetään vain jos kontaktilla on laskuja Kontaktiryhmissä tyhjällä rivillä näkyy vain kenttä, jossa on teksti "Valitse ryhmä" Tuote-välilehdellä "Luo kontaktista tuote"-teksti häviää kun on luonut tuotteen Muistio-välilehdellä Avaa liitetiedosto näkyy vasta, kun liitetiedosto on liitetty Jos ei ole yhtään kontaktiryhmää, Ryhmät-välilehdellä on kontaktiryhmän valinnan sijaan linkki kontaktiryhmän luomiseen "Merkitty kontaktiluettelossa" ja "Liitä kontakti toiseen yritykseen" siirretty Ryhmät-välilehdeltä Muut->Tiedot-välilehdelle

 • Jos yrittää siirtyä pikalaskulta kontaktille, ohjelma huomauttaa nyt, että kontaktia ei ole valittu.

 • Alikontaktille kirjattu yhteydenpito näkyy nyt pääkontaktilla

 • Kun luo kontaktia, jolle on valittu kontaktityypiksi muu kuin "Asiakkaat", ohjelman näyttää tästä ilmoituksen (mahdollisena varoituksena sille, ettei vahingossa anna väärää kontaktityyppiä)

 • Jos laskulla on valittu valuuttakurssi mutta hinnat syötetään euroissa, ei ole mahdollista enää määritää huomautuskulua/viivästyskorkoa

 • Jos kassan asetuksissa on valittu "Uusi kassatapahtuma luodaan heti tulostuksen jälkeen", ohjelma ei enää luo uutta kassatapahtumaa esikatselun tai jo vahvistetun kassatapahtuman tulostuksen jälkeen.

 • Tuotteiden asetukset on nyt yhdistetty myynnin asetuksiin.

 • Kun luo tuotteesta variaation, yksikköhinnan kieliversiot, tullikoodi ja hälytysraja siirtyvät nyt variaatiolle.

 • Myynnin asetuksia on nyt myös visuaalisesti järjestetty selkeämmiksi kokonaisuuksiksi. Yrityksen asetuksista on lisäksi linkki Myynnin asetuksiin.

 • Nyt voi erikseen valita kassatapahtumille "Yksikköhinta verollisena"

 • Kun luo suosikin, suosikin nimeen ei enää tulosta Liiketoiminta tai Päätaso, jolloin se on hieman aiempaa lyhyempi.

 • Myynti-laajuudessa on tuotekortilla nyt viivakoodi, kuva ja valuuttahinnat

 • Suosikeista etusivulla näkyvät suosikit on nyt visuaalisesti erotettu

 • Jos laskulla toimitusosoitteen tarkennus alkoi rivinvaihdolla, laskulla toimitusosoitteeksi tuli aina laskutusosoite, ei toimitusosoite

 • Laskun ja kassatapahtuman tulostusikkunan voi nyt ohittaa, jos Pitää tulostaessa shift ja ctrl yhtä aikaa pohjassa tai Kassatapahtumalla valitsee "Päätä tapahtuma" (Helppokassa)

 • Lähetteelle tulostuu nyt viivakoodi, jos tuoteriville on määritelty EAN-13-muotoinen viivakoodi ja viivakoodin tulostus lähetteelle on aktivoitu tuotteen asetuksissa.

 • Tarjoukset voi tarjousluettelosta tallentaa nyt tiedostoon, joka niin että tiedostoon tulee rivi / tarjous tai rivi / tarjousrivi.

 • Tarjouksessa ja myyntitilauksessa on nyt kaksi uutta kenttää, Asiakkaan nimi ja Asiakkaan osoite, joihin tallentuvat asiakkaan nimi ja osoite tarjouksen/myyntitilauksen luontihetkellä. Tämä tieto näytetään tarjouksessa ja myyntitilauksessa (aiemmin näytettiin asiakkaan laskutusosoite).

 • Jos laskulla tuoterivillä on komponentteja, tuoteriviin annettu alennus välittyy nyt myös komponentteihin

 • Jos ei ollut valinnut "automaattinen haku tuotenumeron/viivakoodin perusteella" ja laskulla siirtyi tuotenumerokentästä sarkain-näppäimellä, sarkain-näppäintä piti painaa kaksi kertaa ennen kuin kursori siirtyi seuraavaan kenttään.

 • Laskua voi nyt pikahaulla hakea Viitteemme- ja Viitteenne -kenttien pohjalta

 • Tarjouksen ja tilauksen hintarivit saa nyt uudelle lomakkeelle "Yhteystiedot alhaalla"

 • Tuotteen nimen voi nyt määrittää myös saksaksi

 • Laskun, tarjouksen, tilauksen ymv. tulosteet saa nyt myös saksaksi

 • Tarjoukset ja tilaukset saa nyt myös viron kielellä.

 • Tarjous oli aiemmin käännetty englanniksi Tender, nyt Offer

 • Jos sähköpostilistan erottimeksi oli annettu jokin muu kuin pilkku, ohjelma ei enää palauta sitä pilkuksi ohjelman uudelleenkäynnistymisen yhteydessä.

 • Laskuille, kassatapahtumille, tilauksille ja tarjouksille voidaan myynnin asetuksissa määrittää nyt erikseen arkistopvm, tuotteiden määrä ja aktivoituva kenttä.

 • Tilausluettelossa, kassaluettelossa ja tarjousluettelossa saa nyt viimeisimpään sarakkeeseen vapaasti valittavan kentän.

 • Kun tulostaa laskuja laskuluettelosta, ohjelma kysyy nyt tulostetaanko alkuperäiset laskut vai laskut, joissa on myös otettu maksusuoritukset huomioon.

 • Kontaktiluettelossa tai kontaktikortin Myynti->Raportit-välilehden myynnin mittareissa näkyy nyt myös alikontaktien myynnit yhteensä.

 • Tuotteet->Tuotehallinta->Tuotetyypit, kentissä Nimi ja Yksikkö ei enää tule rivinvaihtoa enteriä painaessa vaan kursori siirtyy seuraavaan kenttään

 • Maksuhuomautukseen ja maksukehotushistoriaan summat tulevat nyt aina kahdella desimaalilla (aiemmin esim 5,20 näkyi tekstinä 5,2)

 • Tapahtuma->Tehtävät -luettelo ja tehtävänmuokkaustilassa, kun vaihtaa kontaktia ("keneen liittyy"), ei enää avaudu täyttä kontaktiluetteloa vaan kenttä, johon kirjoittamalla voi hakea haluamansa kontaktin.

 • "Yksikköhinta verollisena" on nyt määritettävissä kontaktikohtaisesti kontaktin oletusarvoissa. Vaihtoehdot verollinen, veroton ja oletus (eli se mikä on myynnin asetuksissa määritetty)

 • Kun luo tarjousta, tilausta tai laskua eikä anna asiakasta, ohjelma ilmoittaa nyt "Valitse ensin asiakas" (aiemmin epäselvä "Syötä ensin keittiin arvot")

 • Tarjouksista saa nyt tulostettavan luettelon, joka yhtenä listana tai eroteltynä tarjouksen tilan mukaan (Tarjous tekemättä/lähetetty/hyväksytty/hylätty). Luettelossa näkyy myös tarjouksen läpimenoaika.

 • FileMaker 13: Kassatapahtuman muokkauksessa jos maksujen kirjaamisen jälkeen muokkaa tuoterivien hintaa, jäännös ei päivittynyt tai se päivittyi viiveellä.

 • Laskun, tarjouksen, myyntitilauksen ja toimituksen "Tuoterivien sisäinen kohdennus ja tiliöinti"-välilehdillä kentissä Saaja, Tuloryhmä ja Kp-tili näkyy nyt kentän arvon ilmoittava tooltip kun asettaa hiiren kentän päälle.

 • Myynti->Asetukset->Tulostus-välilehdellä voi nyt määrittää että lähetteissä näkyy tuotteiden yksikköhinnat. Ominaisuus tulee voimaan vasta valinnan jälkeen tehtyihin tapahtumiin (Lasku, Myyntitilaus), joista lähete tehdään.

 • Kun lähettää tarjousta, tilausta tmv. sähköpostitse, ohjelma ilmoittaa nyt että sähköpostiohjelma avataan ja että käyttäjä saa virheilmoituksen jos sähköpostiohjelma puuttuu tai on epäyhteensopiva. Ilmoitus näytetään vain kerran (ellei toimintoa peruuta).

 • Viitesuoritusten polun, ostolaskujen maksatuspolun, E-kaupan URL-osoitteet sekä Finvoice/Factoring-polun voi nyt määrittää (vihreä nuoli) valitsemalla jokin ko. polussa oleva tiedosto.

Toiminnanohjaus

 • Tuotteelle voidaan nyt määrittää hankintakulu(olettama), joka: Ei-varastotuotteissa lisätään ostohintaan laskulle tuodessa Varastotuotteissa asetetaan kyseisen tuotteen käsittelykuluksi varastoontuonnissa

 • Inventaariotyökalussa olevat Ostotilaus-työkalut ovat nyt omalla välilehdellään.

 • Tullikoodi näytetään nyt laskulla jos 1) se on määritetty tuotteiden asetuksissa näkymään ja 2) laskulle ei ole määritelty tiliä tai tiliin on erikseen määritetty että tullikoodi näytetään.

 • Ostotilauksessa voidaan tuoterivikohtaisesti määrittää nyt pituus, leveys ja paino

 • Tuottet->Raportit-välilehdellä on nyt myös "valitun varaston" osalta mahdollisuus laskea Varastosaldo / varaston arvo kaikkiaan (ennen vain kaikki varastot)

 • Kun luo ostolaskun ja ohjelma vertaa toimittajan pankkitilinumeroa ostolaskun pankkitilinumeroon, ohjelma ei enää lue eroksi jos tilinumerossa on tyhjiä välilyöntejä.

 • Tapahtumat->Kalenterin Päivänäkymässä ja Kuukausinäkymässä kun vaihtaa tekijän, kalenteri päivittyy nyt automaattisesti näyttämään kyseisen tekijän tehtävät.

 • Tapahtumat->Resurssit-välilehdellä on nyt näkyvissä onko resurssi aktiivinen.

 • Kun resurssiksi määritellyn kontaktin poistaa, resurssin aktiivisuus poistuu automaattisesti.

 • Ostolaskun maksun tiloihin lisätty "maksukielto" tilanteisiin, joissa halutaan erityisesti määrittää, että laskua ei vielä makseta.

 • Kun ostolaskusta tallentaa tuoterivin tuotteeksi, tuotteen hinnaksi tulee nyt tuotteen alennettu hinta, ei alkuperäinen kappalehinta.

 • Keräilylista on nyt mahdollisuus tulostaa. Tulosteeseen tulee tuotenumero, tuotteen nimi, keräiltyjen määrä ja jälkitoimitettavien määrä

 • Kun samaan laskuun yhdistyy tuotetta keräilylistan kautta kahden tilauksen kautta, ohjelma laskee nyt keräilylistalla "Asiakasta laskutettu" -rivillä yhteen laskutetun määrän ja näin "Asiakkaalta laskuttamatta" näyttää kuinka paljon näistä tilauksista on tuotetta laskuttamatta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen kun laskuun on yhdistänyt tuotetta kahdelta tilaukselta, kummassakin tilauksessa näkyvät samat tiedot.

 • Keräilylistalle on lisätty sarake Toimituspvm, jonka otsikkoa klikkaamalla rivit järjestyvät toimituspäivän mukaan.

 • Tuotteelle voidaan nyt määrittää "Tavoitesaldo", jota voidaan ostotilaukseen keräyksessä käyttää halutun varastosaldon määrittämisessä.

 • Tuotteet->Asetukset->Muut asetukset-välilehdellä on nyt asetus "Keräilylistalta tehdessä toimituksessa/laskussa tilauserittely". Kun tämän kytkee, laskulle ja toimitukseen tulee väliotsikolla erottelu koska kyseistä tuotetta on tilattu. Jos tuotetta on tilattu usein eri päivinä, nämä päivät näkyy otsikossa.

 • Kun etsii ostolaskua projektin mukaan, projektia ei näytetä enää luettelossa, jos se on suljettu. (Projektit)

Integraatiot

 • Ohjelma luo nyt oman kansionsa "TransferData" automaattisesti, ohjelman käynnistyessä jos Asetukset->Integraatiot->Reskontrasiirto->Laskusiirtotiedostomuoto on määritelty. Myös jos laskusiirtotiedostoa muokkaa, ohjelma luo kansion. Tätä kansiota käytetään siirtotiedostojen siirtokansiona.

 • Arkhimedes ei nyt vaadi enää erillistä pluginia FTP-siirtoon (mukana tuleva BaseElementsin uusi versio 3) riittää.

 • Asetukset->Integraatiot-välilehdeltä on poistettu "FTP-palvelimen nimi"-kenttä, koska sitä ei enää tarvita.

 • Jos laskuun on liitetty sopimus, sopimuksen numero näkyy nyt AgreementIdentifier-kentässä.

 • E-kaupassa käytettävä External Contact ID voi nyt olla tekstimuotoinen.

 • Mikäli E-kaupan tulleessa tilauksessa oli määritelty laskutusosoitteeseen sähköpostiosoite mutta pääosoitteessa ei ollut sähköpostiosoitetta, ohjelma tulkitsi käytettävän tulostuspalvelua. Nyt ohjelma tulkitsee käytettäväksi sähköpostipalvelun.

 • E-kauppa-rajapinnassa on nyt uusi kenttä orders_internal_vat_type (ALV-tyyppi) 0 = normaalimyynti 1 = kuluttaja-invoice 2 = Yritys-invoice 3 = Taxfree Tämän kentän mukaan määräytyy kassatapahtumalle ALV-tyyppi, jos invoice-toiminto on käytössä.

 • Jos E-kaupassa koettaa hyväksyä tilausta samaan aikaan kun toinen käyttäjä hakee tilauksia, tai jos kaksi käyttäjää samaan aikaan hyväksyy useita tilauksia, ohjelma pyytää nyt odottamaan että haku/hyväksyntä on valmis.

Monikäyttö

 • Käyttäjälle voidaan nyt määritellä Myyjä, joka tulee automaattisesti kaikkiin tapahtumiin oletuksena.

 • Käyttäjienhallinnassa on nyt lyhyet pikaohjeet, mitän käyttäjiä hallitaan.

 • Jos toinen käyttäjä on avannut laskun ja toinen koettaa avata laskun samaan aikaan, ohjelma ilmoittaa tästä ja kysyy käyttäjältä haluaako jatkaa silti.

 • Pluginien asennus ei FileMakerilla käytettäessä enää vaadi aStartup-tiedostoa

5.5 (3) (4.7.2014)

Mini

 • Jos IBAN- tai SWIFT-kentissä oli välilyöntejä, verkkolaskun lähetys ei onnistunut.

 • Maventan tai Isoltan verkkolaskupalvelun virheraportti näyttää nyt myös käyttöjärjestelmän ja FileMaker-version. Windowsissa versionumeron tulkinta: 6.1 for Windows 7
  6.0 for Windows Vista
  5.1 for Windows XP (SP 2)

 • Jos Isolta-verkkolaskulomakkeessa oli pitkä tuotteen nimi se saattoi mennä tuotenumeron kanssa päällekkäin.

 • Ohjelma ei enää hyväksy verkkolaskussa verkkolaskuosoitetta, joissa on pisteitä (eli sähköposti-osoite verkkolaskuosoitteena ei enää onnistu)

 • Käytössä oleva laajuus (esim Arkhimedes Myynti) näkyy nyt sekä Tervetuloa-sivun oikeassa alakulmassa että kunkin ikkunan nimenä.

 • Kun lähettää sähköisen laskun ilman, että sähköpostiosoitetta on määritelty yrityksen asetuksiin, ohjelma antaa tästä virheilmoituksen laskua lähettäessä.

 • Ohjelma rajoittaa nyt Viitteemme- ja Viitteenne-kentän koot 35 merkkiin. Kenttiin voi kirjoittaa enemmän, mutta kentät värjäytyvät punaiseksi jos raja menee yli. Sähköisen laskun lähetys ei myöskään onnistu, jos raja on ylittynyt.

 • Jos lähetti verkkolaskun, jossa olivalidointivirhe (esim väärän mittainen pankkitili), ohjelma ei näyttänyt virheen syytä käyttäjälle, virhe näkyi vain virheraportissa.

 • Jos antaa arvonlisäverottomalle laskulle pyöristyskorjauksen, ohjelma antaa tästä nyt varoituksen.

Laskutus

 • "Toimitusosoite tiedot alhaalla"-laskulomakkeella jos osoitetieto oli pitkä, se päällekkäin oikealla puolella olevan sarakkeen kanssa.

 • IBAN-maksuohje tulee ruotsinkielisellä laskulla nyt ruotsiksi (aiemmin englanniksi)

 • Arkhimedes Online-painike löytyy nyt myös Arkhimedes Laskutus-laajuuden etusivulla (aiemmin vain Mini-laajuudessa)

 • Laskun muokkaustilassa, jos laskun laskutusosoite on eri kuin pääkontaktin osoitetieto, Laskutusosoite-välilehdellä näkyy linkki "Päivitä osoitetiedot kontaktille", jota klikkaamalla laskulla olevat osoitetiedot kopioituvat kontaktin tietoihin. Muutoksista jää jälki myös kontaktin yhteydenpitoon.

 • Kun laskuluettelossa (tai muussa vastaavassa luettelossa) valitsee laskut aikarajauksella, lajittelujärjestys säilyy nyt.

 • "Yhteystiedot alhaalla"-laskulomakkeissa jos osoitetieto oli pitkä, se saattoi mennä päällekkäin oikealla puolella olevan sarakkeen kanssa.

 • Kun lähettää laskun (tai muun myyntitapahtuman) tai ostotilauksen ulkomaille (maatunnus jokin muu kuin FI) ohjelma lisää yrityksen osoitteeseen rivin "Finland" postitoimipaikan jälkeen.

Myynti

 • Myynti->Laskut->Reskontra-väillehdeltä tulostaessa maksumuistutuksia saattoi olla, että teksti "Huomautus- ja viivästyskulujen osuus yhteensä" näkyi laskulla vaikkei laskulla ollut huomautus- tai viivästyskuluja

 • Reskontrakirjausmallien debet ja kredit olivat ohjelman ensikäyttöön jälkeen väärinpäin huomautus- ja viivästyskuluissa.

 • Myynti->Raportit->Kirjanpidon vakioraportit, jos ei ole valinnut Laskut tai Kassatapahtumat, ohjelma antaa tästä nyt huomautuksen raporttia valittaessa

 • Jos laskuttaa laskupohjaa tai sopimusta, jonka voimassaolo on päättynyt, ohjelma huomauttaa tästä nyt ja antaa mahdollisuuden perua toiminnon.

 • Kun laskupohjalle on määritelty kontaktiryhmä, ohjelma ottaa nyt huomioon kontaktiryhmälle annetut alennukset kun tuotteita haetaan laskupohjalle.

 • Tarjouksen ja tilauksen Standard-hintaerittelyn kirjasin on nyt Helvetica (paremmin yhteensopiva kirjasin aiempaan verrattuna)

 • Päätaso->Tapahtumat->Sopimukset-väillehdellä näkyy nyt myös sopimusnumero

 • Myynti->Laskut->Reskontra-väillehdellä voi nyt valita tulosyksikön ja aputoiminimen rajausehdoksi

 • Kirjanpidon vakioraporteissa (Laskutusraporit, Suoritusraportit, Myyntisaamisten reskontralista) näytetään nyt "Ei kohdistettu tulosyksikköön”tai ”Kohdistettu päätoiminimeen” jos raportti tulostetaan tulosyksiköittäin/toiminimittäin eikä laskua ole kohdostettu tulosyksikköön tai toiminimeen

 • Myynti->Raportit->Myyntisaamisten Reskontralista -toiminnossa on lisävalinta "Ikäjakauma", jonka valitsemalla myyntisaamiset näytetään jaoteltunta 5, 30, 60, 90 ja 120 päivää erääntyneisiin.

 • Myynti->Laskut->Etsi lasku->Tarkennettu haku-toiminnolla voi nyt hakea Reskontratilan "Myyntisaamisia" mukaan ja jollain muulla hakukriteerillä samalla haulla (esim. yrityksen X myyntisaamiset)

 • Myynti->Raportit->Kirjanpidon vakioraportit, tässä voidaan valita vain jompikumpi Toiminittäin tai Tulosyksiköittäin (raportit kuitenkin tukevat vain jompaa kumpaa)

 • "Välitetty reskontraan"-tieto laskuluettelossa näkyy nyt pienenä mustana laatikkona ruksin sijaan (toimii myös FM13:ssa)

Toiminnanohjaus

 • Tuotekortilla on nyt kenttä "Seloste hankinnasta". Valmistustiedot on siirretty Rojaltit-välilehdelle ja välilehti nimetty uudelleen "Valmistustiedot ja rojaltit"

 • Varastoontuontiin tulee nyt ostojen oletusarvot kuten ostotilaukseen (mm. ALV, joka aiemmin jäi tyhjäksi). ALV:ia voi nyt lisäksi muokata varastoontuonnissa.

 • Ostolaskulle voi nyt syöttää ostotilauksen numeron (Kohdennus-välilehti) eli ostolaskun voi nyt yhdistää ostotilaukseen jälkikäteen.

 • Kun luo ostolaskun, jossa pankkitilnumero on eri kuin ko. toimittajan kontaktiedoissa oleva pankkitilinumero, ohjelma antaa tästä varoituksen ja lisäksi pankkitilinumero näkyy punaisella ostolaskun muokkausnäkymässä.

 • Jos ostolaskulla antaa laskuttajan laskuttajanroksi numeron, joka on annettu saman toimittajan aikaisemmalla laskulla, ohjelma antaa nyt varoituksen.

 • Jos oli päällä Automaattinen haku tuotenumeron perusteella, syötti laskulle tuotenumero kenttään haettavan tuotteen tuotenumeron ja lopuksi siirtyi kentästä pois enter- tai sarkainpainikkeella, ohjelma siirtyi aina seuraavaan kenttään, ei siihen kenttään joka oli määritelty Myynti->Asetukset->Käyttöliittymä-kohdassa.

 • Ostotilaukseen voi nyt valita yksityishenkilön, jos syöttää ostotilauksessa Toimittaja-kenttään ko. yksityishenkilön KontaktiID:n tai jos ostotilauksen tekee kontaktikortin kautta. Aiemmin tässä tilanteessa yksityishenkilön nimeä ei näkynyt ostotilauksessa.

Integraatiot

 • Finvoice-aineiston voi nyt muodostaa myös valuuttalaskuista.

 • Finvoice-aineistoon muodostuu komponentit nyt samoin tavoin kuin tulostettuun laskuun. Eli jos on valittu, että komponentit näytetään laskulla, ne näytetään, jos komponentteja ei haluta näyttää, komponenttien myyntihinnat lisätään päätuotteen hintaan.

 • Finvoice-aineisto ei enää sisällä kenttää RowNormalProposedAccountIdentifier jos laskuriveillä ei ole annettu kirjanpitotilejä

 • Finvoice-aineistossa Ostajan tilausnumero tulee nyt kentässä OrderIdentifier, Viitteenne-tieto kentässä BuyerReferenceIdentifier.

 • Kenttä RowQuotationIdentifier on poistettu käytöstä.

 • ALV-selite annetaan Finvoice-aineistossa nyt VatSpecifationDetais-elementin VatFreeText-elementissä (jos ALV on 0)

 • Arkhimedes välittää nyt ProCountor-aineistoon saman valitun laskutustavan InvoiceChannelCode-elementin sisällä. Sähköpostipalvelu=1, Tulostuspalvelu=2, Verkkolasku=3

 • Jos välittää laskuja ProCountoriin ja peruu osan lähetyksestä, ohjelman antama ilmoitus laskun määristä ja summista perustuu nyt vain siirrettyihin laskuihin

 • ProCountorin siirtotiedosto on nyt Finvoice 2-muodossa.

5.5 (2) (28.2.2014)

Mini

 • Kun laskut siirretään Arkhimedes Online-palveluun, ohjelma ei enää tee tietojen validointia laskukohtaisesti, vaan muokkaa tietoja sen verran, että siirto onnistuu. Esim. jos postitoimipaikka on yli 35 merkkiä, ohjelma katkaisee postitoimipaikan 35 merkin kohdalta. Tai esim. jos postitoimipaikka on tyhjä, ohjelma asettaa kenttään kaksi "-"-merkkiää

 • Viivästyskorko on nyt oletuksena 7,5 % kun ohjelman ottaa uutena käyttöön.

 • Kun lähettää verkkolaskun, ohjelma tarkistaa nyt, että ohjelmaan tallennettu Y-tunnus vastaa verkkolaskupalveluun tallennettua Y-tunnusta. Jos Y-tunnukset eivät täsmää, lähetys ei onnistu

 • Maventan kautta välitetyissä laskuissa rivinvaihtojen kohdalla oli kirjain \n

 • Asetukset->Sähköinen lasku->Aloita luomalla sähköisen laskun tili-näkymässä on nyt linkki "Tallenna Arkhimedekseen tallennettu logo tietokoneellesi" jos Arkhimedekseen on tallennettu logo

 • Rivinvaihto asiakkaan nimessä ei enää estä laskun lähettämistä verkkolaskuna. Rivinvaihto poistetaan automaattisesti välitetystä laskusta.

 • Laskulla Laskutusosoite-välilehdellä enterin painaminen siirtää seuraavaan kenttään kentissä, joissa rivinvaihtoja ei tarvita (esim. sähköpostiosoite)

Laskutus

 • Laskujen/Myynnin asetuksissa on nyt mahdollisuus valita tuleeko henkilön nimessä etunimi vai sukunimi ensin laskulle

 • Jos maatunnusta ei ole annetu, se on nyt aina FI. Aiemmin jos kirjoitti Maa-kenttään esim. Sverige, maatunnus tyhjeni.

 • Tieto siitä, onko lasku normaali lasku vai käteislasku välittyy nyt Isoltan verkkolaskupalveluun ja tietojen siirrossa Online-palveluun

Myynti

 • Myyntitilauksen tekstiriveissä käytettävässä lomakkeessa Template2 TC luki Tarjous ja tarjousnumero. Nyt lomakkeella lukee Tilausvahvistus ja tilausnumero.

 • Kun loi myyntitilauksen, yksityishenkilölle ei tullut Toimitusosoite-välilehdellä toimituksen vastaanottajaa

 • Tuotteen nimi ei tulostunut laskulle "Toimitusosoite"-lomakkeella versiossa 5.5 (1)

Toiminnanohjaus

 • Tuotteet->Vastaanotto->Luettelo->Varastoontuonnit->Hae hakee nyt ainoastaan varastoontuonnit, jotka EIVÄT ole laitekokoonpanoja. Aiemmin listaan tuli mukaan myös laitekokoonpanot, jotka sisälsivät varastotransaktiota. Tämä hakutapa on edellistä huomattavasti nopeampi.

Integraatiot

Finvoice / verkkolasku

 • Katuosoitekentän (sekä laskun lähettäjän että laskun saajan) maksimipituutta lisätty 70:een. Kenttä jaetaan tarvittaessa kahteen maksimissaan 35 merkkiä pitkään kenttään. Kentät: SellerStreetName, InvoiceRecipientStreetName, BuyerStreetName

 • Hyvityslaskusta luodussa Finvoicessa kenttä InvoiceTypeCode on INV02, jos kyse on hyvityslaskusta

 • Jos asiakkaalla tai laskun lähettäjällä on rivinvaihdolla erotettuna useita sähköpostiosoitteita, Arkhimedes valitsee Finvoiceen nyt vain ensimmäisen

 • Jos tilausnumeroita on laskulla niin paljon, että niiden on yhteenlaskettu merkkimäärä (välilyönnit mukaanlukien tilausnumeroiden välissä) ylittää 35 merkkiä, tilausnumerot katkaistaan nyt kentässä RowAgreementIdentifier 35 merkin kohdalla.

 • Lähettäjän yrityksen nimi rajoitetaan Finvoicessa nyt 70 merkkiin kentässä SellerOrganisationName ja 35 merkkiin kentässä EpiNameAddressDetails

 • Laskutusosoitteen Tarkennus-kentässä voi nyt olla maksimissaan 70-merkkinen teksti. Arkhimedes jakaa Finvoicessa kentän tarvittaessa kahteen maksimissaan 35 merkkiä pitkään InvoiceRecipientDepartment. Kontaktin osastotiedot jakautuvat tarvittaessa kahteen maksimissaan 35 merkkiä pitkään BuyerOrganisationDepartment-kenttään

 • Jos laskuun liitetyllä kontaktilla osoitetiedot ovat puutteelliset (katuosoite, postinumero tai postitoimipaikka puuttuu tai maakoodin pituus ei ole kaksi), Finvoicessa käytetään ostajan osoitetiedoissa (Buyer-kentät) nyt kokonaisuudessaan laskulle annettuja osoitetietoja

 • Jos kirjanpitotili on yli 4-merkkinen, se katkaistaan 4 merkin pituiseksi Finvoicessa kentässä RowNormalProposedAccountIdentifier.

E-kauppa

 • Jos Myynti->Tilaukset->Asetukset->Varastopoisto laskulla/kassatapahtumalla oli päällä, E-kaupasta tehdyllä laskulla/kassatapahtumalla ei voinut hakea tuotteita tuotenumero/ctrl+2-haulla

 • Myynti->Tilaukset->E-kauppa->Hyväksytty tai avoin tilaus, sarakkeessa Veroll.hinta näytetään nyt rivin verollinen kokonaishinta. Aiemmin rivillä näytettiin rivin verollinen yksikköhinta.

 • Jos reskontrakirjausmalleissa oli käytetty samaa numeroa "Myynnin" ja "Maksutavat kassaan" puolella, saattoi olla että maksutapa ei välittynyt E-kaupasta kassaan.

5.5 (1) (11.2.2014)

Sähköinen laskutus kaikissa laajuuksissa

 • Laskut on nyt mahdollista välittää Isoltan verkkolaskupalvelun kautta, joka on yhdistetty Basware-verkkolaskuoperaattorin verkkoon. Lähetys edellyttää toimivaa API-avainta Asetukset->Sähköinen lasku-välilehdellä.

 • Laskulla voidaan nyt määrittää, lähetetäänkö se verkkolaskuna, sähköpostipalvelun vai tulostuspalvelun kautta. Ohjelma määrittää tämän automaattisesti sen pohjalta, onko verkkolaskuosoite (lähetetään verkkolaskuna) tai sähköpostiosoite (lähetetään sähköpostina) annettu. Jos kumpaakaan ei ole annettu tai kontaktille on määritetty oletusarvoihin "Sähköinen lasku lähetetään tulostuspalvelun kautta", ohjelma määrittää lähetystavaksi tulostuspalvelun.

 • Asetukset->Yritys-välilehdellä on nyt oma välilehtensä sähköiselle laskulle ja Maventalle. Kun sähköisen laskutuksen API-avaimen asettaa, sähköinen laskutus Isoltan/Baswaren kautta kytkeytyy päälle ja Maventa kytkeytyy pois päältä. Maventaa voi kuitenkin käyttää yhtäaikaa sähköpostilaskujen osalta, sähköpostivälitys Maventan kautta asetetaan päälle Asetukset->Liitännät->Maventa-välilehdellä

 • Valittavana on uusi laskulomake "Isolta-verkkolasku", joka mukailee Isoltan verkkolaskupalvelun / Arkhimedes Onlinen laskupohjaa ja jota ohjelma automaattisesti käyttää, kun lähettää laskun Isoltan verkkolaskupalvelun kautta.

 • Maventassa käytetty Verkkolasku-lomake on nyt nimeltään Maventa-verkkolasku.

Mini

Uusia toimintoja

 • Arkhimedes Minissä laskulle tulostuvaa asiakasnumeroa voi nyt muuttaa tai sen voi poistaa kokonaan.

 • Kun pitää shift-painiketta pohjassa kun valitsee laskulla "Tulosta", ohjelma ohittaa esikatseluvaiheen ja menee suoraan tulostusikkunaan. Vastaava toiminto laajemissa osioissa muissa tapahtumissa (tarjoukset, tilaukset jne.)

 • Ohjelmaan syötetyn logon voi nyt tallentaa takaisin omalle tietokoneelle, välilehdellä Asetukset->Yritys->Suomeksi, Myynti-osiossa myös Toiminimet-välilehdellä.

 • Laskulla Laskutusosoite-välilehdellä on nyt oma kenttänsä välittäjän tunnukselle.

 • Laskun muokkausnäkymässä Tulosta-painikkeen ikonina on Tulostuskuvake (aiemmin paperiarkin kuva)

 • Jos laskulla oli useita ALV-kantoja saattoi olla, että eri ALV-kantojen yhteissummasta tuli sentin pyöristysvirhe yhteenlaskettuun ALV-osuuteen verrattuna. Virhe näkyi sekä laskulla että laskukoosteessa ALV-erittelyllä (Myynti-osio).

 • Laskulla asiakkaan termi "Y-tunnus" on nyt "Asiakkaan Y-tunnus"

Ulkoasu ja toiminnot

 • Uusi tuulimyllyaiheinen Arkhimedeksen logo, joka näkyy ohjelman ikonina, ohjelman sisällä ja ohjelmaa sulkiessa

 • Välilehtirakenteessa muutoksia: Sähköinen laskutus omalla välilehdellään Uusi välilehti Liitännät, johon on siirretty Arkhimedes Online, Maventa ja Muut integraatiot

Tekniset

 • Välittäessä aineistoa Maventaan tai Isolta-verkkolaskupalveluun, näkymättömät merkit (jotka saattoivat rikkoa aineiston) parsitaan nyt pois muodostetusta aineistosta

 • Maventan virheilmoitukset lähetetään nyt osoitteeseen tuki@isolta.fi, ennen tuki@arkhimedes.net

 • Arkhimedeksessa olevat linkit Arkhimedeksen sivuille on nyt päivitetty www.isolta.fi-osoitteeseen

 • Liiketoimintasuunnitelma->Yritys, painikkeet "Lähetä uusyrityskeskukselle" ja "Tallenna siirtotiedostona poistettu" (ei enää tuettu tiedostomuoto)

 • Jos tulostaa laskun, jonka kieli on viro ja lomakkeeksi on on valittu jokin kuu kuin 'Standardi', ohjelma vaihtaa nyt lomakkeen automaatisesti pohjaan 'Standardi' ja ilmoittaa tästä käyttäjälle

 • Kun vaihtaa laskulla kieleksi viro, vaihtuu nyt maksuehto, esim. 14 pv netto -> 14 päeva neto

Laskutus

 • Lasku on nyt mahdollista kopioida uudeksi laskuksi (laskulla Pohja-välilehti). Aiemmin toiminto oli mahdollista vasta Myynti-laajuudesta lähtien.

 • Laskuluettelon tulosteessa (laskuyhteenveto) näkyy nyt myös viitenumero

 • Jos kontaktin Muistio-kenttään on kirjoitettu jotain, ko. kontaktin laskun muokkaustilan vasemmassa yläkulmassa näkyy punaisella "Muistio" ja kun siirtää hiiren sen päälle näytetään tooltippinä muistion sisältö. Myynti-osioissa vastaava toiminto on myös tarjouksessa, myyntilauksessa, toimituksessa ja kassassa (pl. helppokassa)

 • Ohjelma ei enää rakenna kontaktikortin verkkolaskuosoitteesta ja välittäjän tunnuksesta osoite@välittäjä-muotoista osoitetta, vaan kopioi sellaisenaan kontaktikortilla olevan verkkolaskuosoitteen ja välittäjän tunnuksen laskulle.

 • Jos laskulla muokkaa verkkolaskuosoitetta tai välittäjän tunnusta, ohjelma kysyy tallennetaanko muutos myös kontaktin tietoihin

 • Jos laskulla on ALV 0 ja on valittu ALV 0-selite, ALV 0-selitteen edessää näkyy Maventan laskulomakkeella nyt ALV 0 % (ja vastaava kohdekielellä)

 • Kun on valinnut laskulla Maksuehdot-välilehdellä "Käteiskuitti", laskulla ei enää näytetä maksuehtoa, eräpäivää, huomautusaikaa eikä viivästyskorka. Lisäksi "Laskun nro"-tekstin sijaan näkyy "Kuitin nro".

 • Yhteydenpidon tulosteessa näkyy nyt kontaktitapahtuman tyyppi.

 • Kontaktin yhteydenpidon koko ruudun näkymässä on nyt mahdollista rajata kontaktitapahtumia kontaktitapahtuman tyypin mukaan

 • Ylläpitokoodi on vaihtunut. Mikäli ylläpito on voimassa eikä ole maksuhäiriöitä, uusi ylläpitokoodi aktivoituu automaattisesti päivityksen jälkeen

 • Seuraavat kentät siirtyvät nyt Online-palveluun: Rivikohtaiset alennukset Kolme tilinumeroa Toimitustapa Käteisalennus ALV-selite Laskulla näkyvä teksti tuoterivien jälkeen Rivin lisätiedot
  - Asiakasnumero - Pyöristyskorjaus Ulkomaan tilitiedot Käteiesalennus / Eritelty alennus (alennus ei ole laskurivikohtainen vaan alennus näkyy tekstinä loppusumman jälkeen) Käyttäjän itsensä syöttämä teksti Factoring

Myynti

Laskutukseen liittyvät

 • Laskuluettelon oikealla puolella on nyt vapaasti määriteltävä sarake, johon voi valita haluamansa arvon, esim. viitenumero, tulosyksikkö, aputoiminimi jne. Sarake näytetään myös tulostetussa laskuyhteenvedossa

 • Mikäli maksukehotustekstiin on määritelty eräpäivä muuttujalla (DUEDATE), näytetään maksumuistutuksessa eräpäivä-kentässä HETI alkuperäisen eräpäivän sijaan.

 • Välilehdellä Asetukset->Yritys->Toiminimet on nyt mahdollista määrittää, että ko. toiminimi ja sen osoitetiedot näytetään tilisiirtolomakkeen "Maksun saaja"-kentässä. Jos määritystä ei ole tehty, maksun saajana on pääyritys ja sen osoitetiedot.

 • Aputoiminimelle voi nyt määrittää www-osoitteen (kotisivut), samaan tapaan kuin esim. sähköpostiosoitteen.

 • Laskupohjilla "Toimitusosoite" ja "Toimitusosoite tiedot alhaalla" näkyy nyt myös asiakkaan Y-tunnus

 • Jos loi laskun, valitsee "Kopioi lasku laskupohjaksi", peruutti toiminnon ja loi sitten uuden laskun, uuteen laskuun tuli edellisen laskun tiedot.

 • Kun vahvistamattomalla laskulla, myyntitilauksella, kassatapahtumassa tai tarjouksella klikkaa tuoterivillä tuoteikonia, vaihtaa avautuvalla tuotekortilla myyntihintaa ja palaa sitten takaisin, ohjelma kysyy, päivitetäänkö hinta myös käsiteltävälle tuoteriviille.

 • Jos laskua ei ole vielä laskutettu, on mahdollista vaihtaa sen tilaa (tilat: Kesken / Valmis). Tilan vaihto onnistuu Toiminnot-välilehdeltä.

Toistuvaislaskutus ja massalaskutus

 • Myynti->Tilaukset->Toistuvat-välilehdellä on nyt mahdollisuus valita useita laskupohjia ja luoda näistä keralla laskut. Ruudun alareunassa on painike, jolla voidaan hakea esim. kaikki 30.1.2014 tai sitä ennen laskutettavat.

 • Kun luodaan laskuja laskupohjasta, näytetään nyt laskuri laskutuksen edistymisestä.

 • Myynti->Tilaukset->Asetukset-välilehdellä ei ole enää erillistä valintaa, että lasku jää avoimeksi laskupohjan laskutuksen jälkeen. Nyt laskupohjalla voi tapauskohtaisesti valita, luodaanko laskut avoimiksi vai laskutetaanko ne suoraan.

 • Kun Myynti->Laskut->Laskuluettelossa valitaan Laskut->Tulosta/Laskuta tai Sähköinen lasku Lähetä/Laskuta, ohjelma näyttää nyt laskuri prosessin etenemisestä.

 • Laskupohjan Maksusuunnitelma-välilehdellä näytetään nyt "Laskujen yhteenlaskettu veroton summa" eli laskun summa x laskun saajien määrä. Vastaava luku näkyy myös Myynti->Tilaukset->Toistuvat-välilehdellä, kun ko. toistuvaislaskun on ensin valinnut. Lisäksi valittujen toistuvaislaskujen yhteenlaskettu summa näkyy ruudun alareunassa.

 • Laskupohjalla ei voi enää määrittää viivästyskorkoa tai huomautusaikaa. Viivästyskoron tai huomautusajan voi kuitenkin edelleen määrittää sopimukseen.

 • Toistuvaislaskun lasktutusjaksoksi voi nyt valita yhden viikon. Viikko on laskutusjakson valintaluettelossa 0,23 kk.

 • Jos laskuluettelossa valittsee Sähköinen lasku->Lähetä/Laskuta ja luettelossa on laskuttamattomia laskuja, ohjelma ei enää ensimmäisen varmistuksen jälkeen kysy, halutaanko laskuttaa paperitse/sähköisesti.

 • Kun tulostaa laskuja laskuluettelosta valitsemalla Laskuta->Tulosta/Laskuta, ohjelma ei enää ehdota laskuttamista sähköisesti, jos sähköinen laskutus ei ole aktiivinen

 • Laskuluettelossa ja myyntitilausluettelossa näkyy nyt Tulosta-painikkeen yhteydessä kuvaampi nimi: Jos on valittu Reskontratiedosto, tekstinä näkyy "Muodosta", jos Sähköinen lasku, "Laskuta", jos Laskut, "Tulosta/Laskuta", jos Tiedostoon, "Vie", muuten "Tulosta". Myös painikkeen ikoni kuvaa nyt paremmin suoritettavaa toimintoa.

Raportointi

 • Myynti->Raportit->Myyntiraportit voidaan nyt tulostaa myös verollisilla hinnoilla (kuitenkin vain ilman myyntikatetta)

 • Kirjanpidon vakioraporteissa näkyy nyt myös pyöristys omana tiliöintinään (myyntitili 3099, ostotili 5099)

 • Myyntisaamisten reskontralistan otsikko on nyt "Myyntireskontralista", aiemmin vain "Reskontralista"

 • Jos myyntilasku, kassatapahtuma tai ostolasku (Toiminnanohjaus) on kirjattu valuutassa, kirjanpidon vakioraportissa (sekä laskut että suoritukset) näkyy: Debet/Kredit-sarakkeessa euromääräinen hinta Asiakkaan/toimittajan perässä valuuttahinta.

 • Dynaamisessa raportissa komponenttien myyntikate esitetään nyt samoin kuin raporteissa Myynti->Raportit->Tuoteryhmittäin. Esim. jos komponentille ei ole määritetty ostohintaa kate lasketaan vain päätuotteessa, ei komponentilla.

Tuotteet

 • Tuotteen mittarit (Myynti aikaväliltä/yhteensä €/kpl, viimeisin myyntipvm) on nyt tuoteluettelossa. Mittarit löytyvät myös tuotekortilta Myynti-välilehdeltä (Myynti-osio) tai Myyty/Toimitettu varastota-välilehdeltä (Toiminnanohjaus-osio)

 • Tuotekortilla Komponentit-välilehdellä, kun klikkaa kenttää "Tuotteen nimi (valitse listalta)"-sarakkeella, kursori pysyi kentässä, vaikka tuotteen oli jo valinnut

Kontaktit

 • Kontaktin myynnin oletusarvoihin voidaan nyt määrittää tulosyksikkö ja myyjä

 • Kontaktia voi nyt hakea välittäjän tunnuksen mukaan

 • Kontaktikortilla Myynti->Oletusarvot-välilehdellä ei ole enää verkkolaskuosoitetta/välittäjän tunnusta. Verkkolaskuosoite/välittäjän tunnus löytyy nyt henkilöasiakkaalla/yrityksen yhteyshenkilöllä heti Maa-kentän alapuolelta

 • Kontaktitapahtumien tyyppeihin lisätty: 8 Out-kaupalliset 9 In-kaupalliset 10 Muistio

Tarjoukset ja myyntitilaukset

 • Myynti->Asetukset, Laskuilla ja Kassalla on nyt oma oletusarvot ALV:lle.

 • Myynti->Asetukset, nyt voidaan määrittää erikseen oletusteksti ennen tuoterivejä ja tuoterivien jälkeen myös myyntitilaukselle, tarjoukselle ja kassatapahtumalle.

 • Myyntitilaukselle ja tarjoukselle voidaan lisäksi määrittää erikseen sähköpostin aihe ja viesti.

 • Kun luo uuden tapahtuman, joka ei ole lasku (esim. tarjous, myyntitilaus), valitsee Palaa, ohjelmaa ei enää näytä tapahtumaa lukitussa näkymässä vaan palaa suoraan aiempaan näkymään.

 • Kun luo tarjouksen tarjouksen pohjalta tai myyntitilauksen myyntitilauksen pohjalta, kopioidaan nyt myös ulkoasuasetukset: lomakkeet, näytä yhteyshenkilö, hintaerittelyn otsikko sekä piilota loppusumma/rivihinnat/alv.

 • Kun hakee tuotetta laskulle tai muulle tapahtumalle, ja tekee haun Tuoteluettelo-välilehden kautta, nyt Etsi-välilehdelle asetetut hakukriteerit tyhjennetään, jotta ne eivät enää vaikuta hakuun.

 • Jos kopioi laskun uudeksi laskuksi samalle asiakkaalle, myyntitilausnumero ei enää kopioidu.

 • Kun kopioi tapahtuman, esim. myyntitilauksen laskuksi, valinta "Käytä kyseistä valuutta hinnoitteluyksikkönä" (kentän Valuutta oikealla puolella) ei siirtynyt kopioidusta tapahtumasta vaan ohjelma käytti oletusarvoa.

 • Myynti->Asetukset->Tarjoukset ja Tilaukset-välilehdellä voidaan nyt määrittää Tarjouksien tai myyntitilauksen oletuksena käytettävä hintaerittelyn otsikko.

 • Tarjouksen Hintaerittely-tulosteeseen on nyt mahdollista lisätä tekstiä ennen ja jälkeen tuoterivien välilehdellä "Tarjouksen tuoterivit"

 • Sopimuksen tulostaminen ei nyt enää edellytä tekstirivin lisäämistä välilehdelle Sopimustekstit (ohjelma lisää automaattisesti tyhjän rivin, jos yhtään riviä ei ole).

 • Sopimuksen tulosteeseen on lisätty alennusprosentti ja verollinen hinta.

 • Myyntitilausta voi nyt etsiä Tarkennettu haku-välilehdellä toimitusosoitteen mukaan (katuosoite, postinumero tai postitoimipaikka)

 • Myynti->Tilaukset->Lista tilauksista->Tulosta->Tiedostoon voi nyt valita yhteenvedon tuotteittain (eli voi muodostaa esim. tilauskannan). Muodostuu nelisarakkeinen tiedosto, johon tulee Tuotteen ID (kenttä, joka kokoaa tuotteen yhteen), tuotenumero, tuotteen nimi ja tilattujen tuotteiden kokonaismäärä luettelossa. Vastaava toiminto myös ostotilauksista Toiminnanohjaus-laajuudessa.

 • Myyntitilaus- ja tarjousluettelossa näkyy nyt myös veroton summa.

 • Jos tehtävä on luotu myyntitilauksen tai tarjouksen kautta, tehtävään muodostuu linkki ko. tapahtumaan tehtävän "Kalenteritehtävä"-välilehdelle

 • Kun käytetään laskulla muuttujia (SELLER_ORDER_NUMBER) ja (BUYER_ORDER_NUMBER), jos tilausnumeroita on useita rivinvaihdolla erotettuna, ohjelma tulostaa numerot nyt pilkulla erotettuna

 • Maksusuunnitelman veroton summa määräytyi aiemmin myyntitilauksen oletus-ALV:n mukaan, näin verottomaan summaan tuli heitto, jos tilauksessa oli useita ALV-kantoja. Nyt veroton summa (tai verollinen summa silloin, kun verottoman summan antaa käsin) määräytyy siten, että verottoman ja verollisen summan suhde pysyy samana kuin koko tilauksen verottoman/verollisen summan suhde.

 • Myynti->Tilaukset->Lista tilauksista, Hae tilaukset-toiminnon valinnat on täsmennetty: Toimitettavat -> Toimitus luomatta (tämä ei hae niitä, jotka on osittain toimittamatta) Laskutettavat -> Lasku luomatta Laskutettu -> Lasku luotu (tämä ei hae niitä, jotka on osittain laskuttamatta)

Kassa

 • Kassakuitilla on nyt mahdollista näyttää myyjän henkilönimi (jos myyjänä on yritys, nimeä ei näytetä). Ominaisuus kytketään päälle Myynti->Kassa->Asetukset->Näytä myyjän henkilönimi

 • ALV 0-selite näytetään nyt myös kassakuitilla

 • Jos kassatapahtuma on merkitty Kuluttaja-invoiceksi (edellyttää että Invoice on aktivoitu), kirjanpidon vakioraporteissa ohjelma lisää tilin numeroon 1 ja nimeää tilin "Invoice":ksi. Näin raportit näyttävät invoice-kaupasta erittelyn.

 • Kun tulostaa lähetteen myyntitilauksen tai kassatapahtuman kautta, tapahtuma ei enää lukitu. Lisäksi ohjelma ei kassatapahtuman osalta enää edellytä, että maksusuoritukset pitää olla kirjattu ennen lähetteen tulostamista.

Tekniset

 • Päätaso->Asetukset->Ohjelma->Tiedostojen hallinta->Ohjelman salasana, nyt on mahdollista asettaa ohjelmalle salasana, jota kysytään ohjelmaa käynnistäessä

 • Tietokantatiedostoista Custom-tiedosto on poistettu, joten tiedostoja on nyt 10:n sijaan enää 9. Laskulomakkeeksi (tai tarjoukseksi, tilausvahvistukseksi, kassapohjaksi, lähetykseksi) ei voi enää valita Custom-lomaketta

 • Jos oli määrittänyt viitesuorituksin asetuksiin virheellisen polun, sitten valitsi Viitesuoritukset-välilehdeltä Hae aineisto, sitten valitsi "OK" kun ohjelman kysyi "Haluatko hakea tiedoston osoittamalla" ja valitsi sitten "Cancel", ohjelma antoi kysymyksen "Yritytäkö uudelleen?" ja vaikka vastasi "OK", toiminto keskeytyi. Nyt ohjelma ei tässä enää kysy "Yritätkö uudelleen", vaan ohjelma ainoastaan toteaa "Aineiston haku ei onnistunut antamasti polusta" ja ainoana vaihtoehtona on valita "OK".

 • Jos etsi "Etsi kontakti"-välilehdellä kontakteja ja kontakteja ei löytynyt, näkymä meni sellaiseen tilaan, että kun haki Tuoteryhmän mukaan, valikossa näkyi vain "no values"

 • Ohjelma tekee nyt päivämäärän tarkistuksen aina, kun päivämäärää kysytään (esim. 30.2.2014 ei ole sallittu)

 • Ohjelma tarkistaa nyt, että syötetty loppupäivämäärä ei ole ennen alkupäivämäärää.

 • Kun laskun laskuttaa laskuluettelon kautta ja ohjelma kysyy päivämäärää, ohjelma tarkistaa nyt että päivämäärä on toimiva, jos ei ole toiminto keskeytyy

 • Kun vaihtoi laskulla kieltä, valitsi että halutaan vaihtaa kieltä myös tuoteriveillä ja jokin tuoterivi oli aktiivisena, ko. tuoteriviin ei mahdollisesti päivittinyt kieli.

 • Jos laskurivillä on viittaus tuotteeseen, jota ei enää ole tuoterekisterissä, ja klikkaa laskurivillä tuoteikonia, ohjelma ilmoittaa että tuotetta ei löydy rekisteristä ja poistaa rikkinäisen linkin (näin tuotteen voi tarvittaessa vaikka luoda uudelleen rekisteriin).

 • Kun vaihtaa laskulla kieltä ja valitsee, että kieltä valitaan myös tuoteriville, nyt myös yksikön kieli vaihtuu, ei vain tuotteen nimen.

 • Myynti->Tilaukset->Lista tilauksista->Hae tilaukset-toiminto suorittaa nyt ensin rajauksen arkistopvm:n mukaan ja vasta sitten tekee Toimitettavat/Laskutettavat/Laskutetut-rajauksen

 • Laskun Reskontra->Sähköinen lasku-välilehdellä näkyy verkkolasku-ID laskun yksilöivä ID ja operaattorin tilana "Lähetetty Isoltan verkkolaskupalvelun kautta"

 • Termi "Verkkolaskuta" on laskuluettelossa nyt "Sähköinen lasku". Myös muualla ohjelmassa termi on yleisesti vaihdettu sähköiseksi laskuksi, koska termi kattaa verkkolaskujen lisäksi myös laskut tulostuspalvelun ja sähköpostipalvelun kautta

 • Välilehtirakenteessa muutoksia: Tulosyksiköt Asetus->Yritys-väillehden alla yrityksen perustiedoissa Tekstipohjat löytyvät nyt Asetukset->Ohjelma->Ohjelman ulkoasu->Määrittele tekstipohjia

Toiminnanohjaus

Ostoreskontra

 • Kun valitsi Ostot-raportit->Ostovelat, sitten valitsi jonkin ostolaskun, ostolaskulta ei päässyt enää takaisin luetteloon

 • Jos ostoreskontraan haki Maventasta ostolaskun, jossa jollain rivillä ei ollut hintaa, ko. riville hinta saattoi tulla joltain toiselta riviltä, jolloin loppusumma ei enää täsmännyt alkuperäisen kanssa (Arkhimedes korjasi erotuksen pyöristyskorjauksella)

 • Kun valitsi Ostot->Raportit->Ostovelat, ohjelma näytti kaikki ostolaskut. Nyt ohjelma kysyy päivämäärää, ja hakee ostovelat kyseiseltä päivämäärältä

 • Ostoreskontran laskuluettelossa näkyy nyt: Tooltippinä rivin veroton summa, kun asettaa hiiren kursorin verollisen summan päälle Alareunassa näkyy veroton yhteishinta ja keskimääräinen hinta

Ostotilaukset

 • Ostotilauksella ja toimituksella voidaan nyt määrittää tehtäviä

 • Ostot->Ostotilaukset->Luettelo-näkymässä luettelon voi nyt tulostaa joko listana, kuukausiyhteenvetona tai tiedostoon

 • Ostot->Ostotilaukset->Etsi->Tarkennettu haku, nyt on mahdollista hakea myös ostotilauksen tilan mukaan

 • Jos ostotilauksessa on tuote, jolle on merkitty että se ei ole varastotuote, ja ostotilauksesta tekee varastoontuonnin (joko Toiminnot-välilehden kautta tai keräilyn kautta), ohjelma asettaa varastoontuonnissa tuotteelle kenttään "Määrä varastoon" 0 (Sarjanumerot-välilehti) eli tuote ei tule saldoille.

 • Ostojen asetuksiin voidaan nyt määrittää oletustekstit ostotilaukselle (sekä ennen tuoterivejä että jälkeen) ja ostotilauksesta luotavalla sähköpostille.

 • Kun haetaan tuotetta ostotilaukseen ostolaskuun tai varastoontuontiin, Etsi-välilehdellä on nyt Tuoteryhmä-kentässä ostojen tuoteryhmät, ei myyntien. Lisäksi ostolaskulla myös Tuotehakuluettelossa on Tuoteryhmä-haussa ostojen tuoteryhmät

Tuotteet, varasto ja keräilylista

 • Tuotteet->Tuotehallinta->Inventaario->Tee varastoinventaario ei enää yritä tehdä varastotapahtumia tuotteelle, jolle on merkitty "Ei varastotuote". Ohjelma antaa näistä tuotteista käyttäjälle varoituksen

 • Tuotteen Tilattu/tuotu varastoon -välilehdellä näkyynyt kyseisen varastoerän varastosaldo

 • Jos keräilylistan kautta poimitaan tuotteita toimitukseen tai laskuun asiakkaalle, jolla on kontaktirekisterissä saman nimisiä kontakteja, ohjelma ei enää pyydä valitsemaan kontaktia vaan valitsee automaattisesti sen kontaktin, joka keräilylistalla oli käsittelyssä

 • Keräilylistalla myyntitilausten Laskutustiedot-näkymässä on nyt oikeassa alakulmassa toiminto "Tilauskanta" jota painamalla ohjelma laskee yhteen sarakkeen "Asiakkaalta laskuttamatta €"

 • Myynti->Tilaukset->Lista tilauksista, uudet tilat Toimitettavat / Laskutettavat, jotka perustuvat rivikohtaiseen tietoon eli samaan, mikä on keräilylistalla käytössä

 • Keräilylistassa tarkasteltava raportti "Toimittuksessa olevat myyntitilaukset" on nyt ilmaistu täsmällisemmin: "Myyntintilaukset, joissa toimitettavaa". Jälkitoimitettavaa-sarakkeen oikealle puolelle on lisätty uusi sarake "Toimitettavaa", joka ilmaisee kuinka paljon kyseisellä rivillä on vielä toimitettavaa (kyseinen raportti tehdään myös tähän kenttään pohjautuen)

 • Jos tuotteella on ostotilauksessa negatiivinen määrä ja ostotilauksesta tekee varastoontuonnin (joko Toiminnot-välilehden kautta tai keräilyn kautta), ohjelma asettaa varastoontuonnissa tuotteelle kenttään "Määrä varastoon" 0 (Sarjanumerot-välilehti) eli tuote ei tule saldoille.

 • Tuotekortilla Perustiedot-väillehdellä näytetään nyt "Varaston keskiostohinta", siis varastossa olevien tuotteiden ostohinnan keskiarvo.

 • Kun Myynti->Tilaukset->Asetukset->E-kaupan asetukset->Varastopoisto laskulla/kassatapahtumalla on kytketty päälle, ohjelma tekee automaattisesti varastopoiston laskulla/kassatapahtumalla (vain E-kaupan kautta tulleet tilaukset), edellyttäen että varastotapahtumaa ei ole estetty products_is_stock_transaction-kentässä

 • Myynti->Tilaukset->Asetukset voidaan kytkeä päälle "Rivikohtainen tila (keräily käytössä)". Tällöin myyntitilauksissa ja myyntitilausluettelossa näkyy tilauskohtaisen tilan sijaan rivikohtainen tila, joka on: Toimittamatta/Toimitettu/Osittain toimitettu
  ja tähän pilkulla yhdistettynä Laskuttamatta/Laskutettu/Osittain laskutettu
  Rivikohtainen tila perustuu samaan tietoon mikä on keräilylistassakin

Tekniset

 • Kun ostotapahtumassa teki tuotehaun oston tuoteryhmän mukaan, sitten tuli myyntitapahtumaan tekemään tuotehaun, ostotapahtumalla annettu oston tuoteryhmä jäi edelleen hakukriteeriksi

 • Asetukset->Ohjelma->Tiedostojen hallinta->Event->Operations->Eheytä varasto käy kaikki varastoontuonnit läpi ja synkronoi tiedot varastoontuontien ja varastoontuontitransaktioiden kanssa.

 • Jos vahvistetussa varastotapahtumassa kävi jälkikäteen vaihtamassa jollekin tuotteelle "Määrä varastoon" 0, tuotteelle syntyi epäeheys del_in_mismatch

 • Tuotekortilla välilehdellä Myyty/Toimitettu varastosta, kun vaihtoi päivämäärää kenttään "Varastosaldo päivämäärältä" varastosaldo ei välttämättä päivittynyt

 • Seuraavista ohjelma ei enää anna eheysvirhettä: Varastoontuonnin määrä on negatiivinen ja varastoontuontitransaktio puuttuu Varastoontuonnista tuote puuttuu ja varastoontuontitransaktio puuttuu

 • Tuotteen nimen yläpuolella ollut ExternalID-kenttä (näkyi vain, kun jokin kenttä oli aktiivinen) näkyy nyt vain tooltipissä, jos ko. arvo on annettu.

 • Asetukset->Integraatiot->Maventa-välilehti poistettu. Välilehti sisälsi valinnan, sallitaanko tulostuspalvelun käyttö automaattisesti Maventaa käyttäessä. Uusi käyttöliittymälogiikka sähköisen laskun lähetyksessä ei kuitenkaan enää edellytä tätä asetusta.

Projektit

 • Projektin Yhteydenpito-välilehdeltä voidaan nyt siirtyä yhteydenpidon koko ruudun tilaan, jolloin yhteydenpito näkymään avautuvat oletuksena ko. projektin kontaktitapahtumat.

 • Projektin brief (välilehti Muistio/brief) on nyt mahdollista tulostaa

 • Projektin Yhteydenpito-välilehdellä on nyt mahdollista määrittää kontaktitapahtuman tyyppi

 • Yhteydenpidon tulosteessa näkyy nyt otsikossa projektin nimi, jos projekti on valittu.

 • Kontaktin yhteydenpidon koko ruudun näkymässä on nyt mahdollista rajata kontaktitapahtumia projektin mukaan, jos kontaktilla on projekteja

Monikäyttö

 • Jos käyttäjien alta on valittu "Myyjä pakollinen", toiminto on nyt käytössä myös myyntitilauksissa.

 • Kun esikatselee laskupohjaa, ohjelma ei enää näytä esikatselussa laskun numeroa. Aiemmin oli vaara, että ohjelma varasi esikatselussa olevat laskun numerot, jos toinen käyttäjä samaan aikaan laskutti laskua.

Integraatiot

E-kauppa

 • Myynti->Tilaukset->E-kauppa, kun hyväksyy useita tilauksia kerralla, ruutu ei enää välkehdi vaan näytetään Hetkinen...-näkymä, jossa voi seurata siirron etenemistä

 • Kun E-kauppa-välilehdellä siirtyy avoimiin laskuihin (painike Avoimet laskut), laskuluettelon vasempaan yläkulmaan tulee nyt valinta "Sähköinen lasku", jos sähköinen laskutus on aktiivinen (muuten "Laskut" kuten ennen)

 • E-kaupan "Tilauksen tarkistus" ja "Kontaktin tarkistus"-näkymään lisätty välittäjän tunnus

 • Jos e-kaupan rajapinnassa käytetään customers_name -kenttää eikä customers_firstname ja customers_lastname -kenttiä. Asiakkaan nimi ei tule välttämättä oikein, jos sukunimessä väliviiva.

 • Jos E-kaupassa tulleessa aineistossa kentässä orders_event_type (eli kun E-kaupan avoimella tilauksella on kentässä Tekniset->Tapahtuman tyyppi) PURCHASE_ORDER, tilauksesta tehdään ostotilaus ja tilauksessa määritellystä asiakkaasta tulee ostotilauksen toimittaja.

 • E-kaupan aineistossa kentässä payment_account_bk (E-kaupan avoimella tilauksella kenttä Tekniset->Maksutapa, kptili) voidaan nyt määrittää kassan maksutavan kirjanpitotili. Toiminto edellyttää, että kirjanpitotili löytyy kohdasta Asetukset->Yritys->Tiliöinnit->Reskontrakirjausmallit->Debet.

 • E-kaupassa, jos kentässä orders_event_type (kenttä Tapahtuman tyyppi välillehdellä Tekniset) on SALES_INVOICE, tilauksesta tehdään suoraan lasku (ilman, että väliin tehdään myyntitilausta). Lisäksi jos kenttä orders_invoice_number (kenttä Laskun numero välilehdellä Yhteenveto) on määritelty, lasku menee suoraan laskutettu-tilaan.

 • Jos E-kaupassa tulleessa tilauksessa oli asiakkaan esijärjestelmän ID annettu, Arkhimedes yhdisti asiakkaan saman nimiseen asiakkaaseen jos samaa ID:tä ei aiemmin ollut kontaktikortilla. Nyt jos esijärjestelmän ID on annettu, Arkhimedes luo asiakkaan aina uutena, mikäli samalla ID:llä olevaa asiakasta ei löydy ennestään rekisteristä. Arkhimedes yhdistää siis asiakkaan vanhaan asiakkaaseen vain, jos samalla ID:llä löytyy ennestään asiakas.

Finvoice

 • Finvoice-versio on nyt 2.0, mikä mahdollistaa mm. 70 merkkiä pitkän asiakkaan nimen kentässä BuyerOrganisationName. Kentässä InvoiceRecipientOrganisationName kenttä kuitenkin katkaistaan 35 merkin kohdalla

 • Pitkä tietosisältö Finvoice kentissä InvoiceFreeText (laskulla näkyvä teksti) ja ArticleName (tuotteen nimi), on jaettu osiin: InvoiceFreeText max 512 merkin blokkeihin, ArticleNamen 100 merkkiä ylittävä osuus RowFreeText:n 512 merkin blokkeihin. Lisäksi kenttä ArticleIdentifier (tuotenumero) katkeaa 35:n merkin kohdalla.

 • Finvoicessa on nyt kenttä InvoiceRecipientEmailaddressIdentifie (laskun saajan sähköposti)

 • Finvoice-aineistossa kenttä InvoiceRecipientOrganisationDepartment on nyt InvoiceRecipientDepartment

 • Finvoicessa BuyerSteetName-kentässä tulee nyt postilokero, jos se on annettu.

 • Päätaso->Asetukset->Integraatiot->Factoring voidaan nyt määrittää finvoice-aineiston joukseva numero (TransmissionListIdentifier) siinä tilanteessa, että laskuista ei muodosteta yksilöllisiä Finvoice-aineistoja

 • Windowsissa, jossa ohjelma koko ruudun tilassa: kun laskutti laskun, josta tehtiin finvoice, ohjelman ikkuna ei palannut koko ruudun tilaan

 • Jos laskulla Kohdennus-välilehdellä on valittu, että lasku osoitetaan aputoiminimelle, aputoiminimen tiedot tulevat nyt Finvoice-aineistoon pääyrityksen sijaan seuraavien kenttien osalta: Yrityksen nimi (toiminimi) Katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka Puhelin Sähköpostiosoite Kotisivut

5.0 (8) (20.9.2013)

Julkaistu kaksi versiota, joista jälkimmäinen 5.0 (8) v2 julkaistu 9.10.2013.

Arkhimedes Mini

 • Mini- ja Laskutus-laajuudesta voi nyt siirtää laskut Arkhimedes Online-palveluun. Asetukset->Yritys->Isolta-palvelu-välilehdelle syötetään Online-palvelun tuottama API-avain sekä palvelun käyttäjätunnuksena oleva sähköpostiosoite. Klikkaamalla "Siirrä tiedot Isolta-palveluun", Arkhimedes aloittaa tietojen siirron. Jos laskun numero on jo ennestään Online-palvelussa, laskua ei siirretä ja käyttäjä saa tästä ilmoituksen siirron jälkeen. Myöskään jo aiemmin Online-palveluun siirrettyjä laskuja ei siirretä uudelleen.

 • Mini-käyttäjän näkymässä, jossa ohjelma ehdottaa Laskutus-osion koekäyttöä: jos koekäyttöpäivät on käytetty, näkyy linkki "Tilaa" "Koekäyttö päättynyt"-painikkeen vieressä. Jos "Koekäyttö päättynyt"-painiketta painaa ja valitse sitten Tilaa, siirrytään nyt tilauslomakkeelle (aiemmin tässä tilanteessa ei tapahtunut mitään)

 • Kun klikkaa päätason Tervetuloa-välilehdellä Isolta-logoa, siirrytään nyt Arkhimedeksen sivuston sisällä olevan yritysesittelysivulle (aiemmin isolta.com-sivulle)

Arkhimedes Laskutus

 • Kun tulostaa laskun, jossa on maksumerkintöjä tai viivästysmaksuja, ohjelma kysyy nyt, halutaanko tulostaa alkuperäinen lasku vai näytetäänkö laskulla maksusuoritukset/viivästysmaksut.

 • Päätaso->Asetukset->Ohjelma, voidaan nyt valita sähköpostilistoihin haluttu erotin (ennen erotin oli aina pilkku)

 • Kun muokkasi laskutettua laskua, teki hintoihin muutoksen, painoi Laskuta:Paperi ja sitten ei tulostanut laskua, ohjelma jäi muokkaustilaan ja hinnan muutos ei välittynyt laskuluetteloon. Nyt ohjelma palaa lukittuun tilaan ja hinnan muutos välittyy laskuluetteloon

 • Viivakoodi ei tullut laskulle automaattisesti Laskutus-laajuudessa, vaikka Laskutus->Asetukset->Laskun viivakoodi oli valittu

 • Laskuluettelossa pikahaku hakee nyt myös viitenumeron perusteella

 • Ohjelmaan voi lisätä nyt saman nimisen yksityishenkilön, kun on valittu Uusi kontakti ja annettu kontaktin nimi, klikataan "Luo saman niminen henkilö klikkaamalla tästä"

 • Jos laskulla (tai muulla vastaavalla näkymällä) avaa tuoteluettelon klikkaamalla sinistä pystytolppaa ja tämän jälkeen poistaa tuoterivejä, ohjelma ei enää sulje tuoteluetteloa poistamisen jälkeen

Arkhimedes Myynti

 • Myynti->Laskut->Viitesuoritukset->Kirjaushistoriassa on nyt pikahaku (haku kentistä Maksaja, Viitenumero, Arkistointitunnus, Selite), Hae kaikki-painike sekä mahdollisuus siirtyä suoraan käsiteltävään laskuun (vihreä nuoli rivin vieressä)

 • Kassatapahtuman voi nyt tallentaa pohjaksi ja kassatapahtuman voi luoda pohjaan perustuen Myynti->Kassa->Uusi->Uusi kassatapahtuma pohjasta-välilehdeltä

 • Kassatapahtuman voi nyt kopioida uudeksi kassatapahtumaksi, samalla tapoin kuin esim. myyntitilauksen kopiointi

 • Kontaktiluetteloon (ja kontaktien tarkennettuun hakuun) saa nyt näkyviin seuraavat uudet vapaavalintaiset kentät: Viimeisin suoritus, kirjauspvm Viimeisin suoritus, maksupvm
  Viimeisin suoritus on laskulle kirjattu suoritus, joka ei ole hyvitys eikä luottotappio

 • Myyntiraportit (tuoteryhmittäin, tuotteittain jne.) käsittelevät katteet nyt seuraavasti: Jos komponentilla on myyntihinta, näytetään komponentin kate erikseen raportilla. Komponentin myyntihintaa/katetta ei tällöin oteta huomioon päätuotteen myyntihinnassa/katteessa Jos komponentilla ei ole myyntihintaa, komponentin ostohinta lasketaan mukaan päätuotteen katteeseen. Ostohinta näytetään komponentista Määrä- ja Myyntikate-sarakkeen välissä miinusmerkkisenä.

 • Myyntitilaus->Tilauksen tekstirivit, korjattu teksti "Tarjouksessa näkyvä teksti" -> "Tilausvahvistuksessa näkyvä teksti"

 • Kun tekee laskun käyttäen pohjana laskua, jossa on vanha ALV-kanta (esim. 23), ohjelma antaa automaattisesti laskun oletusarvoon (Maksuehdot->ALV) päivitetyn ALV:n

 • Käteisalennusteksti (joka syntyy laskuun kun valitsee "Eritelty alennus" tai määrittää käteisalennusprosentin) ei näy enää maksumuistutuksessa

 • Maksumuistutuksen alareunassa näkyy nyt maksettava summa

 • Kun tulostetaan useita laskuja kerralla, nyt näkyy otsikko Lasku / Hyvityslasku oikein, aiemmin näkyi sama otsikko sen mukaan, mikä listalla oli ensimmäisenä

 • Jos asiakkaalle on tehty yksi sopimus, tämä sopimus valitaan nyt automaattisesti myyntitapahtumalle. Jos sopimuksia on useita, ohjelma huomauttaa että sopimuksia on useita ja kehottaa valitsemaan sopimuksen.

 • Kun valitsee kontaktikortin oikeasta yläkulmasta Sopimus ja valitsee sitten Yhteenveto, näyttää ohjelma nyt kontaktikortin Sopimukset-välilehden

Arkhimedes Toiminnanohjaus

 • v2: Korjattu 20.9.2013 julkaistussa versiossa ollut vika, jossa varastosaldojen välimuisti ei päivittynyt päivityksen jälkeen

 • Jos keräilylistan kautta teki toimitusta tai laskua asiakkaalle, jonka nimi oli tietokannassa tuplana, keräillyt tuotteet eivät tulleet toimitukselle/laskulle sen jälkeen, kun kontaktin oli valinnut

 • Jos myyntitilauksessa oli annettu rivikohtainen alennus, ja lisäksi kontaktilla oli oletusarvoissa alennus, keräilylistan kautta tehdylle laskulle tuli ko. tuoteriville alennus tuplana

 • Kirjauspäivää ja maksupäivää ei ostolaskuilla ole enää erikseen, vaan on ainoastaan maksupäivä, joka näkyy sekä suorituksissa, ostolaskuluettelossa, että raporteissa. Tämä kenttä myös siirtyy Macisteriin. Suorituksen kohdalla näkyy nyt toisena päivämääränä kenttä, milloin suoritus on siirretty Macisteriin - tätä ei voi kuitenkaan muokata.

 • Ostot->Ostoreskontra->Etsi osto, jos tältä välilehdeltä siirtyi luetteloon, tuli ilmoitus "Syötä ensin kenttiin arvot"

 • Ostolaskun pikahaku ja haku toimittajan mukaan toimii nyt aiempaa huomattavasti nopeammin, jos ostolaskuja on paljon

 • Tuotteet->Asetukset, voidaan nyt valita, että ostohintaan (kun valitaan esim. toimitukselle) sisällytetään myös käsittelykulu.

 • Ostot->Ostoreskontra->Etsi osto->Tarkennettu haku, jos klikkaa Vain maksetut ja kohdassa Vain maksamattomat on valinta, valinta poistuu. Vastaava myös toisinpäin

 • (Projekti-osio): Projektilla on asiakkaan vieressä painike, josta pääsee suoraan ko. kontaktin kontaktikortille

Integraatiot

 • Mahdollisuus välittää Finvoice-aineisto perintätoimeksiannoista: Päätaso->Asetukset->Integraatiot, uusi välilehti Intrum Intrum-välilehdelle mahdollista antaa toimeksiantajanumero sekä FTP-tiedot Mahdollisuus valita, lähetetäänkö laskut ketjutettuna yhteen tiedostoon vai kukin lasku omana tiedostonaan. Jos ketjutettu, voidaan määrittää ns. siirron sarjanumero, muussa tapauksessa sarjanumerona käytetään laskun numeroa. Myynti->Laskut->Reskontra-välilehdellä Perintään kohdassa mahdollisuus valita Tulosta (perinteinen) tai Finvoice Finvoice tallennetaan ArkhimedesData-kansioon ja jos FTP-tiedot on asetettu, se siirretään automaattisesti FTP-siirtona eteenpäin.

 • Päätaso->Asetukset->Integraatiot->Factoring voidaan nyt määrittää finvoice-aineiston joukseva numero (TransmissionListIdentifier) siinä tilanteessa, että laskuista ei muodosteta yksilöllisiä Finvoice-aineistoja

Arkhimedes Monikäyttö

 • FileMaker 12-versiossa päivämääräkentissä kalenteri-ikoni ei näkynyt luetteloissa, laskuissa ymv.

5.0 (7) (3.7.2013)

Ohjelman käyttö ei enää edellytä, että tietokoneelle on asennettu Java.

Arkhimedes Mini

 • Tilisiirtolomakkeissa tilinumeroiden fonttikokoa on nyt muutettu 8:sta 10:een.

 • Verkkolasku-laskulomakkeella on laskuttavan yrityksen nimelle varattu nyt aiempaa enemmän tilaa.

 • Isoltan uusi logo on nyt Arkhimedeksen sisällä

 • Jos kontaktirekisteri on ollut koekäytössä ja kontaktille on annettu alennus, alennus ei enää vaikuta, kun siirrytään takaisin Mini-laajuuteen.

 • Käyttäessä verkkolaskulomaketta, nyt laskulla näkyy kohta Maksettava ja jos laskua on jo maksettu, näkyy myös maksettu / hyvitetty summa

 • Laskulla tuotteet lajitellaan ALV-kannan mukaan nyt siten, että se, ALV-kanta, jota ensimmäinen laskulla tuote edustaa, tulee nyt ensimmäiseksi. Eli esim. jos ensimmäinen lasku on ALV-kannalla 0 %, tämä ALV-kanta näytetään laskulla ensimmäisenä.

 • Jos Maventan kautta lähetti laskuja siten, että siirrettävä aineisto ylitti n. 65000 merkkiä, lasku ei mennyt läpi.

 • Mac-tietokoneissa, kun päivitti Arkhimedesta ja käynnisti ohjelman ensimmäistä kertaa, tuli ennen käyttöönottoavustajaa pieni viive, ennen kuin pääsi painamaan "Jatka"

Arkhimedes Laskutus

 • Laskutus-laajuudessakin voidaan nyt tulostaa viivakoodi laskulle. Viivakoodifontti tulee kuitenkin Laskutus-laajuudessa ostaa erikseen (Myynti-laajuudessa kuuluu hintaan)

 • Kun Kontakti->Myyntitapahtumat-välilehdellä asettaa hiiren laskun päälle, näytetään nyt tooltippinä tuoterivien ja muistion lisäksi myös Vitteenne ja Viitteemme -kentät

 • Tuoteluettelossa tuotenumeron lajittelupainikkeissa on nyt myös vasemmanpuoleinen lajittelupainike (tuotenumeron lajittelu tekstin mukaan) merkitty lajittelusymbolilla (aiemmin painike oli ilman symbolia joten sitä ei välttämättä ymmärtänyt painikkeeksi)

 • Laskutus-laajuudessa, kun menee laskulle ja palaa laskulta takaisin laskuluetteloon, ohjelma muistaa nyt aiemmin olleen päivämääriin tai hakuihin perustuneen rajauksen.

 • Nyt myös Laskutus-laajuudessa näkyy laskuluettelossa viitenumero, kun asettaa hiiren laskun numeron päälle.

 • Laskutus-laajuudessa tuoteluettelossa, jos vaihtoi verokantaa ja heti perään koetti vaihtaa verollista hintaa, tuli ilmoitus englanniksi, että tietuetta ei voi muokata.

 • Jos laskusta tekee käteiskuitin: Otsikkona näkyy nyt Kuitti (ennen Käteiskuitti) "Maksettavaa" sijaan näkyy nyt "Loppusumma"

 • Kun tulostaa laskuluettelon kautta Luettelon tai KK-yhteenvedon, raportti tuli sillä kielellä, millä viimeisin tulostettu lasku. Nyt tulee aina suomen kielellä.

 • Mikäli asiakasnumeroa ei ole annettu, Asiakasnumero-tekstiä ei näytetä laskulla enää otsikkona (pl. verkkolasku-lomake)

 • Vaihtaessa laskun kieltä sen jälkeen, kun tuoterivit on jo valittu, ohjelma kysyy nyt, päivitetäänkö tuoterivien tuotteiden nimet uutta kieltä vastaavaksi

 • Kun syötti postilokeron, ja tämän jälkeen poisti sen, ohjelma antoi väkisin tähän PL-tekstin.

 • Kontaktikortilla sarkainjärjestystä vaihdettu niin, että verkkolaskuosoitteen jälkeen siirrytään Välittäjän tunnus -kenttään

 • Oli mahdollista vaihtaa laskutetun laskun numeron vaikka lasku oli lukossa.

 • Verkkolaskuosoitteen tooltipissä näkyy nyt, että kenttään syötetään esim. OVT-tunnus tai IBAN.

Arkhimedes Myynti

 • Myynti-laajuudesta löytyy nyt "Dynaaminen raportointi"-osio, joka on aiemmin ollut vain Toiminnanohjaus-laajuudessa. Dynaamisessa raportoinnissa voidaan itse valita jopa kuusi raportoitavaa kohdetta samanaikaisesti raportille

 • Myynti->Laskut->Reskontra-välilehdellä: Ohjema ei palauta enää luetteloa alkutilaan "Kaikki erääntyneet" joka kerta, kun välilehden avaa Laskuja voi etsiä pikahaulla Laskulle pääsee suoraan vihreästä nuolesta Myynti->Laskut->Viitesuoritukset-välilehdellä laskulle pääsee suoraan vihreästä nuolesta Myynti->Raportit-välilehdelle on lisätty Viivästystulot-raportti, jossa näkyvät maksusuoritukset "Huomautuskulut" ja "Viivästyskorko"

 • Myynti->Laskut->Reskontra-välilehdellä voidaan nyt hakea erikseen 1) Laskut, joista ei ole vielä lähetetty maksuhuomautusta 2) laskut, joista maksuhuomautus on jo lähetetty. Samat valinnat myös Myynti->Laskut->Etsi lasku-välilehdellä kentässä "Reskontratila"

 • Kun valitsee Laskut->Reskontra-välilehdellä 'Tulosta' tai 'Perintään' ohjelma näyttää vielä kaikki valitut laskut, jonka jälkeen laskut voi tarkistaa ja valita uudelleen 'Tulosta' tai 'Perintään'.

 • Myynti->Laskut->Reskontra, alin hakulista (oikeassa yläkulmassa), lisätty "Päivitä operaattorin tilat", jolla saadaan Maventasta päivitettyä erääntyneiden laskujen tila (Hyväksytty/Hylätty)

 • Korjattu Myynti->Laskut->Reskontra-välilehdellä hakuvalintojen ylimääräiset viivat.

 • Myynti->Laskut->Etsi lasku->Tarkennettu haku->Reskontratila, seuraavat valinnat on lisätty - Ei muistutuksia - Muistutetavat - Perinnässä - Maksuaikaa annettu Haku tehdään erääntyneiden laskujen joukosta. "Maksuaikaa annettu"-valinta on nyt myös mahdollista Myynti->Laskut->Reskontra-välilehdellä (ylin rajauskriteeri)

 • Myynti->Lasku->Viitesuoritukset, näytetään nyt punaisella taustavärillä, jos viitesuoritus kohdistuu perinnässä olevaan laskuun. Lisäksi näytetään tooltippinä selitykset eri värikoodeille: - Viitesuoritus on jo kirjattu - Maksettu määrä poikkeaa avoinna olevasta laskusummasta - Laskuun on merkitty, että se on perinnässä

 • Laskulle, jota ei vielä ole maksettu, on nyt mahdollista tehdä osahyvitys seuraavasti: Reskontra->Maksuhistoria, valitaan maksutavaksi "Hyvitys" ja annetaan summakenttään hyvitettävä määrä Painetaan Hyvityslasku-painiketta, valitaan "Osa" (toinen vaihtoehto "Jäännös" hyvittäisi koko jäljellä olevan osuuden) Ohjelma luo nyt hyvityslaskun, jonka loppusummana on aiemmin annettu summa miinusmerkkisenä.

 • Korjattu kaksi hyvityslaskuun liittyvää virhettä: Jos hyvitettävässä laskussa oli huomautuskuluja tai viivästyskorkoja, nämä eivät enää siirry hyvitettävään laskuun Jos asiakkaalle oli määritetty oletusalennuksia, nämä eivät enää siirry hyvityslaskuun
  Jos viivakoodi ruksataan päälle, ohjelma tarkistaa, onko viivakoodille annettu tilinumero yrityksen asetuksissa. Niin ikään ohjelma tekee tarkistuksen ennen ryhmälaskutusta, että viivakoodille on asetettu tilinumero.

 • Laskuja voi nyt hakea seuraavilla kriteereillä: Factoring Toistuvaislasku

 • Ohjelma varoittaa nyt kirjanpitoraportin laskutusraporttia tulostaessa, jos ei ole määritelty riittävästi tilejä. Tilit tulee määrittää seuraavasti: Laskuriveissa tulee olla kirjanpitotili tai tilikartassa on määritelty kaikille ALV-kannoille tili tai jokin tili on määritelty myyntitilien oletustiliksi Jokin tili on määritelty myyntisaamistilien oletustiliksi Jos tulostetaan ALV-tiliöintierittelyllä, jonkin tilin täytyy olla olla määritelty ALV-velkatilien oletustiliksi. Vastaavat tarkistukset tehdään myös ostopuolelta laskutusraporttia tulostaessa.

 • Jos viiteaineisto sisälsi maksajatiedoissa pilkun, saattoi olla, että maksutieto tuli nollana.

 • Tuotteen tuontityökalussa jos ei olllut annettu "Alias"-kenttää, alias-kenttä tyhjeni painaessa "Päivitä tuoterekisteriin"

 • Kassan kaikki lomakkeet voi nyt tulostaa myös ruotsiksi, englanniksi ja viroksi.

 • Kassatapahtuman voi nyt vahvistaa ilman, että sitä tarvitsee tulostaa. Vahvistus tehdään painamalla Palaa-painiketta ja sitten klikkaamalla Vahvista

 • Kassatapahtumaa voi nyt esikatsella, vaikkei sille ole vielä määritetty maksutapoja

 • Myynti->Kassa->Asetukset-välilehti on nyt ryhmitelty ja kuvattu paremmin niin, että käyttäjä ymmärtää mitä eroa on sillä, onko suorituksen tiliöinti käytössä vai ei.

 • Yksityishenkilön kontaktikortilla kun valitsi Tyypit, Tyypit-otsikkoa pystyi muokkaamaan.

 • Tarjouksen hintaerittelyssä pitempi asiakkaan nimi ei mahtunut allekirjoituskohtaan. Nyt tarvittaessa nimi jakautuu kahdelle riville.

 • Laskua, tarjousta ja myyntitilausta voidaan nyt hakea laskutusosoitteen Tarkennus mukaan

 • Kun kopioi myyntitilauksesta laskun (tai ylipäänsä minkä tahansa tapahtuman toiseksi) itse valitse rivien järjestys ei siirtynyt laskulle.

 • Myynti->Raportit->Laskukooste/Kassatapahtumakooste ALV-erittelyllä-raporteissa ei näkynyt tapahtuman valuuttaa, vaan valuutta näkyi aina eurona.

 • Jos jo aiemmin luotua laskupohjan hintaa muutti ja palasi laskupohjaluetteloon, luettelossa näkyi vanha hinta.

 • Laskun lukitusta näkymästä ei voi enää valita ylivalikosta Etsi tai Luo uusi, joilla pystyi kiertämään laskuun liittyvät tallennusrutiinit (mm. myyntisaamisten päivittäminen laskulle)

 • Jos on annettu valuuttakurssi, mutta käsittelyhintoina käytetään euroja, ohjelma pyöristää laskun yksikköhinnan nyt sen mukaan, mikä on valittu desimaalien määräksi kohdassa Myynti->Asetukset->Laskun oletustiedot->Desimaaleja

 • Jos myyntitilaukseen oli määritellyt väliotsikot, ja myyntitilauksesta teki ostotilauksen, myyntitilauksen väliotsikot tulivat myös ostotilaukseen. Nyt ostotilaukset tulevat ilman väliotsikoita (koska ostotilauksissa ei toistaiseksi ole mahdollista myöskään määrittää/muokata väliotsikoita)

 • Kopioitaessa laskua, myyntitilausta, ymv. toimituspäivä kopioituu nyt seuraavalla logiikalla: Toimitukseen tulee aina toimituksen luontipvm (kuten tähän mennessä) Jos uusi tapahtuma on samassa myyntiputkessa, kopioidaan toimituspäivämäärä sellaisenaan (kuten tähän mennessä) Muissa tapauksissa toimituspäivämäärä kopioidaan vain, jos se ei ole päivämäärämuodossa, esim. tekstinä "Heti". Aiemmin toimituspäivämäärä kopioitui sellaisenaan kaikissa tilanteissa.

 • Jos laskutti kontaktiryhmälle luotua laskupohjaa, eikä ollut määritellyt laskua toistuvaislaskuksi (=laskutusjakso määritelty), "Laskutetaan seuraavan kerran"-kenttään tuli automaattisesti kuluva päivä. Nyt kenttää jää tyhjäksi.

 • Käsite: "Tuotteet->Tuotetyyppi->Käytä tuotetyyppiä laskun väliotsikkona" muutettu: "Hae tuotteeseen määritetty tuotetyyppi laskun väliotsikoksi" Lisäksi joissain tilanteissa asetusta ei voinut muuttaa.

 • Jos kontaktikortille on annettu myynnin oletusarvoihin arvonlisäverokanta, joka poikkeaa käytössä olevista, tämä ALV-kanta on sallittu ko. asiakkaan laskuissa. Näin kontaktille voi asettaa esim. Ruotsin ALV-kannan 25 %.

 • Jos Myynti->Asetukset->Tulostusasetukset->Piilotettu asetus oli päällä, alennustiedot välittyivät kuitenkin Maventan kautta välitettyyn verkkolaskuun.

 • Kun koettaa luoda tarjouksesta laskun (tai esim. myyntitilauksen) ja tarjous on kuitenkin edelleen tilassa Avoin/Lähetetty, ohjelma huomauttaa nyt, että tarjousta ei ole hyväksytty ja antaa mahdollisuuden keskeyttää toiminnon

 • Laskulla, kun vie hiiren hintakentän päälle, ohjelma näyttää tooltipin, joka kertoo millä hinnalla tuotetta on myyty viimeksi. Tässä näytetään nyt myös alennuksen euromääräinen osuus.

 • Jos tuote on asetettu Toiminnanohjaus-laajuudessa varastotuotteeksi ja palataan suppeampaan laajuuteen, tuotteita ei enää käsitellä varastotuotteina.

 • Laskupohjalla ruksi "Sopimus" on nyt korvattu kuvaavammalla termillä "Laskupohja on sopimus"

 • Poistettu ylimääräinen viiva laskupohjan esikatselu-painikkeen vierestä

 • Jos laskutetussa laskussa maksusuorituksia muokkaa siten, että jäännökseksi jää nolla, lasku saattoi edelleen näkyä erääntyneenä.

 • Tuotekortilla on nyt selauspainikkeet, joilla voi selata tuotteita eteen ja taakse päin, sekä alkuun että loppuun

 • Myynti->Asetukset, on nyt mahdollisuus valita, että tarjouksen ja myyntitilauksen hintaerittelyistä piilotetaan ALV-tiedot. Asetus astuu voimaan seuraavaksi luotaviin tarjouksiin/myyntitilauksiin, joissa tätä asetusta voi vielä vaihtaa Ulkoasu ja kieli-välilehdellä

 • Laskun tuoterivin kirjanpitotili määräytyy nyt tilikartasta ALV-kannan perusteella, mikäli tuoteriville ei ole annettu kirjanpitotiliä eikä tuoteryhmää, jossa olisi kirjanpitotili. Toiminta on yhteneväinen sekä myynnissä että ostoissa. Tili haetaan tilikartasta, vaikka oletustiliä ei ole valittu kohdassa Asetukset->Yritys->Tiliöinnit, mutta jos tilikartassa on samalla ALV-kannalle useita tilejä, oletustili valinta määrää, mitä näistä käytetään (kullekin ALV:lle voidaan siis valita oma oletustilinsä)

 • Kontaktiluettelo -> Tulosta -> Laskuraportti, voidaan nyt valita aikaväli miltä raportti tulostetaan

 • Tuotteet->Tuoteluettelo->Hinnoittelutyökalu, kun tekee prosenttimuutoksen hintoihin, ohjelma pyöristää nyt tuotteen hinnan niin moneen desimaaliin, kuin on määritelty kohdassa Myynti->Asetukset->Desimaaleja

 • Myynti->Tilaukset->Asetukset, mahdollisuus asettaa siten, että toistuvaislaskut laskuttaessa jäävät avoimeksi, eli eivät mene laskutukseen asti. Mahdollistaa sen, että kaikki laskut laskutetaan erikseen laskuluettelon kautta.

 • Kontaktiluettelon vapaasti valittaviin kenttiin on nyt lisätty "Seuraava laskupvm", jossa näkyy kontaktin tai kontaktiryhmän laskupohjan "Seuraavaksi laskutetaan"-päivämäärä. Näin esim. "Etsi kontakti"-välilehdeltä voidaan hakea seuraavaksi laskutettavat tietyn päivämäärän mukaan.

Arkhimedes Toiminnanohjaus

 • Ostolaskutluettelon saa nyt tiedostoon

 • Ostolaskun Maksusuoritukset-kohdassa on selvennys, että vasemman puolimmainen päivämäärä on kirjauspäivä, oikean puolinen maksupäivä (joka määritetään vain, jos jostain syystä eri kuin kirjauspäivä)

 • Käyttöliittymässä listausten otsikot on yhdenmukaistettu, aiemmin otsikko "Summa" on nyt "Verollinen" (tai "Veroll.") jotta selvemmin ymmärtää, että kyse on verollisesta hinnasta

 • Lähetyslistan kaikissa layout-vaihtoehdoissa näkyy nyt myös yksikkö

 • Toimitusta voi nyt esikatsella, ja kun kun valitsee "Lähete" toimitus menee nyt vahvistettuun (lukittuun) tilaan.

 • Kun loi uuden ostolaskun vanhan pohjalta käsiteltävälle kontaktille, toimittajaksi saattoi tulla aiemmin käsitelty kontakti

 • Ostotilauksen tuotehakuluettelossa tuotteen pystyi poimia ainoastaan vihreästä nuolesta, ei klikkaamalla tuoteriviä tuotteen nimen kohdalla (kuten muissa vastaavissa kohdissa ohjelmassa)

 • Jos oli luonut viimeksi pikalaskun ja loi sitten keräilylistan kautta laskun, yritti ohjelma tehdä laskun pikalaskuna, jolloin keräily epäonnistui. Nyt ohjelma valitsee automaattisesti laskun yritykselle.

 • Jos teki laskua keräilylistan kautta siten, että kävi välillä keräilylistan ulkopuolella ennen kuin palasi keräilylistaan luomaan laskua, lasku ei saanut vastaanottajaa.

 • Tullikoodin voi nyt sekä viedä tiedostoon (Tuoteluettelo->Tiedostoon) sekä tuoda tuotteen tuontityökalulla.

 • Ostotilauksen alareunassa näkyy nyt (käyttäjän) yrityksen nimi ja osoitetieto

 • Projektin työmääräyksestä cateringiin viittaavat termit on vaihdetty yleisiksi, jotta voi käyttää geneerisesti toimialasta riippumatta

 • Kun loi laitekokoonpanon, komponentteja ei voinut lisätä ennen kuin oli päätuoterivin lisäyksen jälkeen vahvistanut laitekokoonpanon. Jos yritti lisätä komponenttia, tuli englanninkielinen virheilmoitus.

 • Aikaisemmin, kun loi ostotilauksen myyntitilauksen pohjalta, ostotilaukseen ei tullut tuotten alkuperämaata, toimittajan tuotenumeroa, tullikoodia, tai ostojen tuoteryhmää/kirjanpitotiliä. Nyt, kun myyntitilauksesta tehdään ostotilaus, ohjelma hakee tuotekortilta kyseiset tiedot toiminnon yhteydessä.

 • Jos Myynti->Raportit-näkymässä ei ole valittu Laskut tai Kassatapahtumat, ostopuolen Ostolaskuraportit näytti tyhjää

 • Ostolaskuraporteissa (päiväkirja, pääkirja, yhteenveto) ostovelat ovat nyt kredit-puolella.

 • Ostolaskulla, kun valitsi tuoteryhmää, ohjelma antoi myyntien kirjanpitotilit, ei ostojen.

 • Kun keräilylistan kautta tehdään myyntitilauksesta lasku, nyt myyntitilauksen tila muuttuu tilaan "Laskutettu" (jäi aiemmin tilaan "Toimittamatta"). Samoin tila päivittyy, kun tekee keräilylistan kautta ostotilauksesta varastoontuonnin.

 • Dynaamisessa raportoinnissa on nyt mahdollista raportoida myös kirjanpitotilin mukaan

 • Luodessa ostolaskua pikakirjauksen kautta, ohjelma hyväksyy nyt uuden ALV-kannan mukaiset laskut

 • Jos järjestelmään on muodostunut ylipitkiä ostotilausnumeroita siten, että ne näkyvät jossain muualla kuin ostotilauksessa (esim. myyntitilauksessa), nämä voidaan nyt poistaa Asetukset->Tietokananan huolto->Event->Operations->Korjaa ostotilausnumerot

Arkhimedes LVIS

 • Tuotteet->Tuotehallinta->LVIS->alennusryhmätiedoston synkronointitapa on nyt harmaalla (koska sitä ei voi vaihtaa)

 • LVIS-välilehdellä on nyt ohjeistus siitä, mikä on Numberin ja VendordNumberin ero synkronointitavoissa

Integraatiot

 • Jos E-kaupan kautta hyväksyi useita tilauksia kerrallaan siten, että tilauksista ei tehty laskuja automaattisesti, tilaukset jäivät vahvistamattomaan tilaan ja niissä ei näkynyt loppusummaa tilausluettelossa.

 • E-kauppa-välilehdelle lisätty tooltipit valintakenttään ja painikkeisiin

 • Jos kaksi käyttäjää samaan aikaan koettaa hakea tilauksia E-kaupan kautta, huomauttaa ohjelma tästä nyt ja kehottaa peruuttamaan toiminnon.

 • E-kauppa-rajapinnassa on nyt kenttä "customers_force_paper_routing", joka vastaa Arkhimedeksessa kenttää "Laskutetaan paperilaskulla"

 • E-kauppa-välilehdellä kaikkia sarakkeita voidaan nyt lajitella laskevasti ja nousevasti, lajittelujärjestys jää lisäksi muistiin

 • Asetukset->Integraatiot->Maventa-välilehdelle voidaan nyt määrittää "Salli tulostuspalvelun käyttö automaattisesti, jos verkkolskuosoitetta tai sähköpostiosoitetta ei ole annettu". Ilman tätä asetusta ohjelma vaatii aina sähköpostiosoitteen tai verkkolaskuosoitteen, ellei kontaktikortilla ole määritelty, että lasku välitetään paperilaskuna.

 • Finvoicen merkistö on nyt ISO-8859-15. Finvoicessa ei näytetä enää toimituspäivämäärää, jos sitä ei ole laskulla annettu.

 • Kun hyvityslaskusta tehdään Finvoice-aineisto, aineistoon tulee nyt seuraavat tiedot: INV02HYVITYSLASKUALKUPERÄINEN LASKU NUMERO

 • Asetukset->Integraatiot->Reskontratiedosto, tässä voidaan nyt valita laskun siirtotiedostomuodoksi Finvoice. Laskuluettelossa, kun valitsee "Reskontratiedosto", voidaan siis nyt välittää Finvoice-aineistoa

Arkhimedes Monikäyttö

 • Jos käyttäjälle (jolle on määritelty kontakti) on määritelty oletusvarasto, käytetään aina tätä varastoa oletuksena, kun luodaan uutta myyntitapahtumaa.

 • Mikäli käyttäjältä puuttuvat päätason oikeudet, ohjelma ilmoittaa kirjautumisen myötä, että oikeudet ovat riittämättömät (aiemmin jäi ikuisen luuppiin)

 • Etsi-välilehtien (esim. Ostoreskontra->Etsi osto->Tarkennettu haku->Vain maksatetut) kaikki ruksit eivät näkyneet FileMaker 12-versiolla

5.0 (6) (28.12.2012)

Arkhimedes Laskutus

 • Ensiasennuksen arvonlisävero asetuksissa on nyt 24 ja oletustilikarttassa on vain uusimmat ALV-kannat

 • Laskun Laskutusosoite-välilehdellä sarkainjärjestys on tarkistettu

 • Tulostaessa laskun Reskontra-välilehden kautta, palasi tulostuksen jälkeen "tuotteen lisäys"-näkymään.

 • Luodessa kontaktia, jos ohjelma "arvasi" kontaktin olevan yritys, kontakti jääi yritykseksi vaikka kentän "Yrityksen nimi" tyhjensi Uusi kontakti-näkymässä. Nyt aina, kun kontaktitapahtuman kautta tyhjentää yrityksen nimen, yrityksestä tulee yksityisasiakas.

 • Uuden kontaktin luonnissa jos Y-tunnus ei ole suomalaista muotoa, tuli teksti, joka ei mahtunut kokonaan.

 • Laskutus-laajuudessa, jos yksityisasiakkaan kohdalla valitsi "Uusi kontakti" ja sitten EI, siirtyi yrityksen kontaktikortille.

 • Lisenssi/ylläpitokoodin hyväksytään nyt, vaikka se sisältää ylimääräisiä rivinvaihtoja tai välilyöntejä koodin jälkeen

 • Laskutus-laajuudessa 5.0 (5)-versiossa laskun luonti- ja muokkausnäkymä oli sama kuin Myynti-laajuudessa. Käyttäjille, jotka ovat ottaneet 5.0 (5)-version Laskutus-laajuuden käyttöön, on nyt tehty oma laskunluonti- ja muokkausnäkymänsä, jossa on rajatusti Myynti-laajuuden laskunluontiominaisuudet. Uudet näkymät tulevat ko. käyttäjille käyttöön automaattisesti päivityksen jälkeen.

Arkhimedes Myynti

 • Tuoteluettelo->Hinnoittelutyökalussa on nyt painikkeissa tooltipit, jotka antavat ilsätietoa kyseisestä toiminnosta.

 • Versiossa 5.0 (5), jos oli Myynti-osio koekäytössä ja aloitti Toiminnanohjaus-osion koekäytön, Myynti-osion koekäyttö jäi päälle

 • Viitetiedoston lukeminen onnistuu nyt, vaikka viitetiedosto ei sisällä ensimmäisellä rivillä 0:lla alkavaa otsikkotietuetta.

5.0 (5) (10.12.2012)

Arkhimedes Mini

 • Ohjelmassa on nyt uudet ALV-kannat: 24, 14 ja 10.

 • Poistaessa laskulta tuoteriviä, ohjelma ilmoittaa vahvistuksen yhteydessä, mitä tuotetta poisto koskee.

 • Mini-laajuudessa voi nyt poistaa logon.

 • Arkhimedeksessa on nyt linkki Arkhimedeksen sosiaalista mediaan käsittelevään sivuun (Facebook, Google+, Twitter, Youtube, Vimeo ja LinkedIn)

 • Kun koekäyttää jotain osiota, ja koekäytöstä on jäljellä neljä päivää, siirrytään lomakkeelle, jossa voidaan jättää yhteydenottopyyntö.

 • Mikäli hinta- tai muuhun numerokenttään kirjoittaa tekstiä, kentän sisältö tulkitaan verkkolaskussa nyt nollana.

 • Mikäli antaa ylläpito- tai lisenssikoodin, joka on väärän pituinen, tulee nyt ilmoitus että koodi on virheellinen.

 • Ohjelman ensikäytön yhteydessä on nyt neljäs vaihe, jossa ohjelma menee automaattisesti Laskutus-osion koekäyttötilaan. Koekäytön voi tässä kohtaa keskeyttää ja aloittaa ohjelma Mini-laajuudessa.
  Jos Minillä laskuttaa asiakasta, jota on jo aiemmin laskutettu, siirrytään vähintään 14 päivän välein laskun luomisen jälkeen Laskutus-osion esittelysivulle.

 • Kun päivittää tai palauttaa varmuuskopion, eikä mikään lisenssi ole voimassa, siirrytään päivityksen jälkeen rekisteröitymissivun jälkeen sivulle, jossa esitellään Mini- ja Laskutusosiota. Käyttäjä voi tässä valita, haluaako jatkaa Mini-osiota vai ottaa Laskutus-osion koekäyttöön.

 • Jos Laskutus, Myynti- tai Toiminnanohjaus-osiossa on luonut yksityisasiakkaita, nämä ovat nyt valittavissa Mini-laajuudessa, kun luodaan laskua yksityisasiakkaalle.

Arkhimedes Laskutus

 • Laskuluetteloa voidaan nyt rajata päivämäärillä ja selata kuukausittain, viikoittain tai päivittäin.

 • Laskulla tuoteluettelon (välilehti Tuotehakuluettelo) tuotteita voi nyt lajitella hinnan mukaan

 • Laskulle voidaan nyt tulostaa tuoterivien ja yksiköiden kokonaismäärät, käyttämällä laskulla näkyvällä tekstillä (ennen tai jälkeen tuoterivien) merkintöjä:
  (TOTAL_ROWS)
  (TOTAL_UNITS)

 • Laskulle, jossa ALV on tyhjä, kun hakee tuoteluettelosta tuotteen, ALV:ksi ei tulee enää 0 vaan tyhjä.

 • Hyvittäessä osittain maksettua laskua saattoi käydä niin, että hyvityslaskuun tuli sentin heitto suhteessa avoinna olevaan summaan. Pyörityskorjausta käytetään nyt tasaamaan mahdollinen ero.

 • Desimaalien muuttaminen laskujen asetuksissa ei voi enää muuttaa jo tehtyjen laskujen tapaa laskea loppusumma.

 • Laskujen/Myynnin asetuksissa voidaan nyt säätää, mihin kursori sen jälkeen siirretään, kun tuote on on poimittu laskulle. Vaihtoehtoja ovat: Määrä Hinta Ale-% Seuraavan rivin Tuotenumero Seuraavan rivin Tuotteen nimi

 • Laskun pikahaku onnistuu nyt katuosoitteen perusteella

 • Laskutus-osiossa laskun lukitussa näkymässä oli näkymätön painike, jolla voi palauttaa asiakkaan oletusarvot laskulle

 • Siirtyessä kontaktikortilta välilehden kautta toiseen näkymään, palattaessa takaisin ohjelma palaa nyt samalle välilehdellä missä oltiin alunperin.

 • Kontaktikortilla Kontaktit->Myynti->Myyntitapahtumat, kun siirtää hiiren ko. laskun päälle, ohjelma näyttää mitä tuotteita kyseisellä laskulla on.

 • Kun kontaktia luo ja antaa ei-suomalaista muotoa olevan Y-tunnuksen, ohjelma ilmoittaa tästä alleviivatulla punaisella tekstillä. Klikkaamalla alleviivattua tekstiä annettu syöte hyväksytään. Vastaava toiminto on käytössä myös kontaktikortilla

 • Osoitetarravalikoimaan lisätty Connect 7x2.

 • Kun koekäytti Myynti-osiota, ja viimeiseksi otti reskontraan liittyvän laskuluettelon (esim. myyntisaamiset), tämän jälkeen palatessa Laskutus-osioon laskuluettelossa Luettelo tai KK-yhteenveto tulosti myyntisaamiset verollisen hinnan sijaan.

 • Ylläpitokoodi on vaihdettu. Vanha ylläpitokoodi toimii kuitenkin, mikäli ylläpito on voimassa, tällöin ohjelma ylläpitokoodia syöttäessä huomauttaa automaattisesti koodin vaihtuneen ja näyttää uuden koodin.
  Huom! 11.12.2012 tehty uusi asennuspaketti, johon lisätty tiedot n. 200 asiakkaalta, joilla on oikeus päivitykseen.

Arkhimedes Myynti

 • Tuoteluettelo->Hinnoittelutyökalulla voidaan tuotteden hinnoille antaa nyt prosentti- tai euromääräinen korotus/vähennys.

 • Tuoteluettelo->Hinnoittelutyökalulla voidaan nyt tehdä ALV-muutos (23%->24 % jne.) asetuksiin, tuotteille, kontakteille, laskupohjille ja avoimiin laskuihin

 • Mikäli ALV-kannaksi on valittu 10, 14 tai 24, ohjelma muuntaa vanhat ALV-kannat automaattisesti uusiksi, kun tehdään lasku myyntitilauksen, toimituksen tai tarjouksen pohjalta (tai mikä tahansa tapahtuma toisen tapahtuman pohjalta)

 • Tuotteet->Tuoteluettelo->Hinnoittelutyökalu->Tee ALV-muutos-toiminto, päivittää nyt myös kirjanpitotileihin uudet ALV-kannat (mikäli ei ole valinnut päälle "Käytä omia tilimäärityksiä")

 • Kun vuosi on vaihtunut vuoteen 2013 eikä ALV-muutosta ole vielä tehty, ohjelma ehdottaa siirtymistä hinnoittelutyökaluun, jossa ALV-muutoksen voi tehdä

 • Kun tullaan Etsi-välilehdelle (välilehden kautta tai Etsi-ylävalikon kautta), toimintapa on nyt yhtenäinen: Normaalisti avataan "Perushaku"-välilehti ja kursori asettuu automaattisesti pikahakukenttään Mikäli viimeksi oltiin tarkennetussa haussa, avataan kuitenkin "Tarkennettu haku"-välilehti

 • Laskun tarkennetussa haussa voidaan nyt hakea laskupohjia

 • Laskua voi nyt hakea reskontran tilan mukaan: myyntisaamisia, erääntyneet, ylimaksut, osittain maksetut ja maksetut

 • Laskulle. kassatapahtumaan ymv. voidaan nyt tulostaa tilausnumero (myyjä tai ostaja) ja sopimusnumero käyttämällä laskulla näkyvällä tekstillä (ennen tai jälkeen tuoterivien) merkintöjä
  (SELLER_ORDER_NUMBER)
  (BUYER_ORDER_NUMBER)
  (CONTRACT_NUMBER)

 • Mikäli on myyty kokonaan verottomasti (ei ALV:a, ei myöskään ALV 0:aa), veroton myynti näkyy nyt Laskukoosteella ja Kassatapahtumakoosteella ALV-erittelyllä.

 • Vahvistamaton kassatapahtuma voidaan nyt kassatapahtuman Toiminnot-välilehdeltä muuttaa laskuksi ja vastaavasti laskuttamaton lasku voidaan nyt muuttaa kassatapahtumaksi.

 • Myyntitilauksiin voi nyt tallentaa liitetiedoston kuten tarjouksiin

 • Jos laskun kautta luo tuotteen, jolla ei ole arvonlisäveroa, arvonlisäveroa ei nyt anneta myöskään luodulle tuotteelle.

 • Finvoice, factoring, reskontrasiirto ja E-kaupan toiminnot ovat nyt saatavilla erillisellä "Integraatiot"-lisenssillä.

 • Luodessa kontaktiryhmää ensi kertaa ja vastatessa "Kyllä", ohjelma kysyi samaa kysymystä kunnes vastasi "Ei" (ja loi aina uuden kontaktiryhmän).

 • Kirjanpidon raporteissa nyt pitempikin yrityksen nimi mahtuu, ilman, että se menee raportoin otsikon kanssa päällekkäin

 • Myyntilasku- ja kassatapahtumakoosteissa on nyt enemmän tilaa yrityksen nimelle.

 • Kontakti->Myynti->Raportit->Saatavat-painikkeen vieressä on nyt vihreä nuoli, jota painamalla saa auki ko. kontaktin kaikki laskut, jotka ovat avoinna.

 • Päätaso->Asetukset->Yritys->Integraatiot- toiminnot on nyt siirrety omalle välilehdelle Asetukset-välilehden alle.

 • Jos verkkolaskuosoite on tallennettu muotoon ovt@välittäjä, ohjelma parsii osoitteen nyt oikeaan muotoon Finvoice-muotoa varten.

 • Finvoicen kentistä InvoiceRecipientOrganisationName ja BuyerOrganisationName poistetaan nyt rivinvaihdot

 • Finvoicen versio 1.3 on nyt ainoa tuettu versio.

 • Finvoicen Factoring-aineistoon ei enää tule factoring-tekstiä InvoiceFreeText-kenttään.

 • Kontaktit->Kontaktiryhmät->Kontaktiryhmän kuuluvien kontaktien vieressä näkyy nyt päivämäärä, milloin kontakti on liitetty kontaktiryhmään.

 • Laskulla, kassatapahtumalla tai toimituksessa, kun siirtää hiiren tuoteikonin viereen kohtaan, jossa näytetään varastomäärä, ei näytetä enää tekstiä "Jää vajaaksi" paitsi varastotuotteen kohdalla.

 • Laskuttaessa laskupohjaa ja sähköinen lasku on aktivoitu, teksti "Valitut laskut lähetetään verkkolaskuna asiakkaalle" on nyt muotoiltu: "Haluatko lähettää valitut laskut sähköisesti?"

 • Kun painoi laskulle, joka oli Maventassa hyväksytty, laskun Reskontra->Verkkolasku-välilehdella"Päivitä!", lasku saattoi palata takaisin tilaan "Lähetetty"

 • Kassatapahtumalta poistettu Pro Forma-painike (ei tuettu)

 • Käyttäessä Verkkolasku-lomaketta ei voinut käyttää Pro Formaa.

 • Kassatapahtumassa (tiliöinnit käytössä), kun lisäsi maksutavan heti tuoterivin lisäyksen jälkeen, maksun summa saattoi jäädä tyhjäksi

 • Jos yrittää laskuttaa laskupohjan tai sopimuksen, jolla ei ole yhtään riviä, ohjelma antaa tästä nyt ilmoituksen.

 • Syöttäessä lisenssikoodia, ohjelma ilmoittaa nyt vain sen osion aktivoitumisesta, jonka lisenssikoodia syötettiin (aiemmin ilmoitus tuli kaikista aktiviisista osioista).

 • Laskun Reskontra->Verkkolasku-välilehdellä, lasku näkyy nyt tilassa "Ei lähetetty", mikäli sitä ei ole lähetetty sähköisesti.

 • LVIS-osiota voi nyt kokeilla Myynti-laajuudessa

 • Asetukset->Yritykset->Pankkitilit, "Viivakoodiin"- teksti on nyt yhdistetty "valintapalluroihin" viivalla.

 • Kun oli laskuttanut laskupohjan kontaktiryhmälle ja siirtyi laskuluetteloon, saattoi tulla ilmoitus "Laskua ei löytynyt annetuilla arvoilla".

 • Poistaessa laskun, kassatapahtuman tmv., poistaminen hävittää nyt myös linkin ko. tapahtumaan samassa myyntiputkessa. (esim. kun poistaa myyntitilauksen pohjalta luodun laskun, myyntitilaukseen jäi vihreä nuoli Toiminnot-välilehdellä laskun kohdalla ja vasta kun vihreää nuolta klikkasi, se hävisi)

Arkhimedes Toiminnanohjaus

 • Kun tekee myyntitilauksen tai laskun projektin kautta (välilehdet Tilaus ja Laskutus), ohjelma tekee automaattisesti ALV-muunnoksen, jos uusi ALV-kanta on valittu myynnin asetuksiin.

 • Tuotekortilla toimittajan valinta tehdään nyt ns. "drop-down"-valikolla, joka on aiempaa valikkotyyppiä kätevämpi silloin, kun toimittajia on paljon.

 • E-kaupparajapinnan kautta voidaan nyt tuoda myös verkkolaskuosoitteen välittäjän tunnus.

 • E-kauppa välilehdellä näkyy nyt veroton ja verollinen yhteissumma sekä keskimääräinen verollinen summa.

 • Ostolaskun maksutiedot voi nyt lukea viivakoodin avustuksella (tukee vain suomalaista IBAN-muotoista viivakoodia)

 • Mikäli laskulla ID-arvot olivat yli sata miljoonaa, ei laskun toiminnot välilehdellä voinut käyttää varastoa, myyntitilauksia tai projekteja

 • Valuuttapohjaiset ostohinnat eivät siirtyneet versiopäivityksen yhteydessä

 • Kontaktikortilta käsin on nyt mahdollisuus luoda ostolasku, käsiteltävä kontakti on tällöin ostolaskun toimittaja.

 • Tehtäessä ostolaskusta varastoontuonti, ostotilausta yms. tuoterivit yhdistetään nyt tuoteluettelon tuotteisiin annetun tuotenumeron perusteella.

Arkhimedes Monikäyttö

 • FIleMaker 12-versiossa Plugin-tiedostoja ei tarvitse enää asentaa erikseen, vaan ohjelma asentaa ne automaattisesti kun ensimmäistä kertaa käytetään ohjelmaa.

5.0 (4) (5.10.2012)

Arkhimedes Mini

 • Arkhimedes Mini-laajuudessa on nyt mahdollista tehdä manuaalisesti varmuuskopio (aiemmin vain automaattinen)

 • Mikäli varmuuskopion palautus jää kesken (esim. tietokone sammuu palautuksen aikana), ohjelma huomauttaa tästä aina ohjelman käynnistyksen yhteydessä ja suosittelee tekemään varmuuskopion palautuksen uudelleen.

 • Ohjelman luodessa automaattista varmuuskopiota, huomautetaan, että varmuuskopio tehdään paikalliselle levylle.

 • Palauttaessa varmuuskopiota, varmuuskopion palautuksen etenemistä ilmaiseva laskuri etenee nyt aiempaa tasaisemmin

 • Mikäli ohjelman käynnistämisen jälkeen 24 tuntiin ohjelmaa ei suljeta, ohjelma kysyy, tehdäänkö automaattinen varmuuskopio.

 • Kun on jokin maksullinen osio (Laskutus/Myynti/Toiminnanohjaus) koekäytössä, näytetään linkki sivulle, jossa kerrotaan mitä uutta kyseinen osio sisältää.

 • Kun lähettää sähköistä laskua ja jos ei ole ylläpitoasiakas, ohjelma huomauttaa korkeammasta sähköisen laskujen hinnasta.

 • Jos on kirjautunut ulos, näytetään nyt seuraava viesti ohjelmaa käynnistäessä: "Tämä on Arkhimedeksen vanha versio (ohjelmasta on kirjauduttu ulos) ja sen käyttöä ei suositella. Haluatko kuitenkin jatkaa (jos et ole varma, ota yhteys tukeen)?"

 • Syöttäessä lisenssejä ohjelman päätasolla, alla olevat välilehdet säilyvät nyt oikeassa asemassa.

 • Ruotsinkieliset käännökset Tfn ja Totalt utan moms tarkistettu. Lisäksi viivästyskorkotekstissä kaikilla kielillä %-merkki näkyy nyt sulkeiden sisällä.

 • Lisätty Ohjeet-sivulle linkki sähköisen laskun esittelysivulle.

 • Arkhimedes Minissä laskun ohjenäkymässä kaikki tekstit eivät näkyneet kokonaan Windows-koneissa

Arkhimedes Laskutus

 • Käsiteltäessä laskua (tai muuta vastaavaa näkyvää), tuoterivi ei enää välkähdä ylimääräisesti tuotteen määrää tai hintaa muuttaessa

 • Laskun tuoteluettelonäkymässä on nyt mahdollista lajitella tuotenumero joko tekstimuotoisena (vasen lajittelupainike) tai numeromuotoisena (oikea lajittelupainike)

 • Valittaessa yhteyshenkilöä laskulle, lista yhteyshenkilöistä on nyt aakkosjärjestyksessä.

 • Jos lisäsi laskulle tuotteen tuoteluettelon kautta painaen puolitetussa näkymässä "Hae"-nappia, tuote tuli laskulle kaksi kertaa.

 • Uuden kontaktin luomiseen on nyt myös välilehti "Uusi kontakti"

 • Ohjelma ilmoittaa kontaktia luodessa, jos syötetty Y-tunnus ei ole suomalaisessa muodossa (kahdeksan numeroa, väliviiva ennen viimeistä numeroa)

 • Kontaktia luodessa, jos klikkaa "Vahvistetaan uusi kontakti", tämän jälkeen jos klikkaa "Palaa", toiminto on sama kuin jos painaa "Valmis" (eli antaa asiakkaalle mm. asiakasnumeron ja kontaktityypin)

 • Poistaessa kontaktia, laskua, tuotetta tmv. ohjelma alustaa nyt juoksevan numeron ainoastaan, jos poistetun kohteen numero (esim. asiakasnumero) on ollut viimeisin numero. Erityisesti, jos tietokanta on suuri, alustus kestää jonkin verran, alustuksen vähentäminen nopeuttaa ohjelman tomintaa.

 • Kontaktikortilla kun syöttää postilokeron ilman etuliitettä (PL, PB, P.O. Box jne.) ohjelma antaa postilokerolle automaattisesti suomenkielisen etuliitteen PL.

 • Luodessa uutta kontaktia tai kontaktitapahtumaa, näytetään teksti, että sukunimi syötetään ennen etunimeä.

 • Luodessa uutta kontaktia tai kontaktitapahtumaa on antanut vahingossa etunimen ja sukunimen väärinpäin, voidaan nämä vaihtaa painikkeella päittiän.

 • Välittäjän tunnukselle on nyt oma kenttänsä verkkolaskuosoitteen vieressä. Näin välittäjän tunnusta ei tarvitse enää kirjoittaa samaan kenttään verkkolaskuosoitteen kanssa @-merkillä erotettuna (toimii kuitenkin edelleen)

 • Uusi arvonlisäveroselite: Veroton AVL 58 § Vesialukset

 • Laskuluettelossa sähköinen laskutus on nyt merkitty voimakkaalla värillä (sinertävä väri Laskutettu-sarakkeessa)

 • Y-tunnusta vaihtaessa ohjelma huomauttaa nyt, että Y-tunnuksen vaihtaminen edellyttää uutta lisenssikoodia.

 • Ohjelma käsitteli tuotenumero-kentässä V- ja W-kirjaimia samana kirjaimena.

 • Jos lasku oli jostain syystä jäänyt vahvistamatta mutta oli laskutettu, avatessa laskun, laskusta ei päässyt enää normaalilla tavalla pois.

 • Jos oli ollut lisenssejä Arkhimedeksessa ja vaihtoi Y-tunnusta, ohjelma saattoi mennä tilaan, jossa etusivulla näkyi vanha lisensoitu osio mutta muuten lisensoituihin toiminnallisuuksiin ei pääsyt. Nyt Y-tunnusta vaihtaessa ohjelma palautuu Mini-laajuuteen välittömästi.

Arkhimedes Myynti

 • Laskuluettelossa on nyt mahdollista merkitä kaikki luettelossa olevat laskut maksetuksi (ruudun alareunassa painike "Merkitse kaikki maksetuiksi". Erityisen hyödyllinen toiminto, jos reskontra otetaan käyttöön vasta jälkikäteen.

 • Myynti-Laskut-Reskontra, kun valitsee laskun, joka on joko maksukehotuskiellossa tai perinnässä, ohjelma varoittaa ja kysyy vahvistusta.

 • Kun Laskut-> Reskontra-välilehdellä tulostetaan maksuhuomautuksia/kehotuksia, joissa on useita eri kieliä, kukin kieli muodostetaan nyt omana tulostuksenaan.

 • Maksusuoritukset-, luottotappio- ja reskontrakirjausraporteissa näkyy nyt myös tuotteen nimi mitä on myyty kyseisellä laskulla.

 • Kun välittää Maventan kautta saman laskun uudelleen, aiemmin lähetetty lasku peruutetaan nyt automaattisesti.

 • Verkkolaskulomakkeessa näkyy nyt valittu valuutta.

 • Laskukoosteessa ALV-erittelyllä näkyy nyt myös toimituspäivämäärä, jos se on annettu laskulle.

 • Laskun lukitussa näkymässä näkyy loppusumman kohdalla nyt kohdevaluutta (aiemmin euro).
  Myynti->Laskut->Etsi lasku, teksti "Summa" muutettu tekstiksi "Maksun summa", jotta käy ilmi että on kysy maksusuorituksesta, ei laskun loppusummasta

 • Jos laskun numero oli 10 merkkiä tai yli, se näytettiin raporteissa eksponenttimuotoisena (esim. 2,0101e+09). Nyt laskun numero näytetään selkokielisenä, lisäksi laskun numerolle on annettu raporteissa hieman enemmän tilaa.

 • Kun laskulla tai kassatapahtumalla muuttaa kirjanpitotiliä, kysyy ohjelma nyt, muutetaanko tili myös tuoteriveille

 • Uusi lasku, Uusi tarjous ymv. välilehdillä on nyt tooltipit, jotka kertovat kenttien Myyjä, Laatija, Tulosyksikkö ja Pohja toiminnallisuudesta

 • Kun valitsee laskulle ALV-selitteeksi käänteisen verovelvollisuuden (tippuvalikosta Ostaja verovelvollinen tai Reverse charge), ohjelma poistaa nyt automaattisesti ALV:n laskulta. Myöskin, jos kontaktille on annettu ALV-selitteessä käänteinen verovelvollisuus, kontaktin laskulle ei anneta ALV:a.

 • Jos lasku on jätetty tilaan "Valmis" mutta ei laskutettu, jos päivämäärä on eri kuin tämän hetkeinen päivämäärä, laskuttaessa ohjelma kysyy nyt halutaanko päivämäärä vaihtaa tähän päivään.

 • Kun kontaktille antoi kontaktityypiksi "Henkilöstö", se ei aina automaattisesti muodostunut resurssiksi.

 • Tapahtumat- ja Tehtävät-välilehtien Päivämäärärajaus-kohdissa on nyt Pidä", jolla valitut päivämäärärajaukset säilytetään, kun tapahtuma/tehtäväluetteloa rajataan.

 • Jos sopimuksen poisti Laskupohjat-välilehdellä, palasi näkymään, jossa näkyi vain sopimuksia, ei siihen näkymään jossa oltiin.

 • Kun kontaktikortilla valitsee oikeasta yläkulmasta Uusi tai Yhteenveto, palattaessa kontaktikortille palataan nyt samalle välilehdelle missä oltiin aiemmin.

 • Kontaktikortilla Markkinointi-välilehtien kenttiä suurennettu.

 • Kontaktiluettelon vapaaksi valittavaan kenttään (mittari)voidaan nyt valita "Ensimmäinen myyntipvm" ja "Ensimmäinen yhteydenpito"

 • Kontaktikortilla Myynti->Myyntitapahtumat, jos listalla on laskupohja ja sille on määritelty seuraava laskutuspvm, näytetään laskupohjan luontipvm:n sijaan tämä seuraava laskutuspvm.

 • Kontaktiryhmät voidaan nyt tulostaa tiedostoon, joka kontaktiryhmät itse tai kontaktiryhmissä olevat kontaktit (kontaktin nimi ja KontaktiID)

 • Kontaktiryhmäluettelosta voidaan näyttää nyt kaikkien listalla olevien kontaktiryhmien kontaktit kontaktiluettelossa (vihreä painike vasemmassa alalaidassa)

 • Kontaktien tarkennetulla haulla voidaan nyt hakea kaikki virheelliset Y-tunnukset.

 • Tuotetyyppien luettelossa on nyt vihreä nuoli, josta pääsee suoraan tuoteluetteloon kyseisen tuotetyypin tuotteisiin.

 • Tulostaessa tuoteluetteloa tiedostoon CSV-muotoisesti, vanhat tuotenumerot tai tuotteiden kieliversiot eivät enää tule tuotenumero/tuotenimen perään.

 • Siirtyessä tuoteryhmistä tai tuotetyypeistä tuoteluetteloon, ohjelma ei enää "välytä" viimeksi valittua hakujoukkoa ennen siirtymistä valitun tuoteryhmän/tuotetyypin tuotteisiin.

 • Kun luodaan uusi tuote, siirrytään nyt aina Perustiedot-välilehdelle.

 • Valittaessa tuotekortilla tuotteelle komponenttia, tuotteen nimi on lukittu, joten sitä ei voi enää vahingossa nimetä uudelleen.

 • Finvoice-aineistoon muodostuu nyt laskuttajan verkkolaskuosoite elementtiin SellerOrganisationUnitNumber

 • Finvoice-aineistoon tulevat nyt viitenumeroiden etunollat

 • Useita laskuja sisältävässä Finvoice-aineistossa on nyt rivinvaihto ja

 • Kassatapahtumat voi nyt tallentaa tiedostoon kassaluettelosta

 • Kassaluettelosta voi nyt suoraan tulostaa kassatapahtumien päiväkirjan, pääkirjan ja yhteenvedon sekä laskutuksesta että suorituksista.

 • Kassan asetuksissa voidaan nyt määrittää, että alennuksen loppusummaa ei näytetä kassakuitilla

 • Helppokassanäkymässä saattoi olla, että joutui klikkaamaan kaksi kertaa hakiessa tuotetta.

 • Jos tilauksesta yrittää tehdä toimituksen ja tilauksessa ei ole rivejä, tulee ilmoitus että "ei toimitettavaa" ja tilaus jää vahvistamattomaan tilaan

 • Myyntitilauksesta on nyt mahdollisuus tulostaa lähete.

 • Sopimusnumeroa voi nyt muuttaa.

 • Lähetteessä "Kuitataan vastaanotetuksi"-teksiin liittyvä viiva oli väärässä paikassa.

 • Tarjouksien ja myyntitilausten Piilota rivihinnat ja Piilota loppusummat on nyt säädettävissä myynnin asetuksissa.

Arkhimedes Toiminnanohjaus

 • Keräilylistalla voidaan nyt koostaa lasku myyntitilausten pohjalta. Myyntitilauksella olevat rivikohtaiset hinnat alennuksineen siirtyvät muodostettavalle laskulle.

 • Tehdessä keräilylistalla myyntitilauksesta toimitusta, myyntitilauksessa annetut hinnat siirtyvät nyt toimitukseen.

 • Tuotteet-Raportit-Varasto erittäin-raportin saa nyt joko alkuperäisellä tai tämän hetkisellä varastosaldolla/arvolla. Raportilla näytetään myös, mistä varastoontuonnista on kyse (lähetysnro).

 • Ostotilausluettelossa näkyy nyt oston (karkea) tila: Ostotilaus tehty Tuotu varastoon tai Ostolasku vastaanotettu

 • Jos palauttaa toimituksen, jossa on merkintöjä jälkitoimituksista, merkinnät poistetaan nyt palautuksen yhteydessä.

 • Jos E-kaupparajapinnan kautta ei tule tuotteen nimeä tai ALV:a, Arkhimedes täydentää tiedot tuoterekisterin perusteella.

 • Kehittetty E-kauppaan mekanismi, jos tilaukset jostain syystä tulevat tuplana, painettaessa uudelleen Hae tilaukset, tuplatilaukset häviävät.

 • Varastoontuonnin Kohdennus-välilehdellä näkyy nyt myös varastoontuontiin liittyvät myyntitilausnumerot

 • Siirryttäessä Toiminnot-välilehdellä, esim. ostotilauksesta myyntitilaukseen, jossain tilanteessa saattoi jäädä valkoiseen ruutuun

 • Toiminnot välilehdellä oleva Ostotilauksen teksti ei mahtunut Windowsilla

 • Jos myyntitilauksesta tehdyssä ostotilauksessa ei ollut toimittajaa, ostotilauksesta tehdystä varastoontuonnista ei päässyt takaisin myyntitilaukseen.

 • Jos komponenttituotteen päätuote ei ole varastotuote, mutta jokin sen komponenteista on, ohjelma kysyy nyt haettavaa tuotteiden määrää ennen kuin se poimii komponentit, jotta se voi hakea oikean määrän komponentteja varastosta.

 • Jos hakee komponenttituotetta, joka ei ole varastotuote ja oletuksena tuotteiden määrä on tyhjä, komponenttituotteen määräksi tulee nyt yksi, jotta komponenttien määrä asettuu oikeaksi.

 • Jos tuotteen komponentti sisälsi komponentteja, se ei mennyt jälkitoimitukseen

 • Jos loi toimituksen siten, että kohtaan Uusi toimitus->Omaan varastoon->Varastoon, jonne siirretään oli annettu jokin varasto, ohjelma antoi aina asiakkaaksi "Siirto varastoon" vaikka toimitus oli tehty asiakkaalle.

 • Laskuja, tarjouksia, tilauksia, ostoja ja toimituksia voidaan nyt hakea projektin mukaan.

 • Viitesuoritukset-luettelo saattoinäyttää kyseisen viitenumeron perusteella ostolaskun myyntilaskun sijaan

 • Kun tuote on jälkitoimituksessa, se näkyy toimituksessa, laskulla ymv. seuraavasti: Puolitetussa tuoteluettelonäkymässä saldo näkyy punaisena Kun asettaa hiiren saldon päälle, näytetään jälkitoimituksen määrä ja vapaana oleva varastosaldo Kun tuote poimitaan ja vapaana ei ole riittävästi, kysyy ohjelma nyt haetaanko kaikki tuotteet vai ainoastaan vapaana olevat tuotteet

5.0 (3) (15.5.2012)

Arkhimedes Mini

 • Jos vaihtoi laskun alv:n "Maksuehdot, ulkoasu ja kieli" -välilehdeltä, muutos ei vaikuttanut jo lisättyihin riveihin ensimmäisellä muutoksella.

 • Ohjelma ei enää laskuttaessa palauta laskun oletus-ALV:a laskuriveille, joten samalla laskulla voi nyt olla useita ALV-kantoja.

Arkhimedes Laskutus

 • Siirryttäessä kontaktikortin Myynti-välilehdeltä laskulle, palatessa kontaktikorttiin palaa nyt samaan välilehteen missä oltiin aiemmin.

Arkhimedes Myynti

 • Korjattu ongelma, jossa laskupohjan esikatselu varasi laskun numerot.

 • Konktaktiryhmän pikahaussa voidaan nyt ruksata, jos halutaan että haetaan myös kontaktiryhmien sisällä olevista kontakteista.

 • Kontaktiryhmäluettelossa näkyy nyt myös kontaktiryhmän muistio, muistiotekstistä voidaan hakea kontaktiryhmän pikahaulla

 • Kontaktiryhmän voi nyt luoda suoraan kontaktiryhmän luettelosta
  Kontaktiryhmän voi nyt arkistoida (luettelosta) ja "Hae kaikki"-painikkeella saa tarvittaessa arkistoidut piiloon/näkyviin

 • Kontaktikortilla arkistoidut kontaktiryhmät näkyvät nyt Ryhmät-välilehdellä alimpana ja lisäksi hieman häivytettyinä.

 • Kontaktiryhmien käsittelyssä kontaktiryhmäluettelo on nyt oletusnäkymä, kun siirrytään kontaktiryhmiin

 • Luodessa kontaktiryhmän luettelosta käsin, ohjelma siirtyy nyt kontaktiryhmän muokkausnäkymään luonnin jälkeen.

 • Lisätessä kontaktiryhmään kontaktin kontaktiryhmän välilehdellä Kontaktien poiminta, kursori ei enää jää haun jälkeen aktiiviseksi yrityksen nimen kohdalle

 • Laskuihin liittyvät reskontrahaut (esim. erääntyneet, jäännökset yms.) suoritetaan nyt suoraan laskuluettelosta käsin (tippuvalikko oikealla ylhäällä). Raportti "Kaikki reskontrakirjaukset" on nyt siirretty Myynti->Raportit välilehdelle

 • Ylimaksuista saa nyt oman reskontraraporttinsa. Aiemmin oli osa "Osittain maksetut"-rapottia.

 • Maksukehotusnäkymässä toistuvaislaskut näkyvät nyt vahvistettuna laskun numerona.

 • Maksukehotusnäkymässä on nyt laatikko (eräpäivän vieressä), joka ilmaisee Maventa-tilan: Hylätty (punainen), Hyväksytty (vihreä), Ei vahvistusta (harmaa)

 • "Ei maksukehotuksia"-ruksi korvattu kolmella pallolla: Ei maksumuistutuksia-pallo (keltainen), Muistutettavana eli normaalitila (musta), Perinnässä (punainen). Jos tila on "perinnässä", käyttäytyy samalla tavoin kuin "ei maksumuistutuksia", eli ei tule valintoihin mukaan

 • Maksukehotusnäkymässä on nyt mahdollisuus siirtää laskuja perintään erillisellä Perintään-napilla, joka tekee melkein saman kuin Maksukehotukset-painike eli poimii valitut laskut ja tulostaa ne. Lisäksi toiminto siirtää tulostetut laskun tilaan "Perinnässä" sekä lisäämaksukehotushistoriaan tiedon "Perintään"+pvm.

 • Maksukehotusnäkymässä näkyy nyt näkyvien laskujen lukumäärä

 • Maksukehotusnäkymässä on nyt kolmiportainen rajaus 1) Kaikki erääntyneet, valitut, ei-valitut, ei-muistutettavat, muistutettavat, perinnässä olevat 2) Yksilölliset laskut ja toistuvaislaskut 3) Maventassa oleva tila, hylätyt, hylätyt ja odottavat.

 • Laskua voidaan nyt hakea myös laskutusosoitteen tarkenteen mukaan

 • Yksityisasiakkaalle kohdennettuun myyntitapahtumaan (Lasku, Kassatapahtuma, Toimitus, Tarjous, Myyntitilaus) voi nyt jälkikäteen vaihtaa asiakasta.

 • Jos kassan tiliöinnit ovat käytössä, ohjelma ei enää kysy ALV-raporttia muodostaessa tulostetaanko käteis- vai korttimaksut.

 • Myyntitilauksia voidaan nyt hakea kriteerillä "Ei tilausjärjestelmästä tulleet"

 • Kun haetaan kontaktia tai myyntitapahtumaa kontaktin perusteella, voidaan nyt suku- ja etunimi kirjoittaa samaan "Henkilö"-kenttään. Etunimen ja sukunimen järjestyksellä ei ole merkitystä.

 • Laskuttaessa laskupohjaa painikkeesta "Laskuta nyt", ohjelma jäi laskuttamisen jälkeen muokattavaan tilaan. Nyt ohjelma erottelee sen mukaan, laskutetaanko yksittäistä asiakasta vai ryhmää. Jos yksittäistä, jää lasku lukittuun näkymään, jos ryhmää, palataan välilehtitasolle.

 • Kun tehdään lasku edeltävästä laskusta (tarjous, tilaus..), jossa ei olla määritelty laskulle näkyvää tekstiä, laskulle tulee tällöin tekstit myynnin asetuksista.

 • Maksumuistutuksen viivakoodiin tulee nyt summa, joka sisältää maksetut maksut sekä huomautus- ja viivästyskulut

 • Kun toiminimen luo (Asetukset->Yritys), siirtyy nyt luonnin jälkeen uuden toiminimen kohdalle. Ruudun alareunassa näkyy lisäksi linkki "Näytä seuraava toiminimi", kun toiminimiä on enemmän kuin yksi.

 • Myyntitapahtumassa (laskut, tarjoukset jne.) näytetään nyt riviin liittyvien komponenttien myyntihinta yhteensä. Myyntihinnan voi nyt siirtää päärivin myyntihinnaksi.

 • Finvoice-aineistossa asiakasnumero tuodaan nyt kentässä SellersBuyerIdentifier

 • Finvoice-muotoinen Factoring-aineisto on nyt mahdollisda luoda, vaikka Finvoice ei ole aktivoitu.

 • Factoring-laskun siirtolauseke tulostuu nyt laskulla heti tuoterivien jälkeen tulostuvan tekstin jälkeen, jolloin sillä on selvästi enemmän tilaa kuin aiemmin.

 • Finvoice-tiedoston alkuun tulee nyt viittaus käytettävään skeemaan (viittaus DTD-määrityksiin poistettu).

Arkhimedes Toiminnanohjaus

 • Ostotilaukseen tulee nyt automaattisesti yrityksen asetuksiin määritelty puhelinnumero, mikäli tilaajaa (toiminimeä) ei ole annettu.

 • Laskun/toimituksen/kassatapahtuman Toimitettu-sarakkeessa on nyt tooltip, joka näyttää varastosta toimitettujen tai jälkitoimitusten määrän

 • Laskulla, kassatapahtumalla ja toimituksella näkyvää "Varasto, toimitettu"-sarakkeessa olevaa toimitus/jälkitoimituskenttää on nyt suurennettu siten, että siihen mahtuu 3-4 numeroa (aiemmin vain kaksi)

5.0 (2) (3.4.2012)

Julkaistu kaksi versiota, joista jälkimmäinen 5.0 (2) v2 julkaistu 10.4.2012 klo 17:00.

Arkhimedes Mini

 • Mini-osiossa, seuraavat asetusten muutokset jäävät talteen seuraavaa luotavaa laskua varten: Yksikköhinta verollisena Viivästyskorko Huomautusaika Maksuehto Viittemme Kieli

 • Laskun aktiivinen rivi ei näy enää keltaisella taustalla Mini-laajuudessa

Arkhimedes Laskutus

 • v2: Vanhaan versioon syötetyn ylläpitokoodin saattoi joutua syöttämään uudelleen

 • Kun laskua esikatseli, se ei enää ollut tilassa "kesken"

 • Poistaessa laskun tai muun vastaavan tapahtuman, saattoi poistamisen jälkeen tulla turhaan ilmoitus, että lasku jää avoimeksi.

Arkhimedes Myynti

 • Kun kopioi tapahtuman seuraavaan vaiheeseen Toiminnot-välilehdelle, alkuperäinen tapahtuma vahvistuu automaattisesti. Siirryttäessä (ilman luontia) Toiminnot-välilehdellä ohjelma kysyy nyt, jätetäänkö vahvistamatta vai ei.

 • Uuden kassatapahtuman voi nyt luoda ainoastaan vahvistetulta (lukitulla) kassatapahtumalta, ei vahvistamattomalta.

 • Kassatapahtuma on nyt mahdollista esikatsella

 • Kassatapahtuman voi nyt vahvistaa ainoastaan tulostamalla sen.

 • Kun tapahtumalta (laskulta, tarjoukselta) siirtyi tuotekortille ja takaisin, tämän jälkeen kirjatut muutokset kyseisessä tapahtumassa eivät näkyneet loppusummissa ennen kuin tapahtuman tulosti, laskutti tai valitsi uudelleen muokattavaksi.

 • Kun haki "Perushaku"-välilehdellä kontaktia, tuotetta tai myyntitapahtumaa ja käytti hakuun painiketta, suoritti haun kaksi kertaa

 • Tuotetta voi hakea nyt Seloste-kentän mukaan

Arkhimedes Toiminnanohjaus

 • Lähetteeseen ei tullut kappalemääriä Standardi-lomakkeessa

 • Jos teki peräkkäin kaksi inventaariota, jälkimmäiseen inventaarioon saattoi tulla edellisen inventaarion tietoja

 • Jos varastoontuonnissa painoi "Vahvista", varastoontuoni kuitenkin vahvistui vasta, kun Muokkaa-tilassa oli painanut "Palaa".

 • Toimitus ja varastoontuonti menevät nyt lukittuun tilaan varastoinventaarion jälkeen.

 • Tehdessä varastosta poistoa, toimitukseen ei kytkeydy enää missään tilanteessa koostetuotetilaan.

 • Ohjelma ei huomauta enää ostolaskulla vahvistuksesta, jos on painanut Vahvista-painiketta.

 • Kun tehdää toimituksesta koostetuote, sekä toimitus, että luotava varastoontuonti menevät nyt vahvistettuun tilaan.

 • Ostotilauksen, tuotteen, varastoontuonnin ja ostolaskun haussa, jos hakutuloksia ei löydy haulla, näkymä pysyy nyt oikeassa välilehdessä

5.0 (1) (30.3.2012)

Arkhimedes Mini

 • Arkhimedeksessa on nyt uusi, neljäs laajuus: Arkhimedes Mini, josta on rajattu tuotteiden ja kontaktien hallinta pois

Arkhimedes Laskutus

 • Laskun luontinäkymästä on uusi, modernimpi ja intuitiivisempi käyttöliittymä

 • Laskun luontinäkymän koko skaalautuu nyt ikkunan koon mukaan. Näin esim. isommalla näytöllä voidaan näyttää nykyistä enemmän tuoterivejä.'

 • Hakiessa tuotteita laskulle, on nyt mahdollista poimia useita tuotteita kerralla pitämällä shift-painiketta pohjassa tuotetta valitessa. Tuotteet valitaan, kun poiminta tehdään pitämättä shift pohjassa.

 • Kun lisää laskulle tuoterivejä, laskun käyttöliittymässä laskun loppusumma päivittyy nyt viiveettä

 • Ohjelma huomauttaa nyt, kun kirjaa Laskun Reskontra-välilehdellä maksusuoritusta, jos kirjaamispäivä on tulevaisuudessa, ennen laskupäivää tai poikkeaa merkittävästi maksupäivästä (yli neljä päivää)

 • Kun kirjaa maksusuoritusta laskuluettelossa, ohjelma varoittaa nyt, jos annettu päivämäärä on ennen laskun päivää tai tulevaisuudessa.

 • Lasku on nyt mahdollisuus lähettää laskuttamisen jälkeen uudelleen verkkolaskuna ilman, että täytyy mennä laskulla Muokkaa-tilaan.

 • Kun ottaa uuden version käyttöön, laskunumerointi alkaa nyt 101:stä

 • Laskutus-osiossa on nyt mahdollisuus tallentaa rajaton määrä kontaktitapahtumia.

 • Kun laskun luontinäkymässä avataan tuoteluettelo, ohjelma asettaa nyt automaattisesti viimeisen rivin aktiiviseksi.

 • Laskutus-osiossa kontaktikortin yhteydenpitovälilehdellä näkyy nyt punaisella "Muistio", jos Muistio-välilehdelle on kirjoitettu tekstiä.

 • Laskutus-osiossa on nyt mahdollista tulostaa kontaktitapahtumat sekä avata ne koko ruudun tilaan.

 • Kun poistutaan avoimesta laskusta, sen voi jättää joko tilaan "kesken" tai "valmis".

 • Toimitusosoite näytetään nyt omalla välilehdellään Laskutusosoite-välilehden vieressä.

 • Laskutusosoitteen voi nyt valita laskulla erikseen riippumatta valitusta yhteyshenkilöstä. Samalla on poistettu laskulta erillinen valinta "Yritykselle" tai "Yhteyshenkilölle".

 • Kun laskun tuoteriville on valittu tuote, rivillä näkyy suurennuslasi-ikonin sijaan vihreä nuoli, jolla aktivoidaan ko. rivi.

 • Kun etsi kontakteja pikahaulla kliikkaamalla suurennuslasia, jos ei löytynyt kontakteja näytti kaikki kontaktit kontaktiluettelossa

 • Nyt on mahdollista keskeyttää koekäyttö ja jatkaa myöhemmin uudelleen

 • Ohjelman päätasolta pääsee nyt suoraan Arkhimedesksen Facebook-sivulle.

 • Ohjelman päätasolla näkyy Laskutus-osioon liittyvät tiedotteet

Arkhimedes Myynti

 • Tarjouksen, kassan ja myyntitilausten luonnista on nyt uusi, mordenimpi ja intuitiivisempi käyttöliittymä

 • Myynti-osiossa on nyt myyntitilaukset (aiemmin vain Toiminnanohjauksessa)

 • Myyntiraportit (tuoteryhmittäin, tuotteittain, myyjittäin jne.) saa nyt laskujen ja kassan lisäksi myös myyntitilauksista. Valittavaissa sekä kontaktikortilta että myynnin raporteista.

 • Myös muut tapahtumat kuin laskun (kassatapahtuma, tarjous, myyntitilaus jne.) asettuu nyt lukittuun tilaan, kun tapahtuma on vahvistettu. Vahvistus tapahtuu automaattisesti kun sen tulostaa.

 • Kun valitsee laskulla (tai muussa vastaavassa näkymässä) tuoterivin lisätiedot (suurennuslasi sellaisen rivin kohdalla, jossa tuote on haettu tuoteluettelosta), lisätiedot näytetään nyt oikeassa alakulmassa oikean yläkulman sijaan.

 • Sopimuksen voi nyt tulostaa pohjalle, johon tulostuvat sekä sopimustekstit että hintarivit.
  Tarjouksen tekstirivien lomakkeilla Template1 ja Template3 näytetään nyt aputoiminimen tiedot, jos aputoiminimi on valittu.

 • Myynti-osiossa voidaan nyt asettaa tuotteiden käsittelyyn seuraavat asetukset: Tulostetaanko komponentit laskulla/kassassa/myyntitilauksessa/tarjouksessa Haetaanko komponentteihin myyntihinnat Salli päällekkäiset tuotenumerot/nimet Tuoteryhmä/Kirjanpitotili pakollinen Valuuttahinnat käsitellään kohdevaluutassa Automaattinen haku tuotenumeron perusteella

 • Kun laskulla olevan tuoterivin kohdalla valitsee plus-painikkeen Tuote-sarakkeen kohdalla, ohjelma tekee nyt jo tässä vaiheessa tarkistuksen, onko päällekkäinen tuotenumero tai tuotenimi.

 • Myynti->Laskut->Reskontra-väililehdeltä voidaan nyt valita laskuttamattomat laskut erikseen niiden osalta, jotka ovat kesken ja niiden osalta, jotka ovat valmiita.

 • Yrityksen asetuksissa on nyt oma välilehtensä "Integraatiot", johon on koottu normaalin palvelukonseptin ulkopuolella olevat integraatiokohteet (Finvoice, factoring, reskontrasiirrot)

 • Jos tarjouksessa ei ole tekstirivejä ja hintaerittelyyn ei ole valittu lomaketta, ohjelma ilmoittaa nyt, että ei ole tulostettavaa.

 • Laskun luontinäkymässä tuote-ikonin tilalla on nyt plus-ikoni, jos riville ei ole valittu tuotetta tuoterekisteristä. Plus-ikonia painamalla siirrytään näkymään, josta voidaan lisätä ko. rivin tuote tuoterekisteriin (vastaava toiminto tapahtui aiemmin suurennuslasi-ikonista)

 • Kassatapahtumat voidaan nyt tulostaa joukkona kassaluettelosta

 • Kassan "mini"-kassakuitilla alennuskenttään tulee nyt näkyviin korkeintaan yksi desimaali

 • Valinnalla "Haetaanko komponentteihin myyntihinnat" tuotteiden asetuksissa voidaan nyt asettaa, poimitaanko komponentteihin myyntihinta haun yhteydessä.

 • Ohjelman päätasolla näkyy Myynti-osioon liittyvät tiedotteet

Arkhimedes Toiminnanohjaus

 • Toimituksen, ostotilauksen ja varastoontuonnin luonnista on nyt uusi, mordenimpi ja intuitiivisempi käyttöliittymä

 • Ostotilauksista saa nyt vastaavat ostoraportit kuin ostolaskuista (tuoteryhmittäin, toimittajittain jne.)

 • Myös muut tapahtumat kuin laskun (toimitus, ostotilaus, varastoontuonti) asettuu nyt lukittuun tilaan, kun tapahtuma on vahvistettu. Vahvistus tapahtuu automaattisesti kun sen tulostaa.

 • Lähetteelle saa nyt väliotsikot.

 • Varastoontuonnin voi nyt tulostaa (esim. inventaariota varten)

 • Keräilylistalla rivit voidaan nyt arkistoida (rivi tai joukko kerrallaan) ja voidaan erikseen valita, näytetäänkö myös arkistoidut rivit

 • Tuotteet->Raportit-väillehdellä varastosaldo ja varastoarvo täytyy nyt erikseen "laskea", jotta ei hidasta välilehden muuta toimintaa.

 • Jos kulkee laskusta (tai muusta tositenäkymästä) tuotteella, siitä eri laskulle (tai muulle tositenäkymälle), siitä eri tuotteelle ja lopuksi samaa polkua takaisin, ohjelma muistaa nyt polulla olleet eri laskut tai tuotteet.

 • Jos ostotilauksessa on annettu rivikohtainen alennusprosentti, alennus lasketaan yksikköhintaan tehdessä ostotilauksesta varastoontuonnin.

 • Sarjanumeroiden varastokäsittelyyn on nyt kolme vaihtoehtoa: Ei käytössä: sarjanumeroa ei huomioida varastohaussa Vain jos sarjanumero on annettu: jos sarjanumero on annettu riville, varastohaku tehdään sen mukaan Aina: haku tehdään myös, jos sarjanumeroa ei ole annettu. Tällaisessa haussa haetaan vain sarjanumerottomat tuotteet varastosta

 • Ohjelman päätasolla näkyy Toiminnanohjaus-osioon liittyvät tiedotteet

4.1 (5) (9.2.2012)

Arkhimedes Laskutus

 • Event-tiedoston kokoa on pienennetty, jolloin varmuuskopio on nyt nopeampi ja levytilaa tarvitaan vähemmän

 • Tietokantarakennetta kevennetty, mikä tietyissä toiminnoissa nopeuttaa ohjelman toimivuutta

 • Ohjelman käyttölogia ei enää siirretä päivittäessä versiosta toiseen (säästää levytilaa)

 • Lähettäessä laskuja Maventaan, ohjelma parsii nyt pois -merkit, estivät aiemmin lähetyksen

 • Jos laskulla valitsee "Hae oletusarvot", toiminto ei enää vaihda valittua laskulomaketta

 • Kun oli luomassa uutta laskua ja valitse "EI" varmistusvaiheessa, saattoi kontaktikortilla palata väärään välilehteen

 • Kun laskuttaa Maventan kautta, ALV-selitettä ei nyt välitetä enää Maventaan, jos laskulla ei ole arvonlisäverottomia tai 0-arvonlisäverollisia rivejä

Arkhimedes Myynti

 • Kun ottaa nyt kassatapahtumista päiväkirjan, pääkirjan tai yhteenvedon, otsikossa näkyy nyt, että on kyse kassatapahtumista

 • Kun menee kassakuitilta tuotteeseen ja palaa, avautui vanha maksutapavalikko vasemmassa alareunassa

 • Laskuluettelo -> KK-näkymässä, ohjelma varmistaa nyt poistamisen

 • Jos lasku on valittu Factoring-laskuksi, valittu siirtolauseke näkyy laskulla tuoterivien jälkeen

 • Kun valitaan kontaktiluettelosta siirtotiedosto Composeriin, tallennuspolun voi nyt valita itse

 • Laskuluettelosta tehtävään tiedostoon tulee nyt mukaan Y-tunnus

 • Kun laskuluettelossa valitsee Verkkolaskuta, toiminto keskeytyy nyt, jos verkkolaskua ei ole aktivoitu

 • Kontaktikortilta kun otti raportin esim. Tuoteryhmittäin (Myynti -> Raportit) ja poisti ruksin kohdasta "Näytä myyntikate", myyntikate saattoi silti tulla raportille

 • Myyntiraportteihin tulee nyt asiakkaan nimi, jos myyntiraportti on tulostettu kontaktikortilta, asiakkaan nimeä ei tule, jos myyntiraportin tulostaa Myynti->Raportit-näkymästä

 • Jos kontaktikortilla oli antanut kontaktille alennuksen ja kävi laskulla, jossa ei oltu annettu alennusta, alennus kopioitui laskulle kontaktikortilta

 • Hakiessa kontaktia tai laskua perushaulla siten, että tyhjentää jonkin hakukentän, ei tee enää turhaa ilmoitusta "Syötä ensin arvot"

 • Toiminimissä ei ole enää vanhan muotoisia tilinumeroita

Arkhimedes Toiminnanohjaus

 • Luodessa toimitusta kun oli valittu varasto kohtaan Omaan varastoon -> "Varasto, jonne siirretään", ohjelma teki aina toiminnon Omaan varastoon, vaikka olisi valittu Kohdista asiakkaalle tai Poisto

 • Tuotteet->Raportit->Inventaariolista-raportilla saattoi näkyä rivejä, joissa varastosaldo on 0

 • Jos varastotapahtuma liittyy tuotteeseen, joka on poistettu tuoterekisterissä, se ei enää näy varastosaldossa/arvossa kohdassa Tuotteet -> Raportit -> Varastosaldo/arvo kaikkiaan

 • Ostotilauksessa jos perustaa tuotteen syöttämällä tuoteriviin tiedot ja painamalla hakua, ehdottaa perustaminen hintaa ostohinnaksi myyntihinnan sijaan.

 • Varastoontuonnissa näkyy nyt laskuttajan maksutiedot, kuten ostotilauksissa.

 • Rahtikirjassa postinumerokenttää on hieman laajennettu jotta mahtuu postinumeron maatunnus

 • Luodessa uutta myyntitilausta, myyntitilauksen numeroksi saattoi tulla pitkä numerosarja.

4.1 (4) (3.1.2012)

Windows:

 • Asennuspaketit on nyt sertifioituja (allekirjoitus: Isolta Oy)

 • Tietokanta perustuu nyt aiemman sukupolven FileMaker Prohon, joka on osoittautunut tehokkaammaksi käytettäessä ohjelmaa vanhemmilla työasemilla.

Arkhimedes Laskutus

 • Esikatselunäkymään voidaan ohjelman asetuksissa nyt valita Zoom-taso 200.

 • Maventa-virheraportissa näkyy nyt myös käytettävä versionumero

 • Vanhan muotoinen tilinumero ei välity enää Maventaan.

 • Kentissä, joissa määritetäät teksti laskulle ennen tai jälkeen tuoterivien, voidaan nyt käyttää sarkain-näppäintä

 • Kun haki laskulle tuotehakuluettelon kautta tuotetta ja hakutuloksia oli yksi, haun viivästyessä saattoi laskulle tulla tuote kaksi kertaa.

 • Laskulle ja ja laskun tuoteriville ei voi enää asettaa ALV-kenttää, joka ei ole Suomessa käytössä.

 • Ohjelma varoittaa nyt, jos pyöristyskorjauksella yritetään muuttaa laskun loppusummaa yli 3 sentillä.

 • Arkhimedes näyttää nyt selkokielisen virheilmoituksen kun Maventassa on tapahtunut virhe: Yhteys ei onnistu Java ei toiminnassa API-avain on väärin Yrityksen UUID puuttuu (silloin kun käyttäjällä useita Maventa-tilejä) Yrityksen UUID on väärin.

 • Suorittaessa uloskirjautumista mutta ei ole vielä ylläpitoasiakas (=ylläpitokoodia ei syötetty), huomauttaa tästä vielä uloskirjautumisvaiheessa

 • Arkhimedeksen Ohjeet-sivulta on nyt linkki Arkhimedeksen puhelin- ja etätukisivuille, josta voi ladata etäyhteysohjelmaan.

 • Asetukset->Ohjelma-välilehdellä varmuuskopion luominen ja automaattisen varmuuskopion hallinta ovat nyt omillaa välilehdillään

Arkhimedes Myynti

 • Laskun luontinäkymässä (ja muissa vastaavissa) näkyy nyt alareunassa käsiteltävän laskun tuoterivien ja tuoteyksiköiden kokonaismäärä.

 • Myynti->Raportit->Myyntiraportit, myyntiraportin saa nyt myös toimittajittain (sen mukaan mikä on tuotteelle merkitty toimittajaksi)

 • Myynti->Raportit->Myyntiraportit. Nyt voidaan valita, näytetäänkö raportilla myyntikate vai ei.

 • Laskujen päiväkirjassa näkyy nyt eräpäivä

 • Laskukoosteessa näkyy nyt kirjanpitotilin numero.

 • Tulostaessa asiakkaalle ensimmäistä, maksukehotusta, tulee otsikoksi nyt "Maksumuistutus" (tai vastaavalla käännöksellä). Mikäli on kyse vähintään toisesta maksukehotuksesta, tulee otsikoksi "Maksukehotus" (tai vastaava käännös)

 • Laskulla on mahdollista määrittää maksuaika. Maksuaika määriellään päivämäärällä, jota ennen ei tehdä maksumuistutuksia/kehotuksia. Luodessa maksukehotusta laskusta käsin, ohjelma varoittaa jos asiakkaalla on maksuaikaa jäljellä. Laskut->Reskontra->Maksukehotukset-näkymässä laskut, joissa on maksuaikaa jäljellä, eivät tule valintoihin mukaan.

 • Kontaktin oletusarvoihin voidaan nyt antaa kontaktikohtainen Viitteemme-arvo

 • Jos tarjouksella määrän jättää tyhjäksi ja hinnat ovat nollia, tuoterivien hintatietoja (summa, ALV) ei näytetä tarjouksella.

 • Tulosyksikölle voidaan nyt määrittää kustannuspaikan numero.

 • Poistaessa laskun, ohjelma saattoi poistamisen jälkeen ilmoittaa, että lasku jää avoimeksi.

 • Luodessa tuotetta suoraan laskulta, ei tule enää kysymystä, "korvataanko olemassa oleva rivi"

 • Kun on tulostanut maksukehotuksen, ohjelma palaa nyt Reskontra-näkymään.

 • "Tuotekuva"-tarjoustulosteessa euronmerkki saattoi leikkautua hieman oikeasta reunasta.

 • Kun haki viiteaineistoa osoittamalla tiedostoa, ei antanut virhetilanteessa virheilmoitusta

 • Ohjelma ilmoittaa nyt viitehaun onnistuessa, että haku onnistui.

 • Viiteaineiston tulostuksen esikatselua ei voinut selata eteen ja taakse.

 • Tarjouksen esikatselu ei enää merkitse tarjousta lähetetyksi.

 • Kirjanpitoraporttien pääkirjassa näkyy nyt aina sivun yläreunassa, mitä tiliä käsitellään (hyödyllinen, kun tilitapahtumia on yhden tilin osalta useita sivuja)

 • Myynnin raportti: Pääkirja tulostuu aina järjestyksessä: Päivämäärä, tositenumero (esim. laskun nro), luontijärjestys.

 • Kun valitaan kirjanpitotilille tiliryhmä, tiliryhmäkenttään ei enää tule mukaan tiliryhmän nimeä.

 • Lisätty lajitteluikonit maksukehotusnäkymään niihin sarakkeisiin, jotka voidaan lajitella

 • Laskut->Reskontra->Maksukehotukset-näkymässä: Kun on tulostanut maksukehotus, varmistetaan vielä lisätäänkö maksukehotuksen lähetys maksukehotushistoriaan

 • Jos tulosti maksukehotukset Maksukehotukset-näkymän kautta ja tämän jälkeen tulosti jonkin laskun kyseisestä joukosta Standardi-lomakkeelle, tuli tulostukseen edelleen maksukehotuksien tiedot.

 • Jos tulostaa Pro Forma-laskun, viitenumerokentässä oleva teksti "Avoin lasku" tyhjentyy nyt

 • Laskun tilana kontaktikortilla näkyy nyt "Erääntynyt", jos lasku on erääntynyt

 • Laskua voi hakea nyt viitenumerolla siten, että ei ole merkitystä, missä välilyönti viitenumerossa on.

 • Nyt on ohjelman asetuksissa mahdollista kytkeä päivitystä avustava, ArkhimedesData-kansioon tehtävä varmuuskopio pois päältä

 • Tuotetta voidaan nyt hakea sen mukaan onko tuote käytössä (laskulla, varastossa tms.) vai ei.
  Kontaktin hakeminen puhelinnumerolla onnistuu, vaikka numeron sisällä olevat välilyönnit eivät täsmäisikään hakukriteerissä.

 • Factoring-laskuun tulee nyt IBAN- ja BIC-muotoinen tilinumero

 • Jos käyttää myynnin asetuksissa määriteltävää piilotettua alennusta, verottoman yksikköhintaan desimaalimäärä määräytyy nyt asetuksissa valitun "Desimaaleja" mukaan

 • Sopimuksen ja laskupohjan tuoterivien järjestystä ei voinut muuttaa.

 • Kontaktikortin "Ryhmät"-välilehdellä voidaan nyt asettaa kontakti merkityksi samaan tapaan kuin kontaktiluettelossa

 • Jos ohjelmaan haetaan aineisto, joka ei ole oikeaa muotoa, aineistoa ei voidaa tuoda ohjelmaan. Muodon tarkistus tehdään tarkistamalla löytyykö tiedoston alusta erätietue. Erätietue alkaa arvolla 0 (nolla) ja on 90 merkkiä pitkä.

 • Laskut->Reskontra->Maksukehotukset: Nyt on mahdollista lajitella sekä ylhäältä alas että alhaalta ylös

 • Myynti->Raportit->Asiakkaat-raportti siirretty kontaktiluettelon tulostuksen tippuvalikkoon. Nyt raportin voi tulostaa valitusta asiakasjoukosta.

 • Nyt on mahdollista hakea kassatapahtumia maksutavan tiliöinnin (tili ja vastatili) mukaan

 • Luo toimitus-näkymässä on mahdollista tehdä toimituksen sijaan lasku pitämällä shift-painiketta pohjassa painaessa Luo toimitus-painiketta. Mahdollistaa esim. laskun luonnin keräilylistan kautta.

Arkhimedes Toiminnanohjaus

 • Osavaltio ja maatunnus voidaan nyt tuoda E-kaupparajapinnan kautta

 • Toimitus- ja laskutusosoitteet voidaan nyt tuoda E-kaupparajapinnan kautta
  E-kauppa rajapinnan kautta voidaan nyt tuoda kustannuspaikka kustannuspaikan numerolla.
  Ostolaskun luomisnäkymässä välilehti Ulkomaanmaksu on nyt harmaalla välilehdellä, jotta erottuu paremmin.
  Ostojen asetuksissa voidaan nyt asettaa ostolaskun oletustila maksatukselle.
  Tarjous- ja tilausvahvistuspohja Template2 TC ei tulostunut valitun järjestyksen mukaan luontijärjestyksessä.

 • Komponentit eivät välttämättä tulostuneet päätuotteen alle, vaan siinä järjestyksessä kun ne oli luotu

 • Ostolaskuluettelossa Luettelon tulostus tapahtuu nyt seuraavasti: Lista ostolaskuista, kun on valittu Kaikki, Ostovelat, Vahvistamattomat, Avoimet, Erääntyneet, Jäännökset Lista maksusuorituksista, kun on valittu Vahvistetut tai Maksetut
  Tulostukseen tulevat vain listalla näkyvät ostolaskut tai niihin liittyvät suoritukset.

 • Ostolaskut voi poistaa luettelosta klikkaamalla Piilota

 • Nyt voidaan tuotteiden muihin asetuksiin asettaa, missä komponentit halutaan näyttää, laskulla, tarjouksella, tilausvahvistuksella jne.

 • Valittua varastoa ei voi enää tyhjentää varastoontuonnissa.

 • Jos budjetoitava kohde projektissa oli liian pitkä, se ei tulostunut budjettitulosteessa kokonaan.

 • Jos tuotteen nimessä on rivivaihtoja, varastohaku ei välttämättä toiminut.

 • Jos kontaktikortin maakentässä oli Finland, toimitusosoitteen maa jäi tyhjäksi kun tehtiin kontaktille myyntitilaus.

 • Jos tulosti lähetteen muun kuin toimituksen kautta, tulostuivat aina kaikki komponentit, riippumatta siitä mitä asetuksissa oli valittu.

 • Ostolaskulle saa nyt määriteltyä oletuskirjanpitotilin. Oletuskirjanpitotilin voi valita jo Luo osto-välilehdellä, jolloin tili tulee joko edellisestä ostosta tai kontaktikortilta (jos on annettu).

 • Ostotilaukseen tulevat nyt toimittajan maksutiedot (välilehti Maksutiedot, jossa laskuttajan nimi, Y-tunnus, tilinumero ja osoitetiedot) ostolaskua varten.

 • Tuodessa tilauksia E-kaupasta ja Y-tunnus on annettu (eikä ole annettu Arkhimedeksen/esiijäerjestelmän KontaktiID:tä), asiakkaan tunnistus tehdään Y-tunnuksen mukaan

 • Tuotekortti->Varastotapahtumat. Jos rivillä oli varastoontuonti, toimittajan nimi ei päivittynyt vaikka varastoontuonnin toimittajaa vaihtoi

 • Ostojen kirjanpitoraporteissa näkyy nyt, että on kyse ostolaskuista.
  Projektin Laskutus-välilehdellä (Osalaskutus), voidaan nyt määrätä, että osalaskussa jaetaan hinta, ei määrä.
  Kulkiessa varastoontuontiin tuotekortin varastotapahtumien kautta saattoi tulla viesti: "Toiminnanohjaus-osio ei aktiivinen"

 • Ostotilauksien tekstikentät (teksti ennen jä jälkeen tuoterivien, muistiinpanot) olivat lukittuja eikä niihin voinut tehdä muutoksia

 • Myyntitilauksen "Muut muistiinpanot" siirtyvät nyt ostotilauksen tekstikenttään (ennen tuoterivejä), kun tehdään myyntitilauksesta ostotilaus

 • Jos käytössä on vain yksi varasto, Uusi Toimitus-näkymän Omaan varastoon antaa automaattisesti varastoihin kyseisen varaston ja lisäksi merkitsee, että "Tehdään komponenteista koostetuotteita"
  Toimituksen varastosiirto on nyt mahdollinen, jos käytetään "Tehdään komponenteista koostetuotteita"

Arkhimedes Monikäyttö

 • Kun käyttää FileMakeria ja tekee uloskirjautumisen, ohjelma tekee vain ArkhimedesData-kansioon varmuuskopion (jolloin ei tarvitse olla Backup/AutoBackup-kansioita olemassa)

 • Myyntiraporteista saa nyt tulostettua tiedot tiedostoon raakadatan (esikatselunäkymässä painike Tallenna tiedosto)

4.1 (3) (14.11.2011)

Arkhimedes Laskutus

 • Jos maaksi on annettu Suomi tai Finland, maatunnusta FI ei tarvitse erikseen antaa sähköistä laskutusta varten.

 • Maatunnus näkyy nyt kontaktikortin käyttöliittymässä FI (=Suomen maakoodi), ellei siihen määritä erikseen jonkin muun maan maakoodin.

 • Laskun esikatselua ei saanut suurimpaan suurennussuhteeseen (zoom: 150)

 • Laskun numeron muuttaminen ei vielä muuttanut laskun numeroon liittyvää laskuria.

 • Ohjelma tarkistaa nyt verkkolaskussa, että asiakkaan nimi on annettu.

 • Jos Myynti-osiossa kokeilujatkossa vahingossa jättää viivakoodin päälle, se kytkeytyy pois päältä kun palataan Laskutus-laajuuteen.

Arkhimedes Myynti

 • Kontakteista voidaan nyt etsiä vain merkityt.

 • Tapahtumat ->Yhteydenpito-välilehdellä tapahtuman avaava painike siirretty rivin oikealle puolelle, jotta ei sekoitu kontaktia avaavaan painikkeeseen.

 • Finvoicessa muutoksia: Maakoodiksi tulee automaattisesti FI, jos maata ei ole määritelty OriginCode kentän arvo Original Kenttiä: CashDiscountDate, CashDiscountBaseAmount, CashDiscountPercent ja CashDiscountAmount ei enää tuoteta Finvoice-aineistoon jos käteisalennusta ei ole määritelty

 • Tiliöintiraportissa nyt myös pitkät laskun numerot näkyvät oikein

 • Peruuttaessa sähköpostilaskua, saattoi tulla tyhjä virheilmoitus. Tämä on nyt korvattu yleisellä virheilmoituksella ja kehotuksella odottaa / tehdä peruutus Maventasta käsin.

 • Yrityskontaktin "Laskutus osoitteeseen"-kentässä ei näytetä enää KontaktiID:tä vaan yrityksen nimi.Laskun kontaktihenkilön kohdalla ei näytetä enää kontaktiID:tä.

 • Tiliöintiraportit eivät tietyssä tilanteessa näyttäneet kaikkia tilikirjauksia.

 • Myynnin tarkistusraportit tulivat sillä kielellä, jota oli viimeksi käsitelty. Nyt tulee aina oletuksena suomeksi.

 • Tuote ei tullu laskulle poimittaessa kohdekielellä vaan aina suomeksi.

 • Jos laskun kieli on ruotsi tai englanti ja antaa käsin tuoteriville tuotteen kohdekielen nimen (välilehti Laskutettavat tuotteet ja hinnat), kopioituu tuotteen nimi automaattisesti välilehdelle sisäiseksi tuotteen nimeksi (välilehti Tuoterivien sisäinen kohdennus ja tiliöinti), jos sisäistä tuotteen nimeä ei ole annettu.

 • Jos valitsee "Uusi tuote" ja valitsee sitten "Ei", ei enää siirry tuoteluettelonäkymään vaan pysyy siinä näkymässä jossa oltiin aiemmin.

 • Tuotteen tarkennetussa haussa viivakoodikenttä on nyt tavallinen kenttä (ei enää popup-kenttä). Lisäksi sarkainjärjestys on tarkastettu siirtyessä kentästä toiseen.

 • Luodessa laskua, tilausta ymv. oli mahdollista, että asiakas ei löytynyt suoraan (ohjelma ilmoitti, että asiakasta ei löytynyt ja se pitä erikseen poimia) vaikka asiakas oli olemassa

 • Ohjelman avauduttua, näkyy seuraavat oletuksena: Yhteydenpidossa näkyy kuluvan kuukauden kaikki kontaktitapahtumat Tehtävissä näkyy kaikki avoimet tehtävät.

 • Kun asettaa hiiren laskulla kpl-hinnan päälle, näyttää nyt edellisen myynnin kokonaishinnan lisäksi yksikköhinnan.

 • Kassalla jos on annettu alennusta ja alennuksen piilotus ei ole käytössä, eritelty alennus näytti hieman pienempää summaa kuin todella oli

Arkhimedes Toiminnanohjaus

 • Myyntitilauksia voidaan nyt hakea tilan mukaan (toimitettavat, laskutettavat, laskutetut) ja yhdistää muihin hakukriteereihin.

 • Tuotteen tuoterivikohtaiset tulostusasetukset palautuivat oletusarvoihin ohjelman käynnistyessä uudelleen

 • Kun hakee ostolaskuja Maventasta ja laskuja ei löydy, annetaan tästä nyt selkokielinen ilmoitus virheilmoituksen sijaan.

 • Myyntitilauksen asetuksissa voidaan nyt asettaa, että kun tuoterivi haetaan E-kaupan kautta, haetaan siihen myyntitilauksella nyt myös komponentit

 • Jos käytetään sarjanumeroita, voidaan nyt poimiessa tuotetta varastosta valita listalta mistä varastoerästä tuote halutaan poimia.

 • Ostolaskukoosteessa näkyy nyt veroton yhteishinta.

 • Myyntitilauksessa on nyt mahdollista piilottaa rivisummat, loppusumma ja maksuehdot

 • Lisätty myyntitilaus-, lähetys-, ja laskulomake, joissa yhteystiedot ovat alhaalla, joissa tuotenumero ensin ja joissa toimitusosoite näytetään laskutusosoitteen kanssa.

 • Laiteluetteloon on nyt oma näkymänsä, jossa näytetään myös laitteen sarjanumero ja sijainti.

 • Toimitukseen on nyt mahdollisuus poimia varastotapahtumat käsin tuotteen nimen, numeron, tuoteryhmän ja toimittajan mukaan (toimituksen tuoterivikohtaisen varastotiedot -> Kokoa tuotteet käsin)

 • Kun tuotekortilta valitsi Varastotapahtumat-välilehden ja klikkasi sitten toimitukseen liittyvän rivin auki, avasi kyseisen toimituksen mutta oikea rivi ei välttämättä tullut aktiiviseksi

Arkhimedes Monikäyttö

 • Käyttäessä ohjelmaa monikäytössä, ylläpitokoodi tarkistetaan nyt samalla tavalla kuin ilman monikäyttöä.
  Kun ohjelman avaa, näkyy kalenterissa oletuksena aktiivinen käyttäjän kalenteritapahtumat

4.1 (2) (18.10.2011)

Julkaistu kaksi versiota, joista jälkimmäinen 4.1 (2) v2 julkaistu 18.10.2011 klo 17:30.

Arkhimedes Laskutus

 • Ohjelman tietokanta-alustaksi otettu FileMaker Pron uusin teknologia, mikä tarkoittaa aiempaa nopeampaa ja vakaampaa toimintaa.

 • Laskun tuoterivit eivät kirjautuneet oletuksena tuotetyyppiin Tuotteet, mikä aiheutti ylimääräisen välisumman laskulle

Arkhimedes Myynti

 • v2: Jos luodaan lasku asiakaskohtaiselta laskupohjalta, laskutusosoite haetaan nyt kontaktikortilta

 • v2: Kopioidessa laskua, tekstit ennen ja jälkeen tuoterivien kopioituvat

 • Laskun viivakoodi hyväksyy nyt tilinumerot, joissa on etunolllia.

 • Vanhasta versiosta tuotu toimitusosoite ei näkynyt lähetteellä.

Arkhimedes Toiminnanohjaus

 • v2: Toimittajan tuotenumero tulee nyt hakiessa tuotetta ostotilaukseen

 • v2: Ostolaskuluettelossa näkyy nyt laskuttaja, jos se on eri kuin toimittaja. Lisäksi voidaan nyt laskuttaa joko toimittajan tai laskuttajan mukaan (vierekkäiset lajittelupainikkeet)

 • v2: Dynaaminen raportti näyttää nyt myös kassatapahtumat

 • Ostolaskun haku- ja lajittelutoimintoja nopeutettu.

 • Ostolaskujen tiliöintiraportissa ei näkynyt valittujen ostolaskujen numeroväliä

 • Kun kopioi ostolaskun, nyt kopioituu myös toimittaja.

 • Varastoa, johon liittyy tapahtumia, ei voi enää poistaa.

 • Kun toimituksen päivämäärää muuttaa, muuttuu myös varastotapahtumien päivämäärä

4.1 (1) (12.10.2011)

Arkhimedes Laskutus (=ilmaisversio)

 • Tilisiirtolomakkeessa näkyy nyt vain IBAN- ja BIC-numerot (ei enää vanhanaikaisia tilinumeroita)

 • Kun lasku hyvitetään, Maventassa muistutukset peruuntuvat automaattisesti

 • Etusivulla näkyy nyt yhteissumma kuinka paljon laskuista on saatavaa

 • Laskulla Määrä-kenttää on käyttöliitymässä hieman suurennettu, jotta desimaaliluvut mahtuvat kenttään paremmin

 • Laskutusosoitteeseen saa nyt myös osavaltion ja maatunnuksen

 • Verkkolaskulomakkeella näkyy nyt lähettäjän osoitetiedot vasemassa yläkulmassa, logo on samalla siirtynyt hieman ylöspäin.

 • Arkhimedes kääntää ruotsiksi ja englanniksi toimituksen automaattisesti, jos siihe on valittu Postitus/Verkossa/Kuriiripalvelu/Rahtipalvelu/Linja-auto/Noudettava/Noudetaan/Viedään/Postiennakko/Postipaketti/Pikakirje.

 • Verkkolasku voi nyt sisältää erikoismerkkejä (<, >, ") mutta nämä poistuvat laskua välittäessä.

Arkhimedes Myynti

Laskutus / Reskontra:

 • IBAN-motoinen viivakoodi muodostuu nyt valitun IBAN-tilinumeron mukaan.

 • Voidaan nyt asettaa laskupohja, jota käytetään aina kun luodaan lasku. Laskupohjaan voidaan asettaa mm. laskutuslisä (jos lasku tehdään kuitenkin esim. tarjouksen tai toisen laskupohjan kautta, ko. laskupohjaa ei sovelleta)

 • Avoimen laskun voi nyt tulostaa Pro forma-laskuna

 • Maksu- ja toimitusehdot voi nyt kiinteästi määrittää ryhmälaskuun (jos ei aseteta, haetaan kontaktin tai ohjelman oletusarvot).

 • Kun laskujoukko on laskutettu, ohjelma antaa ilmoituksen siitä, kuinka monta laskua onnistuttiin laskuttaa.
  Jos valuutta on jokin muu kuin euro, ohjelma vaihtaa tilisiiirtolomakkeen automaattisesti Standardi-lomakkeeksi.

 • Maventan laskun tila Hyväksytty / Hylätty voidaan hakea nyt Arkhimedekseen

 • Maventan lähettämät sähköpostimuistutukset voidaan nyt peruuttaa Arkhimedeksesta käsin

 • Valuuttalaskun voi nyt lähettää Maventan kautta, oli hinnoitteluyksikkönä sitten euro tai kohdevaluutta.

 • Pikakassassa voidaan valita ns. "Helppokassa"-näkymä, eli näkymä kassaan, josta on otettu joukko toimintoja pois helppokäyttöisyyden lisäämiseksi.

 • Kassatapahtumassa saa nyt tiliöityä eri maksutavat ja samalla kassatapahtumalla voi olla eri maksutapoja.

 • Kassatapahtuman suorituksen tiliöityvät nyt automaattisesti kassatapahtuman päivämäärälle (päivämäärää voi kuitenkin tarvittaessa muuttaa)

 • Jos laskun merkitsee käteislaskuksi, tekee ohjelma automaattisesti laskun loppusummaa vastaavan käteissuorituskirjauksen ja ilmoittaa tästä käyttäjälle.

 • Kassatapahtuma saa automaattisesti toimituspvm:n vahvistuksen yhteydessä, jos toimituspäivää ei ole annettu.

 • Jos kassatapahtuma on maksettu muulla kuin käteisellä näkyy kassakuitin "Takaisin"-kohdalla vaihtorahan sijaan "Maksettu yhteensä".

 • Kassaluettelossa ALV-raportin päivämäärät tulevat nyt luettelon rajauspäivämääristä, ei Raportti-välilehden päivämääristä

 • Alennusprosentti näkyy nyt myös rivikohtaisesti lomakkeilla Mini1 ja Mini2. Lisäksi näytetään Alennuksen osuus koko myynnistä omalla rivillään (myös kassatapahtumien lomakkeella Standard)

 • Kun lasku merkitään käteislaskuksi, käteissuoritus tiliöidään automaattisesti siinä vaiheessa, kun lasku laskutetaan (tai heti, jos lasku on jo laskutettu)

  Raportit:

 • Myyntiraportissa (tuotteittain, tuoteryhmittäin, myyjittäin jne.) näytetään nyt myös kateprosentti ja katekerroin

 • Myyntiraportin saa nyt tuotetyypeittäin sekä koko myynnistä että asiakaskohtaisesti. Tuotetyypiksi voi määritellä raporttiin sen, mikä on tuotekortissa tai sen, joka on laskulla (välisummana).

 • Kontaktikortilta voidaan muodostaa asiakaskohtainen myyntiraportti tuoteryhmittäin, tuotteittain, projekteittain, myyjittäin, kirjanpitotileittäin tai projekteittain. Raportin voi määrätä halutulta päivämääräväleiltä ja voi valita, muodostetaanko se kassa- vai laskutapahtumista vai molemmista. Raportin saa joko ilman myyntikatetta tai myyntikatteen kanssa.

 • Kirjanpitoraporteissa laskunumerokenttää suurennettu, että pitkä laskun numero mahtuu

 • Myynnin raporteissa voidaan nyt valita, tulostetaanko vain kassa tai lasku vai molemmat

 • Laskun ja tarjouksen loppusumman voi nyt antaa, jolloin ohjelma jakaa alennuksen tuoteriveittäin.

 • Kun on laskulle ja tarjoukselle valinnut tuotteen tuoteluettelosta ja siirtää hiiren verottoman hintakentän päälle, näytetään hinta, jolla tuotetta on viimeksi myyty 1) kyseiselle asiakkaalle 2) toiselle asiakkaalle

 • Myynnin asetuksissa voidaan nyt asettaa, että laskulla ei näytetä enää alennusprosenttia vaan riveille tulostuu ainoastaan alennetut rivihinnat. Jos on kuitenkin valittu "Eritelty alennus", näkyy alennuksen osuus laskun lopussa.

 • Kun vie hiiren tuoteluettelon verollisen hinnan päälle, näkyy tuotteen ALV-prosentti

 • Yksikkö tulee nyt tuotekortilta valitun kielen mukaan

 • On nyt mahdollista valita, että kun haetaan komponenteista koostuvaa tuotetta laskulle, komponentteja ei kuitenkaan haeta

 • Jos laskulla tai tarjouksella on määritelty laskutusosoitteeseen yritykseksi eri kuin asiakkaan yritys, laskutusosoitteen yrityksen nimi näkyy Asiakas-välilehdellä

 • Toimitusosoite on jaettu erillisiin kenttiin (katuosoite, postinumero) kuten asiakkaankin osoite
  Komponentin voi nyt luoda myös käsin kirjoittamalla, ei pelkästään hakemalla tuoteluettelosta.

  Kontaktit:

 • Laskutusosoitteena voi nyt olla eri yritys. Lisäksi voidaan valita haetaan laskutusyrityksestä ainoastaan osoitetiedot (vrt. lasku tilitoimistolle) vai niin, että lasku menee kokonaisuudessaan eri yritykselle (vrt. konsernit)

 • Voidaan nyt hakea kontakteja annetun e-mail-nipun mukaan siten, että E-mailosoitteet ovat rivivaihdolla tai pilkulla eroteltuna. Vastaavasti voidaan hakea kontakteja yrityksen nimi- tai Y-tunnusnipun mukaan.

 • Kontaktikortin Tiedot-välilehdellä näkyy nyt kaikki kontaktin kanssa tehdyt sopimukset.

 • Kontaktikortti -> Myynti -> Toimitetut tuotteet, nyt näytetään tuotteen hinta jä määrä "tooltippinä", kun asettaa hiiren tuotteen päälle

 • Jos lasku on maksettu liikaa näkyy sen tilana nyt "Liikasuorituksia"

 • Kontaktiryhmässä kontaktin tiedot ovat nyt omassa välilehdessään -> Kontaktiryhmä aukeaa nopeammin ja kontaktiryhmässä näkyy enemmän kontakteja kerralla.

 • Kontaktiryhmään saa nyt tallennettua vapaamuotoisen tekstikentän (muistio)

 • Kontaktiryhmien luettelosta pääsee nyt nuolella suoraan ko. ryhmän kontaktiluetteloon

  Tuotteet / Tapahtumat / Asetukset

 • Kun tuotteen monistaa, kysytään nyt kopioidaanko tuotenumero vai luodaanko uusi tuotenumero

 • Tuotekortille saa nyt määritettyä Toimittajan myös Myynti-osiossa

 • Kun päätasolta klikkaa auki Näytä kaikki avoimet tehtävät, tehtäväluettelo aukeaa nyt samassa järjestyksessä kuin päätasolla.

 • Tapahtumat->Yhteydenpito-välilehden lajittelu käyttäjätunnuksen mukaan nyt toiminnassa.
  Luo uusi-ylävalikosta voi nyt luoda myös tehtävän

 • Voidaan nyt valita, että käytetään omia tilimäärityksiä järjestelmän antamien sijaan. Tällöin päivityksissä ei tehdä enää tilikartan päivitystä

 • Kirjanpitotiliin voi nyt asettaa valuutan, joka tulee asiakkaalle aina myyntilaskulle, kun valitaan ko. kirjanpitotili asiakkaalle.

Arkhimedes Toiminnanohjaus

Tuotteet

 • Tuotteen myynti- ja ostohinnan voi määrittää nyt eri valuutoissa

 • Tuotteiden asetuksiin (Muut asetukset) voi nyt määrittää, että tuotetta haetaan laskulle, tilauksiin ymv. automaattisesti tuotenumeron/sarjanumeron mukaan kun se on annettu tuotenumero-kenttään ja poistuttu kentästä.

 • Nyt voidaan tuotteiden asetuksissa valita, halutaanko paino, sarjanumero yms. tuoterivin lisätiedot tulostaa laskulle/lähetteelle jne

 • Kopioidessa tuotetta myös komponentit kopioituvat

 • LVIS-osiossa on nyt mahdollista tehdä tuotenumero synkronointi myös toimittajan tuotenumeron mukaan

 • Tuotteiden asetuksissa voidaa nyt valita, tuodaanko komponentteihin myyntihinnat

 • Virtuaaliviivakoodin saa nyt tulostettua myös tarjoukseen, myyntitilaukseen, toimitukseen ja laskuun

 • Toimitukseen voi nyt liittää rahtikirjan, johon tiedot tulevat mahdollisuuksien mukaan joko ko. toimituksesta tai edellisestä rahtikirjasta. Ohjelma laskuee yhteispainon, -tllavuuden ja kolliluvun mutta kaikkia lukuja voidaan vielä muokata ennen tulostusta.

 • Kateprosentin voi nyt lukita. Kun ostohintaa muuttaa, myyntihinta muuttuu automaattisesti. Kateprosentti näkyy vahvistettuna, jos se on lukittu. Jos kateprosentti on eri kuin mihin se on lukittu, se näkyy punaisella.

 • Myös tuotetuontityökalun kautta tuodessa myyntihinta asettuu lukitun katekertoimen mukaan (mikäli sitä ei ole erikseen annettu tuontitiedostossa).

 • Toimitukseen saa nyt tuoterivin yhteispainon näkyviin.

 • Toimittajalle voi nyt määrittää oletusarvoksi viitetiedot, valuutan, maksu- ja toimitusehdot

 • Kun luo toimituksen, toimitus- ja laskutusosoitteeksi tulee myyntitilauksella määritelty, ei kontaktikortin tiedot.

 • Jos poistaa toimitukselta tuoterivin, johon liittyy komponentteja, tehdään näihin tuotteisiin varastosaldon tarkistus.

 • Tuotteiden asetuksissa voidaan nyt määrittää, että varastotapahtumia muodostetaan vain toimituksissa, ei laskuissa tai kassatapahtumissa

 • Jos laitteesta tehdään toimitus, kysytään luodaanko yritykselle, henkilölle vai tehdäänkö poisto

 • Kun toimituksella muuttaa tuoterivin määrää, johon liittyy komponentteja, komponenttien määrä (varastotapahtumineen) vaihtuu vastaavasti

 • Kun luo uutta toimitusta, voidaan nyt valita ennen toimituksen luontia mistä varastosta toimitetaan.

  Myyntitilaukset

 • Myyntitilauksessa (koskee myös laskuja) voidaan nyt valita käytetäänkö hinnoitteluyksikkönä euroja vai muuta valuuttaa.

 • Myyntitilaukseen voi nyt lisätä kuvia rivikohtaisesti

 • Jos tilaus tulee E-kaupan kautta, hinta ja alennus päivittyvät vielä sen mukaan, mikä sopimushinnasto tai kontaktiryhmän hinnasto asiakkaalla on.

 • E-kaupparajapinnan kautta laitteeseen voi nyt lisätä tai siitä voi poistaa komponentin

  Varasto

 • Varastoontuonnin voi nyt määritellä laitekokoonpanoksi ja varastoontuontien luettelossa voidaan erikseen näyttää laitekokoonpanot.

 • Varastoontuonnissa voi nyt rivikohtaisesti seurata kyseisen varastoerän varastotapahtumia Historia-välilehdellä

 • Varastoontuonnissa on nyt luettelonäkymä, jossa voidaan asettaa tuodut sarjanumerot

 • Voidaan määrittää tuotteen asetuksiin, että varastotapahtumat tehdään (varastoontuontiin määritetyn) sarjanumeroon perustuen, ei FIFO/LIFO-periaatteen mukaan)

 • Kun toimittaa tuotteen varastosta, ohjelmaa antaa varoituksen jos saldo on alle hälytysrajan.

 • Kontaktikortilla näytetään kontaktilla olleet laitteet.

 • Voidaan nyt pakottaa tuote varastotuotteeksi tai poistaa siltä varastotuote-status (aikaisemmin tämä tuli vain automaattisesti)

 • Kun tehdään varastosiirtoa, ohjelma varmistaa vielä, että on valittu varasto, johon halutaan siirtää.

 • Varastopäivitys tehdään nyt automaattisesti kun on keräilylistasta tehty toimitus

 • Tuotetta voi nyt tuoda varastoon myös vähemmän kuin 1.

 • Jos varastoontuonnin, johon liittyy jo varastotapahtumia, varastoa yrittää muuttaa, antaa ohjelma tästä varoituksen

 • Varastoontuonnit voidaa nyt määrittää sarjanumeroiden mukaan siten, että komponentit voidaan hakea näiden määritysten mukaan. Komponentit haetaan sarjanumeron mukaan sekä silloin kun toimitus tehdään myyntitilauksesta (johon on määritetty vain päätuote) sekä silloin kun haetaan päätuotetta tuoteluettelosta toimitukseen.

 • Tilauksiin, varastoontuonteihin yms. voi nyt määrittää rivikohtaiset tiedot (sarjanumerot, tullikoodit yms.) myös komponenteille

 • Jos myyntitilauksessa on negatiivinen määrä ja kyseessä on varastorivi, rivistä tehdään varastoontuonti toimitusta luodessa (kytkettävä erikseen päälle myyntitilausten asetuksissa). Vain positiivisista riveistä tehdään toimitus.

 • Jos varastoontuonnin riviin liittyy varastotapahtumia, ei kyseistä riviä voi enää poistaa

 • Nyt myös toimituksen komponentit voidaan palauttaa varastoon.

 • Jos tuotteiden asetuksiin on aktivotu laiterekisteri, voidaan varastosiirto määritellä siten, että toimitukseen kooduista tuotteista ja komponenteista määritellään laite.

 • Jos käytetään sarjanumeroita varastossa, ilman sarjanumeroa voidaan hakea vain sellaisia tuotteita, joihin ei ole annettu sarjanumeroa.

 • Jos myyntitilauksesta tehdään varastoontuonti (negatiivinen määrä) ja tuote on jonkin laitteen komponentti, tehdään automaattisesti uusi laitekokoonpano, josta nämä myyntitilauksen komponentit on vähennetty

 • Varastoontuonnissa voidaan nyt antaa rivikohtaisesti poikkeava varastomäärä. Esim. jos halutaan tehdä varastoontuonti, ilman että se vaikuttaa varastosaldoihin / varaston arvoon.

 • Varastoneheysraportissa voidaa nyt valita itse, mihin raportti tallennetaan.

 • Kun tehdään tehdään toimituksessa varastosiirtoa, otsikoituu siirtopainike nyt: "Suorita siirto!". Kun siirto on tehty voidaan toiminto tarvittaessa suorittaa uudelleen mutta painike otsikoituu "Kopioi uudeksi varastoontuonniksi".

 • Nyt myös ostolaskut voidaan tiliöidä myyntilaskujen tapaan, ja niistä saa vastaavalla tavalla pääkirjan, päiväkirjan ja yhteenvedon.

 • Ostoraportin saa nyt myös toimittajittain, kirjanpitotilin, tulosyksikön ja projektien mukaan

 • Ostolaskut voi nyt hakea Maventasta. Tähän on oma Pikakirjauksen kaltainen kirjausnäkymä, jossa poimitaan käsittelemättömiä laskuja. Laskusta kirjautuu Arkhimedekseen automaattisesti toimittaja-, maksu- ja tuotetiedot.

 • Toimittajan valinta Uusi ostolasku-välilehdelle. Jos tiedot on tallennettu toimittajan oletusarvoihin, ne poimitaan luontikenttiin.

 • Ostolaskun voi kirjata valuutassa

 • Voidaan lähettää nyt myös ulkomaan SEPA-maksuja (annettava laskuttajan laskunumero, BIC-koodi ja osoitetiedot)

 • Toimittajaan tallennetun ALV-prosentin saa nyt ostolaskulle, kun valitsee ko. toimittajan ostolaskulle

 • Ostolaskuun saa nyt tilunumeron BIC-koodin ulkomaan maksatuksia varten.

 • Kontaktille voi nyt antaa BIC (SWIFT)-koodin

 • Ostolaskuun saa nyt osoitetiedot (tarvitaan ulkomaan SEPA-maksuihin)

 • Ohjelma perustaa ensikäyttökerralla oletusreskontramallikirjaukset ostoihin ja kassaan.

 • Ostolaskulla kun vaihtaa eräpäivää, ohjelma kysyy vaihdetaanko päivämäärä myös maksupäiväksi.

 • Ostolaskujen luettelossa hitaasti päivittyvä kenttä "Ostovelka valitulta päivältä" on nyt erillisen välilehden takana.

 • Kontaktiin tallennetut tilieihin liittyvät oletusarvot saa nyt ostolaskulle, kun valitsee ko. toimittajan

 • Laskuttajan nimi voi olla sama kuin toimittajan, tai se voi olla esim. rahoitus/perintäyhtiö tai laskun maksanut yksityishenkilö.

 • Kontaktille voi nyt määrittää tilinhaltijan, jotka valitaan maksun saajaksi, kun valitaan toimittaja ostolaskulle.

 • Ostolaskulla jos vaihtaa toimittajaa, ohjelma kysyy haetaan uudelleen toimittajan oletusarvot.

 • Ostoraportilla näkyy nyt myös ostettujen tuotteiden yhteismäärä

 • Dynaamisessa raportoinnissa voidaan nyt lajitella määrän, summan tai katteen mukaan. Lajittelu kohdistuu alimpaan raportoitavaan kohteeseen.

 • Dynaamisessa rapottissa Excel-raportti säilyttää nyt lajittelujärjestyksen ja lisäksi valitaan itse, mihin tiedosto tallennetaan.
  Hinnastot / Sopimukset

 • Tapahtumat-välilehden alla on nyt näkymä, jossa hallitaan sopimuksia

 • On mahdollista määrittää, että lasku edellyttää aina voimassaolevaa sopimusta. Jos voimassaolevia sopimuksia on vain yksi, valitaan se automaattisesti. Jos sopimuksia ei ole tai niitä on useampi kuin yksi, ohjelma antaa tästä huomautuksen myyntitilausta, toimitusta tai laskua luodessa.

 • Kopioidessa sopimusta, myös sopimuksen hinnasto kopioidaan

 • Asiakas- ja kontaktiryhmäkohtaiset hinnastot ovat nyt käytössä myös komponenteissa

 • Nyt myös projektin kautta tehdystä laskusta laskutustiedot tulevat myyntitilauksesta

 • Projektilistalla tulostuu nyt projektin aloitus- ja lopetuspäivämäärä

 • Luodessa ostotilausta ja varastoontuontia, ohjelma tarkistaa ettei toimittajaksi tulee muu kuin kontakti

 • Toimittajat-kontaktityypistä

 • Laskuja, kassatapahtumia yms. voidaan nyt hakea toimituspäivän mukaan päivämääräväliltä

 • Jos komponentit piilotetaan laskulla, lasketaan komponenttien hinta lisäksi päätuotteen hintaan.

 • Vaihtaessa ostotilauksella kieltä, myös tuoterivien kieli vaihtuu.

 • Nyt on mahdollista määrittää reskontrasiirtoihin, että laskut voidaan laskuttaa vain joukkoina, ei yksittäin.

 • Laskut, ja muut myynti- ja ostotapahtumat voi nyt lähettää sähköpostitse ilman erillistä sähköposti-clientia.

 • Kun läheteteään lasku tai muu myynti/ostotapahtuma sähköpostitse ilman sähköposti-clientiohjelmaa, voidaan valita sähköpostille kopio ja piilokopio-osoite. Lisäksi voidaan määrittää että, lasku (tmv) lähetetään asiakkaan (tmv) sijaan kopio-kenttään määritettyyn osoitteeseen.

 • Myynnin asetuksissa määritetyt tekstit koskevat nyt vain laskua ja kassatapahtumaa. Myyntitapahtumista tekstit eivät enää kopioidu ostotapahtumaan eikä päinvastoin.

Arkhimedes Monikäyttö

 • Kun lähettää laskun, tilausvahvistuksen yms. sähköpostitse, tulee tiedostonnimeksi automaattisesti kyseinen tapahtuma kohdekielellä, esim. englannin kielinen lasku Invoice123.pdf.

 • Jos Myyjä-valinta on valittu pakolliseksi laskulle, kassaan tms., ei kontaktikortilta voi luoda suoraan laskua tms. vaan luonti tapahtuu aina Uusi lasku-välillehden kautta.

4.0 (5) (4.5.2011)

Yleistä:

 • Ctrl+f (omppu+f) ei ollut toiminnassa ilmaisversiossa Tuotteet-välilehdellä

 • Jos hyvityslaskun verkkolaskun lähettämisen peruutti, muodostui ylimääräinen hyvitysrivi.

 • Vaihtaessa laskulla maksuehtojen arvonlisäprosenttia, muutoksen saa tarvittaessa kaikille laskun tuoteriveille

 • Hakiessa tuotetta laskulle, tuote saattoi eräässä tilanteessa tulla laskulle kaksi kertaa

Myynti:

 • Kun loi tuoteryhmien tai tuotetyyppien kautta uuden tuotteen, tuli tyhjä rivi tuoteryhmiin tai tuotetyyppeihin.

 • Kun hakee kontaktia kontaktiryhmän liittymispäivän mukaan, huomoi nyt valitun kontaktiryhmän

 • Kontaktikohtaisen myyntisaamisluettelon tulostaminen kesti kauan suuressa tietokannassa.

 • Jos siirtyy esim. laskulta tuotteelle, sieltä toiselle laskulle, sitten taas tuotteelle jne. ei enää tarvitse palaa-painikkeella kulkea koko reittiä takaisinpäini.

Toiminnanohjaus:

 • Ostotilauksia voi hakea nyt pikahaussa toimittajan nimen mukaan

 • Tehtäessä ostotilausta myyntitilauksesta, ostotilaukseen ei enää kopioidu myyntitilauksen alennusprosenttia

 • Ostotilaukseen vaihtuu nyt ALV-prosentti toimittajaa vaihtaessa

 • Ostotilausluettelossa näkyy nyt myyntitilausten numerot

 • Kontaktikortilta kun valitsee yhteenvedon ostotilauksista, näyttää nyt kaikki kyseisen kontaktin ostotilaukset (ei vain pääkontaktin)

 • Myynnin asetuksiin määritetty lajittelujärjestys vaikuttaa nyt myös ostopuolelle

4.0 (4) (12.4.2011)

 • Ostotilaukseen ei enää kopioidu myyntitilauksesta "Yksikköhinta verollisena"

 • Varasto erittäin raportissa tuotenumero-aluetta suurennettu siten, että pitempikin tuotenumero mahtuu.

 • Korjattu vika, joka teki varastotapahtumia inventaarioluettelon kautta tehtyihin ostotilauksiin.

4.0 (3) (7.4.2011)

Yleistä:

 • Korjattu ilmaisversiossa ollut vika, että kontakteja ei voinut selata.

 • Maventan kautta voi nyt lähettää myös ulkomaille antamalla asiakkaalle kontaktikortilla maatunnus. Lisäksi lasku välittyy Maventan kautta nyt valitulla kielellä (suomi, ruotsi, englanti)

 • Laskun vastaanattojan osoitetekstiä on tiivistetty, jotta kuusirivinen osoite mahtuisi sille varatulle paikalle.

 • ALV-selite näkyy nyt myös Maventan kautta välitetyssä laskussa.

Myynti:

 • Kassatapahtumaan annetaan nyt kellonaika siitä hetkestä, kun maksutapa valitaan

 • Kassassa on mahdollisuus asettaa siten, että palataan takaisin välilehtitasolle (Uusi kassa-näkymään jos luotiin kassatapahtuma sieltä) heti tulostuksen jälkeen.

 • Laskujen voi etsiä nyt päivämäärähakuna toimituspäivän mukaan

 • Etsi-ylävalikosta voi nyt siirtyä suoraan tuotehakuun

 • Tulostaessa avoimia laskuja laskujoukkona, ei tulostanut kuin yhden laskun kerrallaan

 • Luodessa uutta tuotetta tuotekortilla, tuotekortista tulee tyhjjä (tuotenumeroa lukuunottamatta)

Toiminnanohjaus:

 • Toimituksesta voi nyt tehdä varastoonpalautuksen: toimitus, jossa on vastavat varastotapahtumat kuin toimituksessa mutta miinusmerkkisenä

 • Inventaariolistassa tuotteet tulostuvat nyt aakkosjärjestyksessä

 • Kaikissa ostotilauslomakkeissa on nyt rivin järjestysnumero

 • Inventaariolistassa on nyt mahdollisuus keräillä tuotteet EAN-13-tarroihin

 • Inventaarioluettelossa on nyt mahdollisuus keräillä tuotteet ostotilaukseen, varastoontuontiin, tai toimitukseen

 • Lisätty inventaarioon hakutoiminto, jolla voidaan yksitellen hakea tuotteita viivakoodilla ja antaa niille haluttu varastosaldo / varastopaikka

 • Nyt on mahdollista hakea ostotilauksia toimituksen vastaanottajan mukaan.

 • Ostolaskukoosteessa ostolaskut tulevat nyt päivämäärän sisällä numerojärjestyksessä

 • Tehtäessä myyntitilauksesta ostotilaus, ostohinnaksi tulee nyt myyntitilaukseen määritelty ostohinta.

 • Ostotilaukseen tulee nyt myyntitilauksesta toimitusosoitteen puhelinnumero (jos valittu asiakas saajaksi), puhelinnumero myös tulostuu ostotilaukselle.

 • Nyt jos samasta myyntitilauksesta tehdään useita ostotilauksia, myyntitilaukseen jää yhteys kumpaankin ostotilaukseen

 • Toimittajaksi määritellylle kontaktille annettu ALV ja Viitteenne-kenttä kopioituvat nyt ko. toimittajalle tehtyyn ostotilaukseen

 • Toimitusosoitteeseen näkyy nyt maa myös kun se on Finland (ulkomaaltatoimituksia varten)

Monikäyttö:

 • Siirtyessä suosikkiin, ohjelma tekee nyt tarkistuksen onko kyseiseen osioon oikeus. Jos ei, siirrytään ohjelman päätasolle.

 • Käyttäjälle voi nyt valita näkymän, joka aukeaa ohjelman avauduttua
  Mahdollisuus asettaa Myyjä-tieto pakolliseksi laskuissa, tarjouksissa ja kassatapahtumissa

 • "Helppokassaan" saa nyt valittua eri maksutavat samaan kassatapahtumaan (beta).

4.0 (2) (25.3.2011)

 • Ilmaisversio: Laskuluettelossa näkyy nyt laskun otsikkona valittu kontaktijoukko (kaikki/yritysasiakkaat/yksityisasiakkaat) ja päivämääräväli.

 • Kaikki versiot: Jos ollaan korvaamassa olemassa olevaa laskuriviä, ohjelma varoittaa ja varmistaa ensin.

 • Myynti-osio: Kontakteja voi selata pikanäppäimillä ctrl-nuolinäppäin (tai omppu+nuolinäppäin)

 • Toiminnanohjaus: Kun luodaan inventaario, jossa tehdään sekä varastosta poistoja että varastoontuonteja, toimitus ja varastoontuonti linkitetään toisiinsa.

4.0 (1) (22.3.2011)

Yleistä käyttöliittymää

 • Laskun ymv. rivien järjestystä voi nyt vaihtaa

 • Laskuja ymv. voi nyt selata eteen- tai taaksepäin

 • Kaikkialla Arkhimedeksessa on nyt ylävalikossa pikatoiminnot laskun ja kontaktin luomiseksi/etsimiseksi

 • Palattaessa laskulta ym. tapahtumasta, palataan siihen kohtaan luetteloa jossa oltiin aiemmin

 • Pikahakuun pääsee nyt nopeasti painamalla ctrl+f (Macissa omppu+f). Ohjelma tekee haun, kun kriteerin syöttämisen jälkeen painaa enter.

 • Toiminnot, jotka valitaan pudotusvalikosta, suoritetaan nyt heti valinnan jälkeen ilman, että toimintopainiketta tarvitsee erikseen painaa (esim. Kontaktiluettelossa Osoitetarrat -> Tulosta)

 • Ylävalikoissa on nyt Help-valikko, josta pääsee nopeasti ohjelman tukisivuille

 • Tulosteisiin saa nyt valittua oman suurennusuhteensa "Zoomin": 75 (tuloste näkyy kokonaan), 100 (tuloste näkyy lähes kokonaan), 150 (tuloste suurennettuna lähelle)

Yleistä teknistä

 • Aloita varmuuskopion palautus-välilehdeltä voidaan nyt palauttaa ohjelma alkutilaan ja siirtyä takaisin käyttöönottoavustajaan.

 • Tiedostojen määrää on vähennetty 11:sta 10:een (tiedosto Lang poistettu)

 • Ohjelma tekee nyt automaattisen varmuuskopion Documents/ArkhimedesData/Backup-kansioon

 • Ohjelmaan on lisätty välilehti Päätaso->Asetukset->Päivitykset, jota kautta ohjelman päivitys aloitetaan. Uloskirjautumisen jälkeen ohjelma ohjaa suoraan ohjelman päivityssivulle.

Muut yleistä:

 • Lisätty mm. rakentamispalvelun ostajaan viittaava ALV-selite (käänteinen verovelvolisuus) AVL 8 c §

 • Kontaktitapahtumalle voi nyt antaa tyypin: puhelu, kirjallinen, sähköposti (järjestelmän luoma)

 • Ohjelma poistaa nyt mahdolliset rivinvaihdot kentistä: sähköposti-osoite, verkkolaskuosoite, Y-tunnus, asiakasnumero, viiteenne/viitteemme, toimitustapa, lasku/viitenumero, WWW-osoite

 • Vaihtaessa laskun yhteyshenkilöä, tekstit, viite- ja toimitustiedot eivät enää korvaudu (ellei niitä ole määritelty kontaktin oletustietoihin)

 • Kontaktin pikahaussa on nyt mukana myös Y-tunnus, postinumero ja postitoimipaikka.

 • Maksukehotusta ei voi tehdä, jos lasku on jo maksettu

Vain ilmaisversiossa:

 • Nyt myös ilmaisversiossa voi valita päivämäärän, jota vanhempia laskuja ei haluta näyttää laskuluettelossa

 • Ilmaisversion kontaktiluettelossa on nyt kontaktin pikahaku

 • Toimitustapoja voi nyt lisätä myös ilmaisversiossa

Myynti-osion raportit:

 • Suosikit löytyvät nyt omalta välilehdeltään. Suosikit-väillehden tavoittaa pikakomennolla ctrl+S (tai omppu+S).

 • Valitun suosikin voi lisäksi suorittaa pikakomennolla ctrl+suosikin numero (tai omppu+suosikin numero).

 • Ohjelma luo nyt oletustilikartan käytettäväksi ja tilikarttaa voi tarvittaessa muokata myös itse. Tilikartta on jaettu eri tiliryhmiin (esim. Rahaliikennetili, Myyntitili). Asetukset->Yritys->Tiliöinnit->Kirjanpitotilit

 • Tileillä voidaan ohjata myös mm. käytettävää ALV-kantaa, ja ALV:n selitettä. Oletustilikartassa löytyy esim. tili käänteistä verovelvollisuutta varten ja kun valitaan tämä laskun kirjanpitotiliksi, ei näytetä ALV-kantaa ja näytetään teksti, että ostaja on verovelvollinen

 • Lisätty välilehti Myynti->Raportit, johon siirretty myynnin ja myynnin kirjanpitoon liittyvät raportit.

 • Ohjelmasta saa nyt ulos päiväkirjan, pääkirjan ja yhteenvedot laskuittain tai suorituksittain. Raportit määräytyvät kirjanpitotilien mukaan, jotka on asetettu laskulle ja suorituksiin.

 • Myyntisaamisista saa nyt uuden raportin Reskontralistan, joka näyttää tietyn päivän tilanteen lisäksi valitun jakson myyntisaamisten kehityksen.

 • Myyntisaamisraportti tulostuu nyt huomattavasti aiempaa nopeammin uuden välimuistirakenteen ansiosta.
  Laskua voi nyt etsiä sillä ehdolla, että laskua ei ole tulostettu. (Toiminnot Tulosta laskut numeroväliltä ja Tulosta laskuttamattomat poistettu sillä vastaava voidaan hoitaa hakutoiminnoilla)

 • Tuoteryhmään voi nyt määritellä erikseen myynnin ja oston kirjanpitotilin

 • Kaikkiin myyntiraportteihin on nyt lisätty sivunumero.

Myynti-osion asiakkuudenhallinta:

 • Kontaktiluetteloon saa nyt näkyviin vapaavalintaisen kentän seuraavista:Viimeisin myyntipvmViimeisin yhteydenpitoMyynti euroissa (halutulta ajalta)Myynti kappaleina (halutulta ajalta)Erääntyneiden laskujen määrä

 • Kontaktin Myynti->Raportit-välilehdellä on nyt valittavissa samat mittarit mitä kontaktiluettelossa

 • Kontaktiryhmältä on poistettu hakuominaisuudet, jotka on korvattu monipuolisemmalla yleisellä kontaktin haulla.

 • Kontaktia voi nyt hakea seuraavilla lisäkentillä:Markkinoinnin kaikki kentätVapaa valintainen kenttä (esim. myynti yhteensä)Osoitetyypin mukaanTittelin mukaanTositetyypin Yksikkö tulee hakuvaiheessa tuoterivin yksiköksi, jos se on määritelty.

 • "Vain yritykset" tai "Yritykset"-haku näyttää nyt vain pääyritykset

 • Tittelin, yhtiömuodon ja postitoimipaikan voi nyt valita alasvetovalikosta sekä muokkauksessa että haussa

 • Nyt voidaan sekä kontaktien hakulomakkeella että kontaktiluettelossa poistaa kaikki merkinnät (nopeuttaa merkinnän aloittamista puhtaalta pöydältä)

 • Kontaktiryhmässä näytetään nyt ryhmässä ja poimintalistalla olevien kontaktien määrä.

 • Kontaktille voi nyt luoda laskupohjan suoraan kontaktikortilta tai Myynti->Laskut->Luo lasku-näkymästä

 • Laskupohjat näkyvät nyt kontaktikortin Myynti->Myyntitapahtumat-välilehdellä nyt aina ensimmäisenä.

Myynti-osiossa muuta:

 • Lisätty työkalu, jolla voidaan luoda siirtoaineistoja kirjanpitoon tai reskontraan (toistaiseksi käyttöönotto lisäpalveluna).

 • Hakulomakkeet on nyt yhdenmukaistettu ja jaettu Perushakuun ja Tarkennettuun hakuun.

 • Käsitteitä selvennetty:Entinen kontaktikategoria on nyt KontaktityyppiEntinen tuote(rivi)kategoria on nyt TuotetyyppiKontaktin yhteydessä kategorialla tarkoitetaan kontaktiryhmän kategoriaa

 • Tuotteen yhteydessä kategorialla tarkoitetaan tuoteryhmän kategoriaaKäteisalennuksen kirjaamista täsmennetty:

 • Tarkistettu toistuvaislaskujen muuttujien toiminta.

 • Tapahtumat-välilehden alle lisätty välilehti Resurssit, jossa voi luoda esim. uusia henkilöitä tehtäviä varten.

 • Lasku- ja tarjouspohjista on nyt omat välilehtensä

 • Luo uusi- ja Etsi-välilehtien alle on nyt myös tarjoukset ja kassatapahtumat

Toiminnanohjauksessa kokonaan uutta.

 • Keräilylistatoiminto, jolla voidaan seurata myyntitilauksia, ostotilauksia ja toimituksia rivikohtaisesti ja keräillä niistä uusia ostotilauksia, toimituksia tai varastoontuonteja

 • Dynaaminen raportointi, jossa voidaan tarjouksia, myyntitilauksia ja laskuja raportoida eri kriteerien mukaan: kuukausi, tuotteen nimi, tuoteryhmä, myyjä, projekti, asiakas, tuoteryhmäkategoria, tuotetyyppi, tulosyksikkö, toiminimi

 • Luo uusi- ja Etsi-ylävalikoissa ovat nyt kaikki osto-, varasto- ja myyntitapahtumat

 • Nyt on mahdollista kontaktin kautta lisätä ja listata sekä ostotilauksia että varastoontuonteja

 • Taloushallinto on nyt yhdistetty Toiminnanohjaukseen siten, että Toiminnanohjauksessa on nyt kaikki Taloushallinnon ominaisuudet lukuunottamatta projekteja, jotka on nyt erillinen osio. Projektit ja LVIS ovat nyt Toiminnanohjaukseen erikseen saatavaia laajennuksia.

Toiminnanohjauksessa tuotteiden ja varastonhallinta

 • Tuoteluettelossa on nyt vapaasti valittava lajiteltava lisäsarake, joka sisältää:Tuotteen myynti euroissa (halutulta ajalta)Tuotteen myynti kappaleina (halutulta ajalta)Koska viimeksi on tuotu varastoonKoska viimeksi on myyty/toimitettuVarastosaldon- ja varaston toimituksia nopeutettu uuden välimuistiarkkitehtuurin avulla (nopeusero vanhaan paikoitellen moninkymmenenkertainen)

 • Tuotekortilla on nyt välilehti "Varastotapahtumat", jossa näkyy ainoastaan varastosta tuonnit ja varastosta viennit.
  Varastoinventaariossa on nyt oma sarakkeensa varastoon tuonnille ja tilattaville.

 • Inventaariolistaa voi nyt rajata toimittajan mukaan.

 • Voidaan nyt valita, että käytetään tuotteen viivakoodina EAN-13. Kun syöttää viivakoodin 12-merkkisenä, ohjelma lisää automaattisesti 13:n merkin eli tarkistusmerkki.

 • Inventaarioluettelosta voi nyt kerätä tuotteet, joista tulostetaan EAN-13-viivakoodillisen tarratulosteen.

 • Varastoontuonnin kulun voi nyt määrittää rivikohtaisesti (ennen vain tuonti- tai yksikkökohtaisesti)

 • Toimittaessa tuotteita omaan varastoon, voidaan nyt valita, että komponenttituotteista tehdään "koostetuotteita" (eli komponentit poistetaan varastosta mutta päätuotteen varastosaldo kasvaa vastaavan määrän)

 • Ohjelma varoittaa nyt, jos varastoontuonnissa annetaan negatiivinen määrä

 • Ohjelma huomauttaa nyt välittömästi, jos varastoerän varastosaldo menee negatiiviseksi toimituksen yhteydessä

 • Ohjelma ei tee varastotapahtumaa varastoontuonnista, jos tuotetta ei ole valittu tuoteluettelosta

 • Voidaan nyt määrittää ohjelmaan varoitus ilmoittamaan tuonnissa päällekkäisistä riveistä

 • Varastoinventaariossa on nyt oma sarakkeensa varastoon tuonnille ja tilattaville.

 • Ohjelma laskee varastosaldon hieman eri tavoin kuin ennen. Tuotteen varastosaldo muodostuu varastoerien varastosaldon summasta (ei enää suoraan varastoontuontien ja varastosta poistojen erotuksesta)

 • Tuotteet -> Raportit-välilehdellä on lisätty toiminto, joka muodostaa varaston eheydestä Excel-listan työpöydälle.

 • Toimitusosoitteen puhelinnumeroksi tulee nyt automaattisesti päivitetty puhelinnumero toimitusosoitetta vaihtaessa

 • Lähetteelle saa nyt tulostumaan tuoteriveittäin myös tuotteen painon ja mitan

 • Ostohintaa suhteessa komponenttien ostohintaan täsmennetty:Tuoterivin ostohinta on ko. tuoterivin ostohinta + komponenttien ostohinta.Jos esim. halutaan, että (pää-)tuoterivin ostohinta on komponenttien ostohintojen summa, annetaan (pää-)tuoterivin ostohinnaksi 0Jos tuote on varastotuote, tuotteen ostohinnaksi tulee varastoontuontien ostohinnan painotettu keskiarvo. Ostohintaa voi tässä kohtaa vielä muuttaa, itse määritetty ostohinta on järjestelmän määrittämää ostohintaa vahvempi. Mikäli ostohinnan poistaa, ostohinta määräytyy suoraan varastoontuontien ostohinnoista.

Toiminnanohjauksessa myyntitilaukset, ostotilaukset, ja ostoreskontra

 • Myyntitilaukseen vaihtuu nyt myyjätieto (tarvittaessa) kullekin riville myyntitilauksen myyjää vaihtaessa

 • Ostotilauksien asetuksissa voidaan nyt asettaa, tuleeko toimitusosoitteeksi oletuksena asiakkaan vai tilaajan osoite, vai kysytäänkö osoitetta aina tapauskohtaisesti.

 • Ostotilaus ja varastoontuonti linkittyvät nyt samaan myyntiputkeen kuin esim. ostolasku ja myyntitilaus

 • Ostotilauslomakkeesta on uusi siistitty versionsa, joka muistuttaa standardi-myyntilomakkeita

 • Ostotilauksen asetuksissa toimittaja valitaan nyt (nopeasta) dropdown-valikosta.

 • Ostolaskujen maksusuoritusraportissa näkyy nyt myös kirjanpitotili

 • Ostolaskuun voi nyt tallentaa laskuttajan laskunumeron

 • Luodessa pikakirjauksella ostolaskun, tuote-ehdotus tulee nyt oletuksena viimeisestä ostolaskusta.

 • Viittemme-kenttä lisättä E-kauppa-rajapintaan (orders_our_reference)

 • E-kaupan asetuksissa voidaan nyt valita, päivitetäänkö kontaktin tiedot vai ei.

3.5 (9) (4.10.2010)

Yleistä:

 • IBAN ja SWIFT-muotoiset tilinumerot näkyvät nyt kaikissa laskulomakkeissa oletuksena. Rinnakkain näkyvät sekä uusi että vanha muoto.

 • IBAN ja SWIFT-muotoiset tilinumerot näkyvät nyt asetuksissa ennen vanhan muotoisia numeroita. Ohjelma huomauttaa käynnistyessä, jos tilinumeroita ei ole määritelty

 • Laskun numero-kentässä näkyy nyt teksti "Avoin lasku", jos laskua ei ole vielä laskutettu.

 • Lisätty uusi lomake, johon saa myös toimitusosoitteen. Toimitusosoite kirjoitetaan laskulla välilehdelle Teksti -> Toimitusosoite.

 • Hyvityslaskuun tulee nyt automaattisesti hyvitysrivit Maksusuoritus-kohtaan hyvityslaskua laskuttaessa.

Myynti:

 • Kun laskulla vaihtaa myyjää, kysyy ohjelma nyt kopioidaanko tieto kaikkiin tuoteriveihin.

 • Maksukehotuksiin ei tulostu enää komponentit.

 • Maventan kautta voidaan nyt lähettää myös laskuja, joissa on käytetty komponenttituotteita. Kuitenkin vain päärivit näytetään laskulla.

 • Lisätty uusi kassakuitti "Mini2", joka on Mini1:stä suppeampi ja yksinkertaisempi

Taloushallinto:

 • Ostolaskujen raporteissa on rajattu maksusuoritukset pois, joissa tila on vahvistamaton tai vahvistettu (muttei maksatettu)

 • Finvoice-ainestossa raha-arvot näytetään nyt kahdella desimaalilla. Finvoice-aineistossa on nyt ALV-erittely.

 • Toimituksia voi nyt hakea tilauksen vaiheen mukaan, esim. toimitettu, laskutettu, maksettu

 • Toimitusosoite tulee nyt automaattisesti asiakkaan osoitetiedoista toimituksen saajaa vaihtaessa

 • Lisätty uusi ostotilauspohja ST1

 • Luotaessa toimitusta tilauksesta, toimituspäiväksi tulee nyt kuluva päivä, ei myyntitilaukseen merkitty toimituspvm.

 • Inventaarioluettelossa näkyy nyt (muokattava) varastopaikka

Toiminnanohjaus:

 • Projekteissa etsitoiminnon hakukriteereihin lisätty "Avoin".

3.5 (8) (9.7.2010)

Yleistä:

 • Ohjelman käynnistyessä ensimmäistä kertaa ohjelma tekee erillisen tarkistuksen, onko ohjelmaan syötetty aiemmin tietoja. Jos on, ohjelma ei mene alkutilaan vaan suoraan ohjelman päätasolle

 • Hyvityslaskua tehdessä ohjelma ei enää ehdota ALV-kantojen vaihtoa

 • Laskupohjissa otsikkoa ALV-% on hieman siirretty oikealle, jotta ei mene ruotsinkielisessä lomakkeessa päällekkäin Määrä-otsikon kanssa

 • Oletus-ALV ohjelman ensiasennuksen jälkeen on nyt 23

 • ALV-kannat ovat tippuvalikossa siinä järjestyksessä, että uusimmat (23, 13 ja 9) ovat ensimmäsenä

Myynti:

 • Tarjouksessa teksti Tarjousnumero on nyt käännetty ruotsiksi ja englanniksi

Taloushallinto:

 • E-kaupasta pääsee nyt suoraan avomiin laskuihin

 • Muutettaessa ostotilauksen kieltä, vaihtuu nyt myös tuoterivien kieli

 • Haettaessa varastotuotetta toimitukseen tai laskulle, ohjelma laskee ostohinnaksi varastoontuonnin painotetun keskiarvon (ennen: tuotekortin ostohinta)

 • Ostolaskuja luodessa pikakirjauksella hyväksyy nyt uudet ALV-kannat

3.5 (7) (21.6.2010)

Myynti:

 • Toiminimelle voi nyt antaa yhteensä kolme tilinumeroa

 • Laskupohjiin voi nyt keskitetysti tehdä ALV-muutoksen

 • Ohjelma antaa automaattisesti uuden ALV-kannan, jos lasku kopioidaan toisesta laskusta tai tarjouksesta, jossa on vanhat ALV-kannat (aktivoituu 1.7.2010)

 • Versiossa 3.5 (6) poistettu toiminnallisuus KK-näkymä palautettu.

Taloushallinto:

 • E-kauppaan voidaan tuoda aineisto nyt FP7-muodossa

 • Ohjelma ei enää yritä tehdä varastotapahtumaa tuoterivistä, johon ei ole liitetty tuotetta tuoteluettelosta

 • Ostolaskulle poimittaessa tuotetta tuoteluettelosta tulee nyt tuotteen ostohinta

 • Toimitusta tehdessä ohjelma ei enää yritä tehdä varastotoimitusta, jos kyseessä ei ole varastotuote

 • Jälkitoimitettavaa-kenttä näkyy nyt toimituksen, kassatapahtuman tai laskun tuoterivillä alleviivattuna varastoikonin vieressä

 • Raporttia Varasto erittäin voi nyt selata

3.5 (6) (27.5.2010)

Yleistä:

 • Varmuuskopion palautus on nyt omalla välilehdellään

 • Varmuuskopion polun voi nyt itse määrittää käsin tai automaattisella toiminnolla polusta "Saman kansion Backup" tai "Temporary Path"

 • Määritettyä polkua voi testata, jolloin näytetään myös, minkä yrityksen varmuuskopio on kyseessä ja koska varmuuskopio on luotu

 • Käsin syötetyn maksusuorituksen päivämääräehdotus tyhjennetään nyt aina ohjelman käynnistyessä

 • Laskun asetuksissa käsite "Lasku luodaan oletuksena Yhteyshenkilölle / Yritykselle" on nyt: "Laskutusosoite: Valitun henkilön osoite / Pääyrityksen osoite"

 • Eri laskulomakkeille on lisätty tuotenumerolle alaspäin lisää tilaa

 • Uuden version käynnistyessä ensi kertaa, ohjelma ehdottaa haettavan tiedot aina tuoreimmasta varmuuskopiosta, joko Temporary Path-kansiosta tai saman kansion Backup-kansiosta. Näin päivittäminen onnistuu, vaikka uloskirjautuminen olisi unohtunut vanhasta versiosta - sikäli kun kopio Temporary Path-kansioon on onnistunut. Edelleen suositellaan käytettäväksi Uloskirjautuminen-toimintoa varmistamaan, että päivitys onnistuu myös poikkeustilanteissa.

 • Korjattu 3.5 (5)-versiossa ilmennyt vika, jossa myynnin asetuksissa kentät toisinaan näkyivät tyhjinä

 • Laskulla siirryttäessä pois määrä- tai alennuskentästä, ohjelma ei enää "unohda" aktiivista riviä

Myynti:

 • Tuotetta perustaessa tuoteryhmäksi ei tule enää aktiivinen tuoteryhmä, vaan tuoteryhmä on aina annettava erikseen

 • Kontaktiluettelosta tallennettava tiedosto Composeriin muodostetaan nyt puolipisteellä eroteltuna käyttäen Composerin uutta tiedonsiirtomallia

 • Myynnin asetuksissa voidaan asettaa, että laskutusosoite on aina pääyritys, kohtaan Laskutusosoite valitaan: Pääyrityksen osoite/henkilö

 • Laskun tilisiirtolomakkeilla maksun saajaksi voi nyt asettaa rahoitusyhtiön (factoring pitää olla valittu laskulle)

 • Tuoteluettelo tulostuu nyt (aina) samassa järjestyksessä kuin se on Tuoteluettelo-välilehdell

 • Toimitustapoja voi nyt Myynnin asetuksissa luoda pienestä plus-painikkeesta

 • Tuoteluettelossa tuotenumero kenttää on suurennettu ja asetettu tasaus vasemmalle, kaikkiin kenttiin on asetettu tooltipit, jotka näyttävät kentän sisällön

 • Kontaktiryhmäkohtaisessa hinnoittelussa voidaan käyttää nyt samaan aikaan alennusprosenttia ja hintaa. Annettu hinta korvaa laskulla alkuperäisen hinnan ja annettu alennus laskee alennuksen tästä annetusta hinnasta. Tuotekohtainen määrittely on edelleen tuoteryhmäkohtaista määrittelyä vahvempi eli jos löytyy sekä tuotteelle että tuoteryhmälle sopiva määrittely, käytetään tuotekohtaista määrittelyä.

 • Tuoteluettelon alareunasta pääsee nyt uuteen hinnoittelutyökaluun, jossa voidaan haetulle joukolla antaa listassa hinnat, ALV% ja katteet

 • Hinnoittelutyökalussa voidaan tehdä verokantojen muutos massana valitulle joukolle: 22 % -> 23 %, 12 % -> 13 %, 8 % -> 9 %

 • Hinnoittelutyökalussa voidaan verollista hintaa pienentää massana siten, että verollinen hinta palautuu samaksi mikä se oli ennen verokantojen nostamista.

 • Laskuun voidaan nyt merkitä, että siitä ei tehdä maksukehotuksia. Näin ollen ohjelma varoittaa, kun tällaisesta laskusta yrittää tehdä maksukehotuksia. Tällainen lasku jää myös maksukehotusnäkymässä tehtävien valintojen ulkopuolelle. Merkintä näkyy myös maksukehotusnäkymässä (pienellä punaisella ruksilla).

 • Maksukehotusnäkymässä voidaan nyt lajitella rivejä laskun numeron, eräpäivän, maksujäännöksen ja asiakkaan nimen mukaan (ei kuitenkaan vaikuta tulostettavien maksukehotuksien järjestykseen)

 • Maksukehotusnäkymästä poistuttaessa ohjelma ei enää "unohda" valittuja laskuja

 • Lisätty uusi tapa valita laskuja maksukehotusnäkymässä. Voidaan valita laskut, jotka ovat esim. vähintään 10 päivää sitten erääntyneet.

 • Huomautuskulun ja viivästyskoron lisääminen kaikkiin laskuihin maksukehotusnäkymässä kohdistuu nyt vain valittuihin laskuihin.

Taloushallinto:

 • Ostolaskulle tuotetta noutaessa tuotteesta tulee nyt ostojen kirjanpitotili

 • Tuotekortille ja tuoteryhmään saa nyt alkuperämaan

 • Ostotilaukseen saa nyt tuoterivikohtaisesti alkuperämaan ja tullikoodin

 • Ostotilauksista voi nyt halutulta ajankohdalta muodostaa ASCII-muotoisen Intrastat-raportin (beta-vaihe)

 • Lähetelomakkeella "Standard" tulostetaan nyt teksti ennen ja jälkeen tuoterivien, kun lähete on tehty toimituksesta

 • Tilausvahvistuksessa hintaerittelyssä lomakkeessa Template1 ST on nyt myös Viitteemme kenttä

 • E-kaupan tilauksia voi nyt merkitä ja merkittyjä tilauksia voidaan hyväksyä joukoittain

 • E-kaupassa voidaan valita, että tilauksesta tehdään automaattisesti lasku/kassatapahtuma

 • Tilauksesta tehdään kassatapahtuma, jos maksutapa on annettu, muuten lasku

 • E-kaupassa myyntitilauksen päivämääräksi tulee nyt e-kaupan tilauksen päivämäärä

 • E-kaupparajapinnan kautta voi nyt tuoda myös tilauksen kellonajan, laskun päivämäärän, eräpäivän ja laskun numeron

 • Tullikoodi näytetään nyt vain, jos se on määritetty tositteeseen kohdistuvaan tiliin

3.5 (5) (15.4.2010)

Yleistä:

 • Lisätty ALV-kannat 9, 13 ja 23

 • Laskun tai kassatapahtuman luontia vauhditettu (tulee esiin tilanteissa, kun järjestelmässä on tuhansia tai kymmeniätuhansia tapahtumia)

 • Laskulla näkyy nyt teksti "Viivästyskorko-%" tekstin "Viivästyskorko" sijaan

 • Lisätty ALV-0-selitteeseen: ALV 45.1§ Esiintyvän taiteilijan palkkio

 • Sähköisessä laskussa aiemmin jos jätti numerokentän tyhjäksi (esim. hinta) tuli virheilmoitus, nyt Arkhimedes muuntaa tyhjän kentän automaaattisesti 0:ksi.

 • Verkkolasku-laskulomakkeelle lisätty puhelinnumero, kotipaikka, viivästyskorko, huomautusaika ja maksukehotusmaksu

 • Kontaktin asetuksiin voidaan asettaa, että asiakkaalle lähetetään aina paperilasku. Tällöin sähköistä laskua (Maventaa) käytettäessä lasku välitetään automaattisesti iPost-palvelun kautta (edellyttää että iPost on Maventassa aktivoitu)

 • Sähköiseen laskuun (Maventa) kulkeutuu nyt myös laskuttajan tiedot (ennen nämä määriteltiin erikseen Maventaan) ja viivästyskorko

Myynti:

 • Kassakuitilta poistettu mahdollisesti esiintynyt IBAN/SWIFT-maksuohje

 • Kontaktillta välilehdellä "Yhteystiedot" näytetään yhteyshenkilön tyyppi (Toimitusosoite/Käyntiosoite)

 • Käteisalennuserittely näytetään vain laskulla, ei esim. tarjouksella

 • Finvoice-aineisto sisältää nyt elementit: BuyerOrganisationTaxCode ja BuyerOrganisationUnitNumber

 • Toimituspvm:n otsikon voi nyt itse määrittää (laskulla, tarjouksessa, kassatapahtumassa jne.), esim. "toimitusaika", "keikkapvm" jne.

 • Kontaktia voi nyt hakea sähköpostiosoitteen mukaan

 • Laskulle voidaan nyt määrittää ostajan tilausnumero

 • Lasku- ja kassakoosteissa näkyy nyt ALV-kannat 9, 13 ja 23

 • Lasku- ja kassakoosteeseen lisätty päivän ALV 0-myynti

 • Tarjoukseen ja myyntitilaukseen saa nyt myös tekstinäkymiin aputoiminimen tiedot

 • Sähköiseen laskuun (Maventa) kulkeutuu nyt myös huomautuskulu ja ostajan tilausnumero

 • Lisätty graafinen tarjouspohja Gradient (liukuväri)

Taloushallinto:

 • Kun kontaktikorttiin on määritelty yhteyshenkilön kohdalle "Toimitusosoite", tämän kontaktin osoitetiedot valitaan automaattisesti myyntitilausta luotaessa. Mikäli "Toimitusosoite"-määritys puuttuu, käytetään pääkontaktin tietoja.

 • Myyntitilauksen toimitusosoitteen saa tarvittaessa ostotilauksen toimitusosoitteeksi, kun myyntitilauksesta tehdään ostotilaus

 • Myyntiraportissa tuotteittain tuoteluettelon mukaan näytetään varastosaldo valitun päivämäärävälin viimeiseltä päivältä.

 • Ostotilauksen voi nyt lähettää sähköpostitse

 • Lähetteen voi nyt lähettää sähköpostitse toimituksesta

 • Myyntitilauslomakkeelle Template1 ST on lisätty alennussarake sekä kenttä "Toimitustapa"

 • Hakiessa tuotetta ostotilaukseen, tuotteen nimi tulee aina kenttään "Korvaava tuotteen nimi" kohdekielellä

 • Ostotilaukseen tulostuu nyt sivunumero

 • Myyntitilaukseen ja ostotilaukseen tulostuu "Viitteenne"-kenttä ja allekirjoitus etunimi ensin

 • Ostotilauksessa tyhjää riviä voi muokata (eli voi tilauksia tuotteista, jotka eivät ole tuoterekisterissä)

 • Ostotilauksella ei enää esitetä osoitekohdassa henkilön nimeä (voidaan esittää kohdassa "Viitteenne")

 • Kontaktille voidaan asettaa toimittajan "Viitteenne"-kenttä (Resurssi-välilehdellä)

 • Ostotilaukselle ja varastolähetykselle tulee automaattisesti kenttä "Viitteenne" toimittajasta, joko "Viitteenne"-kentästä jos on määritelty tai kontaktin nimi

 • Käsin kirjoitettu toimitusosoite siirtyy nyt myyntitilaukselta toimitukseen

 • Tilausnumero siirtyy myyntitilauksesta toimitukseen ja laskulle (=Myyjän tilausnumero, löytyy Kohdennus-välilehdeltä)

 • Ostolaskukoosteessa näkyy nyt ALV-kannat 9, 13 ja 23.

 • Ostotilaukseen saa nyt myös aputoiminimen logon

 • Tuotteita voi poistaa ostotilauksesta ja varastoontuonnista ilman varmistusta pitämällä shift-painike alhaalla

3.5 (4) (8.2.2010)

Yleistä:

 • Asennuskoodia ei enää kysytä ensiasennuksen yhteydessä

 • ALV 0-selitteen voi määrittää laskutuksen/myynnin asetuksissa

 • Korjattu: ilmaisversiossa kerran asetettua maksukehotustekstiä ei voinut muokata.

 • Java-yhteensopivuutta parannettu (versio: Java 6 Update 18), sähköistä laskua luodessa ohjelma saattoi jäädä "jumiin"

Myynti:

 • Tuotetta voi hakea TuoteID:n mukaan

 • Laskukoosteen saa nyt tarvittaessa tuote-erittelyn kanssa tai ilman

 • Laskukoosteessa näkyy nyt mahdollinen ALV 0-selite

Taloushallinto:

 • Varastonmuutosraportissa Myyntihinta yhteensä muodostuu nyt myynnin toteutuman mukaan

 • Varastonmuutoksista saa tarkan selattavan erittelyn ja erittelyn saa myös tallennettua tiedostoon. Tämä työkalu on hyödyllinen mahdollisten virhetilanteiden jäljittämisessä

3.5 (3) (31.1.2010)

Yleistä:

 • Ohjelma on nyt yhteensopiva Javan uusimman päivityksen kanssa (Java 6 Update 18)

 • Ilmaisversiossa voidaan lajitella laskuluettelo yksityis- ja yritysasiakkaisiin

 • ALV-selitteisiin lisätty AVL 34-37

 • Ns. "Tuotehakuluettelossa" eli tuoteluettelossa, joka aukeaa, kun haetaan tuotetta laskulle, ostotilaukselle tmv. tapahtumalle, voi nyt lajitella tuotteet numeron, nimen ja toimittajan mukaan

Myynti:

 • Myyntiraporteissa näkyy nyt yhteismäärä

 • Kontaktiryhmään voidaan määrittää tuotteille tai tuoteryhmille kontaktiryhmäkohtainen hinnoittelu. Hinnan voi antaa alennusprosenttina tai absoluuttisena hintana. Hinnoittelua sovelletaan, kun kontakti, jolle myyntitapahtumaa (esim. laskua) tehdään, kuuluu kontaktiryhmään, jossa hinnoittelu on määritelty

 • Yksityisasiakkaasta voi tehdä yrityksen klikkaamalla "Tee kontaktista yritys" ja yrityksestä voi tehdä yksityisasiakkaan poistamalla yrityksen nimen

 • Laskun ja tarjouksen saajaa voi jälkikäteen muuttaa

 • Jo luotu yritys, yrityksen yhteyshenkilö tai yksityisasiakas voidaan littää olemassa olevaan yritykseen (tämä on hyödyllinen toiminto esim. silloin, kun on vahingossa luotu sama yritys kahteen kertaan. Toinen yritys voidaan liittää toisen yrityksen "alikontaktiksi", jolloin myös kumpaankin yritykseen liittyvät myyntitapahtumat (laskut, tarjoukset jne.) liitetään yhteen

 • Kontaktitapahtumat voi nyt avata koko ruudun tilassa

 • Tarjouksen tekstirivit voi nyt avata koko ruudun tilassa ja esikatsella erikseen (ilman hintarivejä)

 • Tuotteiden tuontityökalussa voidaan tuoda ns. tuotteen laajennus. Esim. Jos tuotteen nimi on siirtotiedostossa kahdessa osassa (näin on esim. Onnisen tuoteluetteloissa), laajennus-osa tuodaan NameExtension-kenttään ja tämän jälkeen Arkhimedes yhdistää nämä kaksi kenttää yhteen Tuotteen nimi-kenttään

Taloushallinto:

 • Kun tuotteen on hakenut varastolähetykseen tai ostotilaukselle, siirrytään automaattisesti viimeiselle riville

 • Tuottesta voidaan nyt listata pelkät tuotteeseen liittyvät varastotapahtumat (tarpeellinen esim. jäljittäessä virheellisiä varastotapahtumia)

Toiminnanohjaus:

 • Projektista voidaan tuottaa provisiolaskelma.

 • Projektista tulostaessa sopimusta, sopimusrivit tulevat nyt siinä järjestyksessä kuin ne on määritelty

Monikäyttö:

 • Monikäyttötiedostot avataan monikäyttötilaan nyt automaattisesti, kun tiedot on haettu vanhasta versiosta

 • Automaattisen varmuuskopion saa tarvittaessa kytkettyä pois päältä.

3.5 (2) (20.12.2009)

Yleistä:

 • Saman laskun voi lähettää nyt Maventan kautta uudelleen.

Myynti:

 • Tarjousta voi nyt esikatsella

 • Toistuvaislasku ei saa enää seuraavaa laskupäivämäärää sen mukaan, mikä on ollut ensimmäinen laskutus, vaan sen mukaan mikä on määritetty kentässä "Laskutetaan seuraavaan kerran". Jos ko. kenttää ei ole annettu, käytetään kuluvaa päivämäärää.

 • Laskupohjan pohjan nimen voi nyt määrittää suoraan Toistuvuus-välilehdellä. Laskupohjaa valitessa näkyvät aiemmin määritetyt laskupohjien nimet, mikä helpottaa nimeämiskäytännön pitämistä yhtenäisenä

 • Laskupohjalle voidaan tekstiosaan (sekä ennen tuoterivejä että tuoterivien jälkeen) määrittää muuttujia, jotka määrittelevät automaattisesti toistuvaislaskun jaksot.

 • Laskupohjalle voidaan antaa päivämäärä, koska lasku laskutetaan viimeisen kerran. Viimeisen kerran jälkeen kenttä "Laskutetaan seuraavan kerran" tyhjentyy automaattisesti eli laskupohja ei ole enää aktiivinen.

 • Asiakas voidaan määrätä laskutuskieltoon tai varoitettavaksi. Kielto tai varoitus tapahtuu, kun laskua tai muuta tapahtumaa luodaan kontaktin tai Uusi lasku-toiminnon kautta.

 • Voidaan valitta, että uusi kassatapahtuma luodaan automaattisesti, kun edellinen on tulostettu

 • Kortti- ja Käteismaksutavat on valittavissa suurempina painikkeina

Taloushallinto:

 • Maksusuunnitelmassa näkyy nyt myös viikko- ja kuukausikohtainen erottelu

 • Maksusuunnitelmassa näkyy nyt myös verottomat hinnat

 • Hinnan voi nyt syöttää valuutassa ostotilauksessa ja varastolähetyksessä

 • Varastolähetyksen käsittelykulut voidaan määrittää ostohinnalla painotettuna

 • Toimituksen lähetyksessä näkyy myös ST1-lomakkeella sarakkeet Tilattu ja Toimitettu

 • Ostolaskua voi etsiä tulosyksikön mukaan

 • Ostolaskulla näkyy ALV:n osuus tooltippinä

 • Ostolaskukoosteeseen saa nyt ALV-erittelyn (verokannat 22, 12 ja 8).

 • Voidaan määrittää, että tuoteryhmä ja kirjanpitotili ovat pakollisia tietoja tositteella

 • Myyntitilaukseen voi nyt määrittää laskutusjakson (toistuvaislaskua varten) sekä päivän, koska laskutus tehdään

 • Myyntitilauksen tekstiin voidaan antaa vastaavat muuttujat kuin laskupohjankin

 • Myyntitilauksesta voidaan tehdä laskupohja/toistuvaislasku

Toiminnanohjaus:

 • Projektissa voi määrittää nyt projektin maksusuunnitelman kuten myyntitilauksessa

 • Projektin maksusuunnitelma kirjautuu projektin viimeisimpään myyntitilaukseen

 • Projektin maksusuunnitelmassa voi määrittää rivikohtaisesti myyjän ja provision

 • Projektissa näkyy nyt maksutoteutuma

 • Projektilistan voi tulostaaProjektiluettelon kautta voi suoraan tulostaa maksusuunnitelman

3.5 (1) (1.12.2009)

Yleistä:

 • Maksusuoritustyyppeihin lisätty "Käteisalennus", "Huomautuskulut" ja "Viivästyskorko"

 • Laskulle, tarjoukseen jne. saa nyt erikseen asiakkaan sähköpostiosoitteen ja verkkolaskuosoitteen

 • Kontaktikortilla Oletusarvot-välilehti on siirretty Myynti-välilehden alle

 • Vapaasti määriteltäviin yhteystietoihin on lisätty uudeksi tyypiksi SMS

 • Kun vaihtaa laskun kieltä, maksuehto ja huomautusaika kääntyvät automaattisesti ko. kielelle

 • Ohjelman päivitykseen lisätty "avustaja"Kun ensimmäistä kertaa käynnistetään uusi versio, siirrytään "avustajanäkymään"Avustajanäkymässä voidaan (kuten) ennen siirtyä Alkuun (ohjelma käynnistyy tyhjänä) tai päivittää oletuspolustaPolkua, josta tiedot haetaan, voi vaihtaa ja testataTietojen palautustyökalut 3.0- ja 2.7-versiosta löytyvät myös avustajanäkymässä (aikaisemmin ainoastaan käyttöönottoavustajassa)Tietojen tuonti varmuuskopiosta/vanhasta versiosta on mahdollista vain, jos ylläpitokoodi on syötetty

Myynti:

 • Käteisalennuksen voi nyt määrittää (erä)päivänä ja prosenttina (ennen vain tekstinä)

 • Jos käteisalennuksen päivän ja prosentin on määrittänyt laskulle, käteisalennuksen antama loppusumma ja

 • ALV-osuus näkyy laskun loppusumman perässä

 • Reskontrakirjauksiin voi antaa nyt ALV:n määrän

 • Reskontrakirjaukseen tulee automaattisesti ohjelman ehdottama ALV-määrä, kun tyyppinä on Luottotappio tai Käteisalennus

 • Käteisalennuksista saa nyt kirjanpitoraportin (samaan tapaan kuin luottotappioista)

 • Raporteissa "Kaikki reskontrakirjaukset", "Luottotappio" ja "Käteisalennukset" näkyy nyt ALV kirjauskohtaisesti ja yhteensä

 • Käteisalennuksen päivän ja prosentin voi asettaa oletukseksi myös kontaktille

 • Ohjelma lisää automaattisesti reskontrakirjauksen "Käteisalennus", jos maksu on tullut käteisalennuksen eräpäivään mennessä

 • Tarjouksessa rivihinnat voi nyt piilottaa

 • Laskuluettelon tulostustoimintoihin lisätty Laskut:

 • Mikäli lasku on laskutettu, lasku tulostetaanMikäli laskua ei ole laskutettu, lasku laskutetaan ja tulostetaanLaskun voi laskuttaa joko paperisena tai verkkolaskunaLaskun päivämäärän voi valita laskutettaviin laskuihin

 • Laskuluettelon laskut voi nyt lähettää verkkolaskuna kullekin asiakkaalle

 • Laskuluettelon laskuista voidaan tehdä finvoice-kooste

 • Voidaan valita, tehdäänkö finvoice jokaisesta laskusta erikseen

 • Factoring otetettu beta-käyttöön

 • Ryhmälaskun voi nyt lähettää verkkolaskuna kullekin asiakkaalle

 • Kontaktikortilla tehtävät on nyt lajiteltu uusimmasta vanhempaan, niissä näytetään myös pitempi kuvaus ja uusia tehtäviä voidaan luoda kontaktitapahtuman tapaan

 • Kontaktikortti on nyt sama sekä asiakkaalla että ns. "resurssi"-kontaktilla (mm. henkilöstö, toimittaja, myyjä jne.)

 • Kontaktikortilla entisen "resurssi"-kontaktikortin välilehdet Tuote ja Projektit ovat nyt Resurssi-välilehden alla.

 • Kontaktiluettelossa voidaan valita Tulosta-painikkeen yläpuolelta "SMS-numerot", jolloin Tulosta-toiminto luo luettelon kontaktien SMS-numeroista puolipisteellä erotetun listan (voidaan liittää mm. Nokia PC Suite-ohjelmaan massatekstiviestin lähettämistä varten)

 • Tuoteryhmälle ja voi nyt antaa tullikoodin

 • Sarjanumerolla ja tullikoodilla voi nyt hakea laskua tai kassatapahtumaa

 • Myyntitositteella tuoterivikohtaisesti saa nyt sarjanumeron, tullikoodin, yksikön, leveyden, korkeuden, syvyyden ja painon

 • Kontaktin myyntitositteiden oletusarvoihin voi antaa ALV:n, ALV-selitteen ja kirjanpitotilin

 • Myyntitositteiden tuoteriveille tulee tositteen kirjanpitotili jos annettu, muuten tuotteen (jos sitäkään ei annettu, tuoteryhmän)

 • Laskun yleisiin asetuksiin voidaan määrittää laskulle tule oletusteksti sekä tuoterivejä ennen että jälkeen

 • Tarjouksessa näkyy nyt myös toimituspäivä ja toimitusehto

 • Erääntyneessä laskussa näytetään viivästyspäivien ja viivästyskoron määrä

 • Laskulle voidaan merkitä laskutettavien huomautuskulujen, huomautuskertojen ja viivästyskorkojen määrä, jotka lisätään lasku/maksukehotustulosteeseen mutta eivät vaikuta reskontraan

 • Laskun reskontramerkintöihin lisätty Huomautuskulut ja Viivästyskorko, jotka merkitään miinusmerkkisinä "ylimaksusuorituksen" jälkeen

 • Huomautuskuluista ja viivästyskoroista saa raportin: "Viivästystulot"

 • Maksukehotustekstiin lisätty dynaamisia tekstipaikkoja. Seuraavat merkkijonot korvataan siis tekstissä seuraavasti:(DATE) -> kuluva päivä(COSTS) -> huomautuskulut (kertamaksu)(SEQUENCE) -> huomautuksien määrä(TOTAL COSTS) -> huomautuskulut kaikkiaan (määrä * kulut)(TOTAL INVOICE) -> laskun pääoman määrä(OVERDUE INTEREST) -> viivästyskorko euromääräisenä(OVERDUE DAYS) -> korkopäivien määrä

 • Maksukehotusnäkymässä voidaan antaa huomautuskulut ja viivästyskorot vastaavalla tavalla kuin laskulla

 • Maksukehotysnäkymässä voidaan antaa kaikille laskulle kerralla huomautuskulut ja viivästyskorko

 • Huomautuskulut ja viivästyskorko merkitään reskontraan automaattisesti siinä vaiheessa, kun maksusuoritus tulee. Jos huomautuskulut ja viivästyskorko puuttuvat tai ovat pienempiä kuin on laskutettu, jää laskuun jäännöksiä (jäännökset voi halutessa poistaa poistamalla huomautuskulujen ja viivästyskorkojen reskontrakirjaukset)

 • Viitenumeron muodon voi nyt määrittää (määritys tehdään finvoicen määrityksissä), esim. määritys 1234NNNN tekee viitenumeron, johon tulee 1234 vakiona eteen, N:n kohdalle tulee laskun numero mahdollisilla etunollilla

Taloushallinto:

 • Myyntitilauksessa voidaan nyt määritellä kaupan maksuehdot (kuten tarjouksessa ja laskulla)

 • Kun ostotilauksessa tai varastoontuonnissa vaihtaa päivämäärää, arvonlisäveroa, varastoa tai toimittajaa, saa nämä kopioitumaan automaattisesti myös tuoteriveihin.

 • E-kauppasta julkaistu uusi rajapintakuvaus, joka kattaa mm. merkittävän määrän uusia kenttiä (linkki rajapintakuvaukseen)Asiakkaan voi kohdistaa Arkhimedeksen KontaktiID:n perusteellaAsiakkaan voi kohdistaa esijärjestelmän ID:n perusteellaVoidaan asettaa, että kontaktin tiedot hyväksytään automaattisesti, jolloin kontaktin vanhat tiedot korvataan uusillaLisätty painike, jolla korvataan kaikki vanhat tiedot uusilla.Kun uusi tieto korvaa vanhan, vanha tieto arkistoituu Kontaktitapahtumaan

 • Voidaan määrittää asetuksiin sallitaanko päällekkäiset tuotenumerot tai tuotenimet

 • Sarjanumerolla haku huomioi nyt myös sarjanumerot varastoon tuonneissa

 • Sarjanumerolla voi hakeaa varastolähetykseen

 • Tuoteryhmälle ja tuotekortille ja voi nyt antaa tullikoodin

 • Varastosta saa raportin varastoerittäin halutulta päivämääräväliltä

 • Tuotekortilla (Myyty/Toimitettu varastosta) voidaan testata tuotteen varastosaldoa halutulta päivämäärältä

 • Tuoteluettelosta saa tiedostoon raportin, jossa näkyy tuotteiden myynti (määrän ja euroina) aikaväliltä ja varaston saldon aikavälin lopussa

 • Inventaariolistan saa nyt halutulta päivämäärältä

 • Jos ostotilaukselle on annettu ALV, tuoterivien ALV:na käytetään sitä tuotteen ALV:n sijaan.

 • Ostotilauksessa ja lähetyksessä voi hakea sekä tulo- että kuluryhmällä

LVIS (sisältyy Taloushallinto-osioon, mutta aktivoidaan vain pyydettäessä):

 • Lisätty välilehti LVIS, jossa voidaan valita joko tuoteluettelon, hinnaston tai ostohintojen päivitys alennusryhmien perusteella. Lisäksi voidaan tallentaa kolme eri toimittajaa joilta tuoteluettelo haetaan.

 • *

3.1 (6v2) (17.10.2009)

Yleistä:

 • Oletuksena käytettävän laskulomakkeen voi nyt valita myös ilmaisversiossa

Myynti:

 • Kassatapoihin lisätty mahdollisuus lisätä kaksi omaa maksutapaa (esim. verkkokaupan "Verkkomaksu")

 • Omista maksutavoista saa ALV-erittelyn kortti- ja käteismaksujen tapaan

3.1 (6) (29.9.2009)

Yleistä:

 • ALV 12% lisätty verokantaan. Vanha verokanta 17% jätetään edelleen ohjelmaan takautuvia kirjauksia varten.

 • Kontaktin perustietoihin lisätty Verkkolaskuosoite.

 • Voidaan estää (ohjelman asetuksissa), että sähköpostiohjelma avataan sähköpostilistaa luodessa

 • Arkhimedeksen Ylläpitoasiakkaat voivat syöttää ohjelmaan ylläpitokoodinsa (jolloin ohjelma tunnistaa, että kyseessä on ylläpitoasiakas)

 • Tuotteen verollisen hinnan voi antaa suoraan tuoteluettelossa

 • Tuoteluettelon tuotenumeron mukaan voidaan lajitella joko tekstin tai numeron mukaan

Myynti:

 • Kontaktitapahtumia voidaan nyt rajata Yhteydenpito-välilehdellä samaan tapaan käyttäjittäin kuin tehtäviä

 • Tehtävissä, Yhteydenpidossa ja Kalenterissa ei enää tarvitse erikseen klikata suurennuslasi-painiketta valitakseen tietyn käyttäjän tapahtumat

 • Asiakkaasta voidaan nyt antaa vapaamuotoisesti kentin määritettäviä tietoja

 • Kun luo kassatapahtuman, kursori ohjataan automaattisesti Tuotenro-kenttään

 • Kassatapahtumassa kun on annettu tuotenumero, ohjelma hakee ko. tuotteen automaattisesti. Tuotenumero kenttään voidaan tuotenumeron lisäksi myös tuotteen viivakoodi. Näin voidaan käyttää viivakoodin lukijaa ilman koskemista hiireen.

 • Tuoteluettelon pikahaussa voidaa hakea Alias-kentän mukaan

 • Aputoiminimelle voi määrittää sähköpostiosoitteen, joka näkyy mm. laskulla (jos aputoiminimi valittu)

Taloushallinto:

 • Tuotteiden myynnistä saa nyt rojaltiraportin

 • Lähetysluettelossa näkyy asiakkaan puhelinnumero

 • Ostotilauksessa näkyy nyt myös Selite-kenttä

Monikäyttö:

 • Käyttäjän voi nyt monistaa

 • Mahdollista seuraavat käyttäjärajoitteet:Käyttäjä näkee vain omat tarjouksensa/laskunsa tms.Käyttäjä ei pääse kontakteihin, projekteihin tai tuotteiden hallintaanAdministraattori voi määrittää mihin hinnastoon käyttäjät pääsevätAdministraattori voi rajata tuotteita hinnaston perusteellaKäyttäjä voi käsitellä vain oman hinnastonsa tuotteita

3.1 (5) (30.5.2009)

Yleistä:

 • Maventa-sähköinen laskutus lisätty myös ilmaisversioon

Myynti:

 • Kaikista reskontrakirjauksista saa nyt raportin halutulta aikaväliltä

 • Jos luo pikakassatapahtuman tai pikalaskun, tosite poistetaan jos se jää tyhjäksi

Taloushallinto:

 • Tuotekortissa näytetään kokonaisvarastosaldon lisäksi varastokohtainen varastosaldo

 • Ostotilaukseen ja varastoontuontiin tulee nyt automaattisesti käyttäjäkohtainen varasto (vain monikäyttö)

 • Kassatapahtumia, toimituksia ja varastoontuonteja voidaan nyt hakea varastonumeron perusteella

 • Tuotekortilla Myyty/Toimitettu varastosta-välilehdellä näkyy myös varaston numero

 • Inventaarion voi nyt tehdä varasto kerrallaan

 • Kassatapahtumassa/Laskulla/Toimituksella näytetään varastosaldo siitä varastosta, joka on aktiivinen

3.1 (4) (6.5.2009)

Yleistä:

 • Kun tekee laskusta hyvityslaskun, hyvityslaskusta tulee avoin hyvityslasku ennen kuin se on vahvistettu

 • Kun on laskulla (tai muussa vastaavassa tapahtumassa) muuttaa laskurivin summia, muutos näkyy välittömästi loppusummassa

 • Jos henkilöstä tehdään jälkikäteen yritys, näkyy kontakti yrityksenä myös myyntitapahtumissa

Myynti:

 • Standardi-tarjouslaskelmassa ja tilausvahvistuksessa näkyvät nyt myös maksuehdot, huomautusaika ja viivästyskorko

 • Tuotteiden pikahaussa ei enää näytetä arkistoituja tuotteita

 • Myyntiraportti tuoteryhmittäin tulee nyt kirjanpitotilijärjestyksessä

 • Ohjelma huomauttaa nyt, jos annetaan tuotteelle jo ennestään löytyvä tuotenumero tai tuotteen nimi

 • Maksukehotustekstiin voidaan määrittää näkymään kuluva päivämäärä merkitsemällä päivämäärän kohdalle teksti: (DATE)

 • Finvoice-polku voidaan nyt määrittää ohjelman asetuksissa

 • Finvoiceen voidaan sisällyttää siirtokehys, jolloin sitä käyttää sähköisenä laskuna esim. pankkien kautta

 • Ohjelman ja kontaktien asetuksissa on nyt välittäjän tunnus ja verkkolaskuosoite

 • Maventa-verkkolaskutus tapahtuu nyt SSL-salauksella

 • Kirjaushistorian sarakkeita voi lajitella

 • Viiteaineistossa voi valita nyt "Koko viiteaineiston", "Reskontraa vastaavat" tai "Reskontrasta puuttuvat"

 • Kontaktiryhmälle voidaan antaa tyyppi kontaktiryhmälistalla. Tyypin mukaan voidaan lajitella, tai voidaan hakea esim. tietytn tyypin kontaktiryhmät. Näin saadaan pidettyä erillään esim. laskutukseen liittyvät ryhmät ja markkinointiin liittyvät ryhmät

 • Kontaktikortilla kontaktiryhmät ovat nyt aakkosjärjestyksessä

 • Kontaktiryhmäkortilla on näkymä kontaktiryhmän laskupohjiin ja toiminnot luoda suoraan kontaktiryhmälle laskupohja ja siirtyä ko. laskupohjaan

 • Laskupohjalta pääsee siirtymään suoraan ko. kontaktiryhmään tai kontaktiryhmän jäseneen

 • Laskupohjalla näytetään suoraan kaikki kontaktiryhmän jäsenet

 • Kopioidessa myyntitapahtumaa (esim. laskua laskuksi tai tarjousta tilaukseksi), kopiointitapaa täsmennetty:Jos tehdään ryhmälaskua, kontaktikohtaiset tiedot (esim. viitteenne-kenttä) haetaan kontaktista jos ko. tietoa ei ole määritetty laskupohjassaJos tapahtumaa kopioidaan saman myyntiputken sisällä tai samalle kontaktille, kopioidaan kontaktikohtaiset tiedot kopioitavasta tapahtumastaJos tapahtuma kopioidaan eri kontaktilta, kontaktikohtaiset tiedot haetaan kontaktin tiedoista.

Taloushallinto:

 • Myyntitilauksiin ja laskupohjiin voidaan määrittää maksusuunnitelma, johon voi määrittää aikataulun tilauksen kassavirrasta

 • Myyntitilauksista saa laskujen tapaan listan

 • Myyntitilaukset voi tallentaa laskujen tapaan tiedostoon, esim. Exceliin

 • Myyntitilauksista ja laskupohjien maksusuunnitelmasta saa raportin, joka on eritelty kuukausittain. Raporttia voi käyttää esim. kassavirtaennusteen laatimiseen

 • Myyntitilausluettelossa näkyy (arvioitu) maksupäivä ja muokattava muistio myyntitilauksen tilasta

 • Toistuvaislaskuihin on nyt näkymä Myyntitilausten kautta

 • Kun varastotapahtumallisen tuoterivin määrää muuttaa, ohjelma muuttaa varastotapahtumien määrää automaattisesti tai antaa käyttäjälle mahdollisuuden määrittää varastotapahtumat itse.

 • Samasta myyntitilauksesta voi tehdä useita laskuja pitämällä shift pohjassa Toiminnot-välilehdellä laskua valitessa. Sama pätee muihin myyntiputken vaiheisiin vaihessa voidaan myös peruuttaa (esim. tehdä tilauksesta tarjous)

Toiminnanohjaus

 • Myyntitilauksien maksusuunnitelman rinnalla on näkymä projektissa laskutettuinin tuoteriveihin. Tämä auttaa maksusuunnitelman vertaamista jo laskutettuihin tuoteriveihin.

 • Myyntitilausluettelossa näytetään haussa "Toimitettavat" myös kaikki tilaukset, joihin liittyy avoin projekti

 • Projektissa näytetään tilausten ja laskutusten yhteissummat, sekä verottomat/verolliset hinnat tarvittaessa "tooltipissä"

Monikäyttö:

 • Poistettu mahdollisuus, että monikäytössä toinen käyttäjä voi lukita tuotekortin toisen käyttäjän hakieassa ko. tuotetta

 • Käyttäjäkohtaisesti voidaan määrittää mitä varastoa, tulosyksikköä tai aputoiminimiä halutaan käyttää oletuksena

3.1 (3) (6.3.2009)

Yleistä:

 • Liiketoiminta-osioon lisätty Ylävalikoksi pikatoiminnot: Luo uusi kontakti / Luo uusi lasku / Etsi kontaktia / Etsi laskua

 • Kontaktia luodessa yrityksen nimen voi muodostaa sukunimi- ja etunimikentästä pientä nuolta painamalla

 • Kontaktitapahtuma luodaan kontaktista nyt omalla toiminnollaan Yhteydenpito-välilehdellä

 • Kontaktlle ei voinut antaa kategoriaa, jos kontaktitapahtumia loi useita kerralla. Korjattu. Samoin avoimeen kontaktitapahtumaan annettu kontaktin nimi tallentuu myöhempää käsittelyä varten.

 • Päätason tehtävälistassa ei näytetä enää tehtäviä, jotka on suoritettu tänään

 • Lisätty osoitetarrapohja: Connect 7x3

 • Reskontraan tehdyt muutokset voidaan vahvistaa erikseen (vahvistus tapahtuu myös aina Palaa-nappia painaessa joten toiminnon suorittaminen ei yleensä ole tarpeellista)

 • Myyntitositteelta Palaa-nappulaa piti toisinaan painaa kaksi kertaa. Korjattu

Myynti:

 • Kontaktin Myynti-välilehdeltä voi tulostaa kontaktikohtaisen raportin laskuista, saatavista ja suorituksista. Raportit tulostuvat asiakkaalle määritellyllä kielellä

 • Alihankkija/Myyjä/Toimittaja-layoutiin lisätty Myynti-välilehti

 • Tehtävästä voi luoda uuden kontaktin

 • Tarjouksien, tilauksien, laskujen ja kassan hakuehtoja laajennettu. Voidaan esim. hakea kentän "Muut muistiinpanot", "Maksukehotushistoria" tai "Tarjouspyyntö" mukaan

 • Siirryttäessä laskuluettelosta pois ja takaisin, ohjelma muistaa haetun joukon

 • Laskuja voidaan etsiä maksupäivän, maksun tyypin ja summan mukaan

 • Myynnin Maksusuoritukset-raportin saa tarvittaessa erikseen laskuittain ja käteislaskuittain

 • Tulostettaessa maksukehotuksia joukossa, otsikoksi ei aina tullut maksukehotus

 • Tuotteita voi tuoda toisesta järjestelmästä erityisellä tuotteiden tuontityökalulla (beta-vaihe)

 • Laskupohjaan voidaan määrittää toimituspäivämäärä

 • Lasku/tarjous yms. lähetetään nyt sille, joka on merkitty yhteyshenkilöksi

 • Tuotteita voi hakea nyt (lähes) kaikilla tuotteen arvoilla

 • Laskua voi nyt hakea myös viitteenne/viitteemme-kentillä ja laskun osoitetiedoilla

 • Reskontramuistio näytetään nyt maksukehotustyökalussa

 • Kun lasku tehdään toistuvaislaskupohjasta, merkitään lasku toistuvaislaskuksi ja lasku näkyy lihavoituna reskontraraporteissa

Taloushallinto:

 • Verkkokaupan tilauksen voi hyväksyä tai hylätä suoraan luettelossa

 • Verkkokaupasta voidaan nyt tuoda myös tieto tulosyksiköstä, tilausnumerosta ja kirjanpitotilistä

 • Ostolaskuihin lisätty suorituslajiksi "Luottovelka" jos osto on tehty esim. luottokortilla

 • Ostoreskontrassa saa nyt käteiskuiteista oman erittelyn laskujen tapaan

 • Ostoreskontrassa voidaan etsiä maksupäivän, maksun tyypin ja summan mukaan

 • Ostotilauksista kun teki ostolaskun, toimittajan nimi ei kopioitunut

 • Ostotilaus-otsikkoa voi muuttaa. Näin ostotilausta voi käyttää esim. ostotarjouspyyntönä

 • Ostotilauksista voidaan tulostaa valitulle toimittajalle tietyltä aikaväliltä tulotustosite tilatuista tuotteista

 • Ostolaskun numeroa voi muuttaa

 • Macister-maksatukseen määritetään nyt erillinen pankkitili, jolta maksatus tapahtuu

 • Myyntitilauksesta voi tehdä lähetteen

 • Varaston saldo ja arvo näkyy tuoteluettelon alaosassa

 • Tuotteelle voidaan antaa sarjanumero joka voidaan määrittää suoraan varastotuontia tehdessä

Toiminnanohjaus:

 • Tehtävän osallistujille voidaan lähettää sähköpostitse brief tehtävästä

 • Projektissa tilatun tuotteen voi siirtää uudelleen laskutettavaksi

 • Kun tarjouksesta tekee tilauksen, tilauksesta laskun tmv. muutos näkyy myös projektissa vastaavasti

 • Tehtävän loppupäivämäärä pitää nyt erikseen asettaa jotta tehtävä ei vahingossa tule suoritetuksi

3.1 (2) (5.11.2008)

 • Ohjelmaan voi määritellä itsemääriteltävän varmuuskopion

 • Kontaktiluettelon kontaktikategoriarajauksessa lisätty "Kaikki"

 • Kun myyntitilaus tulee verkkokaupasta, se kohdistuu oikeaan tuotteeseen jos tuotenumero on annettu

 • Myyntitositteelle kun valitaan tuoteluettelosta tuotteita ja asetetaan hiiri tuotteen päälle, näytetään tooltippinä tuotteen tiedot

 • Kun kontaktitapahtumasta lisätään tehtävä, kontaktitapahtuman kontakti siirtyy tehtävään

 • Kun ostotilaus monistetaan, päivämäärää ei kopioida

3.1 (1) (31.10.2008)

 • Ohjelman monikäyttöisyyttä parannettu. Perustiedoissa tapahtuva muutos päivittyy nyt välittömästi muihin jaossa oleviin työasemiin, samoin lisenssien asennukset

 • Ohjelman tiedostonmäärää pienennetty: ohjelma tarvitsee nyt vähemmän avautuvia ikkunoita, varmuuskopiot ja monikäyttö toimivat nopeammin kuin ennen

 • Käyttäjän kirjautuessa käyttäjälle annetaan useita kirjautumismahdollisuuksia (Monikäyttö-osio)

 • Käyttäjä voi nyt itse vaihtaa salasanaansa (Monikäyttö-osio)

 • Tietokannan elvytystoiminnon ohjeistusta täsmennetty

 • Tietojen turvallisuutta parannettu: automaattinen varmuuskopio tekee nyt varmuuskopion kolmeen eri paikkaan (AB1, AB2 ja AB3) jolloin kaksi viimeistä varmuuskopiota ja vähintään vuorokauden vanha varmuuskopio ovat aina tallessa AutoBackup-kansiossa

 • Automaattisen varmuuskopion palautus tehdään nyt osittain tiedostotasolla, ennen palautusta haluttu varmuuskopio kopioidaan AB-kansiosta AutoBackup-kansion juureen

 • Automaattisen varmuuskopion saa nyt tallentumaan valitsemaansa polkuun

Kontaktit:

 • Kontaktin voi nyt hakea "pikahaulla" suoraan kontaktikortista, tai "Etsi"-välilehdeltä, pikahaku hakee useista eri kontaktiin liittyvistä kentistä haluttua arvoa

 • Alihankkijalle ja henkilöstölle on oma kontaktikorttinsa. Mikäli kontakti on sekä asiakas että alihankkija, halutulle kontaktikortille pääsee kontaktikortin "Kategoriat"-välilehdeltä

 • Kontaktista voi tehdä tuotteen, johon on näkymä suoraan kontaktikortista

 • Kontaktista on näkymä kontaktin projekteihin

 • Alihankkijalle, myyjälle tai henkilöstön kontaktille voidaan antaa vapaasti valittavia kenttiä ja arvoja

 • Uusi kontakti luodaan nyt näkymässä, jossa samalla tarkistetaan, onko kontaktia luotu rekisteriin aiemmin

 • Uuden kontaktin luonnissa voidaan kirjata miten kontakti on syntynyt

 • Mikäli uutena kirjattava kontakti on olemassa, voidaan tietojen päivitys tehdä samassa näkymässä

 • Kontaktikortissa ja kontaktiluettelossa näytetään otsikkona mitä kontaktijoukkoa ollaan käsittelemässä

 • Konktaktin etsinnässä voidaan lisäksi rajata yrityksiin, yksityisasiakkaisiin, haluttuun kategoriaan tai konktaktiryhmään

 • Myynti-välilehden aikaisemmat Yritys/Henkilö-välilehdet on yhdistetty Myyntitapahtumat-välilehdeksi

 • Lisätty Myynti-välilehdelle Toimitetut tuotteet-välilehti josta nähdään tälle asiakkaalle kaikki toimitetut tai myydyt tuotteet

 • Jos kontaktista tehdään henkilöstö tai alihankkija, se lisätään automaattisesti resurssiksi

 • Resurssin roolia ja yksikköhintaa voidaan käsitellä suoraan kontaktikortista käsin

 • Jos kontakti on sekä resurssi että tuote, resurssin yksikköhinta synkronoituu tuotteen ostohinnan kanssa

 • Kontaktiluetteloon voi nyt tallentaa tiedostoon, esim. Excel-, teksti tai HTML-muotoon

 • Kontaktiluetteloa voidaan nyt rajata yrityksiin, yksityishenkilöihin tai yhteyshenkilöihin

 • Kontaktia voi hakea sen perusteella, mitä tuotetta asiakas on ostanut (tai tilannut tai mitä hänelle on tarjottu tai toimitettu), mistä tuoteryhmästä, mistä hintahaarukasta ja millä aikavälillä

 • Halutusta kontaktijoukosta, esim. kontaktiryhmistä voi luoda myyntiraportin

 • Kontaktiryhmiä voi lajitella ja niitä voi hakea pikahaulla kontaktiryhmän tai kontaktin mukaan

 • Kontaktiryhmästä näytetään niiden koko kontaktiryhmälistalla

 • Kontakiluettelon tulosteeseen lisätty KontaktiID-kentän kontaktien yksilöimiseksi

Kontaktitapahtumat (yhteydenpito):

 • Kontaktitapahtuman voi tehdä päätasolta "Tehtävät"-välilehdeltä.

 • Vahvistamattomia kontaktitapahtumia on mahdollista listata päätasolta tehtävät välilehdeltä. Vahvistamaton kontaktitapahtuma on kontaktitapahtuma, johon ei ole vielä liitetty asiakasta tai muuta kontaktia

 • Kontaktitapahtumaan voi liittää tehtävän tai liitetiedoston

 • Kontaktitapahtumasta on mahdollista tehdä uusi kontakti tai kontaktitapahtuma

 • Kontaktitapahtumaan tallentuu tieto käyttäjästä eli kuka on ollut yhteydessä

 • Tehtävään voidaan liittää resurssi eli esim. henkilö kuka vastaa tehtävästä

<Kalenterin ominaisuuksia:

 • Päivä, viikko ja kuukausinäkymä

 • Mahdollisuus näyttää vain ko. henkilön tapahtumat tai kaikki tapahtumat

 • Resursointinäkymä resurssikohtaisesti (värikoodit)

Myynti:

 • Myyntitilauksessa yksi haara lisää, ostotilaus, eli myyntitilauksesta voidaan luoda ostotilaus ja myyntitilauksesta voidaan siirtyä siihen ostotilaukseen joka on liitetty myyntitilaukseen

 • Myyntitositteita (Tarjous, Myyntitilaus, Lasku, Kassa) voidaan rajata aikarajaustyökaluin ja hakea pikahaku-toiminnolla

 • Kun tarjouksesta tai tilauksesta tehdään toimitus, tuotteet haetaan varastosta automaattisesti

 • Kun uuden tuotteen luo myyntitositteesta, hinnan voi antaa myös verollisena

 • Myyntilaskuja voi nyt etsiä tuotteen saajan mukaan

 • Laskujen raporttiluettelossa näkyy nyt myös viimeisein maksupäivämäärä

 • Maksetut-raportissa näytetään vain sellaiset maksetut laskut joihin liittyy aitoja rahatapahtumia (ts. ei hyvityksiä tai luottotappioita)

 • Tarjouspohjiin lisätty hintaerittely "Tuotekuvat" jossa näkyy tarjoukseen budjetoitujen tuotteiden selite ja kuva. Header ja footer saadaan ko. tarjoukseen lisäämällä tarjouksen kahteen ensimmäiseen tekstiriviin määreet (HEADER) tai (FOOTER)

 • Tarjouksen toimituspäivämäärä voidaan vaihdaa keikkapäivämääräksi (tai muuksi haluamakseen)

 • Myyntiraportin saa nyt myös asiakkaittain, tulosyksiköittäin, kirjanpitotileittäin, projekteittain ja toiminimittäin

 • Tuotekategorioihin voi antaa kuvauksen, joka näkyy tietyillä tarjouspohjilla (Template2 ja Template4)

 • Myyntilaskulle, myyntitilaukseen tms. voi nyt hakea tuotekategorian mukaan. Lisäksi tuotenumero- ja tuotteen nimen hakukenttä on nyt yksi kenttä intuitiivisempaa hakua varten

 • Myyntilaskulla ei näytetä viitteitä arvonlisäveroon jos Maksuehdot-välilehdellä ALV-kenttä on tyhjä

 • Myyntitositteella välisummien ALV-erittely on otsikoitu kuvaamammin

 • Laskut saa vietyä Exceliin niin että Excelissä yksi rivi on joko myyty tuote tai lasku

Tuotteet:

 • Lajittelujärjestys ja suunta säilyvät

 • Tuoteluettelossa näkyvät nyt myös tuoteryhmä ja ostohinta (joita voi muokata luettelossa)

 • Tuotekortissa näkyy saajan nimi myyntivälilehdellä

 • Tuoteluettelosta voi tulostaa myyntiraportin

 • Tuoteryhmää tai projektia valitessa näytetää ainoastaan aktiiviset

 • Tuotteen voi kopioida

 • Tuotetta hakiessa ei oletuksena etsitä arkistoituja. Jos haluttu kohde kuitenkin löytyy ainoastaan arkistoidusta, annetaan käyttäjälle mahdollisuus näyttää myös arkistoidut

 • Tuotteet saa tallennettua Exceliin

Materiaalihallinto / Ostot:

 • Jos tuotetta ei löydy riittävästi varastosta, sen voi lisätä jälkitoimitukseen

 • Varastosaldossa on huomioitu nyt myös jälkitoimitukset

 • Siirtämällä tuoteluettelossa hiiren varastosaldon päälle, näytetään erittely varastossa olevista tuotteista ja jälkitoimituksista

 • Inventaarioluettelossa voi tehdä suoraan varastoinventaarikorjaukset (lisäykset/poistot)

 • Inventaarioluettelossa voidaan koota tuotteita ostotilaukseksi

 • Inventaarioluettelossa siirtämällä hiiren tilataan-kentän päälle näytetään edellisen ostotilauksen päivämäärä ja kappalemäärä

 • Inventaarioluettelossa siirtämällä hiiren varastosaldo-kentän päälle näytetään edellisen varastoon toimituksen päivämäärä ja kappalemäärä

 • Tuotteet voidaan koota varastosta koko toimitusrypäs kerrallaan

 • Voidaan valita tuoterivikohtaisesti mitä varastoa käytetään oletusvarastona

 • Toimitusluettelossa näkyy jälkitoimitusten määrä

 • Toimituksesta voidaan luoda jälkitoimitus joko tuote kerrallaan tai kaikista tuotteista kerralla

 • Alkuperäiseen toimitukseen jää linkki jälkitoimitukseen ja jälkitoimitukseen merkintä mistä toimitukseseta jälkitoimitus on tehty

 • Kun uuden tuotteen luo ostotilauksesta tai lähetyksestä, hinnan voi antaa myös verollisena

 • Standard-lähete näyttää nyt "Toimitettu"-sarakkeessa varastosta toimitettujen määrän mikäli varastotapahtumat on aktivoitu

 • Kun tehdään varastosta siirtoa, ohjelma huomauttaa jos varastosta poiston vastatoimitus (varastoon tuonti) puuttuu

 • Ostotilaukseen saa toiminimen puhelinnumeron

 • Ostotilaukseen voidaan antaa useita eri verokantoja

 • Logo näkyy myös standardi-ostotilauspohjassa

 • Lähetyksen käsittelykulut voidaan antaa yhteissummana joka kohdistetaan tuotteisiin joko riveittäin tai yksiköittäin

 • Ostotilauksiin ja lähetyksiin lisätty pikahaku, aikarajaustyökalut ja lisää hakuehtoja

Ostoreskontra

 • Ostolaskut saa maksatukseen Macister-pankkiohjelman kautta (pilottivaihe)

 • Pikakirjauksessa voidaan nyt antaa myös maksatukseen liittyvät tiedot

 • Pikakirjaus antaa automaattisesti tiedot edellisestä ostolaskusta kun toimittajan nimi on annettu

 • Ostotositepohjaa jäsennelty niin, että maksatukseen liittyvät tiedot ovat eri pohjalla kuin muut kohdennukseen liittyvät tiedot

 • Haulla voidaan hakea ostolaskut, jotka on maksamatta tai maksatettu

 • Voidaan hakea tuoteryhmän tai kirjanpitotilin mukaan

E-kauppa:

 • Hylätyn tai jo käsitellyn tilauksen voi nyt siirtää uudelleen avoimeksi tilaukseksi

 • Jos tilauksessa ollut kontakti löytyi jo kontaktirekisteristä, voidaan yhteystiedot synkronoida

 • Mikäli tilaukseen liittyy myyjäkoodi, myyntitilaus kohdistetaan oikeaan myyjään

Projektit:

 • Voidaan luoda erilaisa projektipohjia, joita voi käyttää aina projektia perustaessa

 • Projektipohjasta kopioidaan projektin perustiedot, resursointi, tehtävät etappeineen ja erittelyineen, budjetti ja sopimus

 • Projektiin liittyvät päivämäärät skaalautuvat projektipäivämäärän mukaan projektipohjasta kopioitaessa

 • Projektiin (tai projektipohjaan) voidaan tallentaa käytettävä tarjouspohja

 • Projektista voidaan luoda tarjous suoraan valitun tarjouspohjan mukaan

 • Projektia voidaan budjetoida resursoinnin, tarjouksen budjetin, myyntitilauksen, ostolaskujen ja toteutuman mukaan

 • Projektin voi merkitä suljetuksi joten se ei enää pyöri valintalistoissa

 • Projekti listassa voidaan näyttää ainoastaan avoimet projektit

 • Resurssinäkymässä voidaan antaa rajattomasti kuluerittelyjä resursseja kohti

 • Projektin resurssille voidaan antaa tiedosto (esim. alihankkijasopimus), paikka ja vapaa teksti

 • Projektin voi kohdistaa myyjään joka siirtyy automaattisesti projektin tarjouksiin, tilauksiin ja laskuihin

 • Tarjoukset voidaan hyväksyttää tai hylätä tuoterivi kerrallaan suoraan projektista

 • Tilaukset voidaan laskuttaa suoraan projektista tuoteriveittäin. Näin projektista käsin voidaan tehdä sekä osalaskuja että koostelaskuja

 • Projektin laskutuksen voi määrittää tehtävän osissa. Esim. ensimmäinen erä 20 %, toinen erä 40 % ja kolmas erä 40 %

 • Projektin perustiedoista, resursoinnista ja tehtävistä voidaan nyt muodostaa brief joka voidaan myös lähettää sähköpostilla, mahdollisesti kaikista tai vain ko. resurssin omista tehtävistä

 • Päätasolla on näkymä aktiivisiin projekteihin, joihin vai päätasolta suoraan siirtyä

Korjauksia:

 • Mentäessä tuotteelta tositteelle palataan siihen tuotteeseen josta siirryttiin

 • Ostoreskontran erääntyneet-raportti

 • Reskontraraporttinäkymässä veroton-sarakkeessa oli verolliset summat

 • Ostotilauksien toimittaja-luettelo on nyt aakkosjärjestyksessä

 • Lisätessä tuotteen myyntitositteelle tuotteen määräksi tulee oletuksena asetuksissa valittu oletusmäärä ja siirrytään luomaan uutta tuoteriviä. Mikäli oletusmäärä on tyhjä, siirrytään määrä-kenttään.

 • Laskujen raporttiluettelossa lajittelujärjestys säilyy poistuttaessa ja palatessa uudelleen

 • ALV-erittelyssä ei näy laskuttamattomia laskuja

 • Myyntiraportissa rivit tulostuvat siististi, vaikka myyntitietoja puuttuu

 • Myyntitositteille saa nyt myös postilokeron

 • Jos myyntitositteesta käsin lisäsi tuotteen ja jätti ALV:n tyhjäksi se tuli tyhjäksi myös tositteeseen

 • Kontatkiluettelon tulosteessa näkyy sama asiakasnumero kuin listalla

 • Kontaktiluettelon yrityksen nimelle annettu lisää tilaa

 • Laskujen kuukausinäkymä toimii nyt huomattavasti nopeammin

3.0 (8) (3.6.2008)

Myynti:

 • Tuoterivin voi nyt kohdistaa tiettyyn kontaktiin (esim. saajaksi)

 • Lisätty laskutettu / maksettu tilojen lisäksi kolmas tila "Välitetty" (esim. kirjanpitoon)

 • Lisätty uusi lähete-layout "Lehtimyynti" (saajat tuoteriveittäin)

 • Laskukoosteen saa nyt myös maksusuorituspvm:n perusteella (päivämäärä jolloin lasku on kokonaan maksettu)

 • Myyntitapahtumaan (lasku, tarjous jne.) lisätty toiminto, jolla voidaan hakea erikseen halutun kontaktin oletusarvot tapahtumaan

Korjauksia:

 • Siirryttäessä laskulta kontaktille, alavälilehdet katosivat näkyvistä (ilmaisversio) Myyntitapahtumaa ei voinut hakea yrityksen nimellä tai asiakasnumerolla, jos yritykselle ei oltu annettu yhteyshenkilöä Laskupohjaa luodessa laskupohja saa nimen "Laskupohja" ja päivämäärä Etusivun suosikit saattoivat poistua käytöstä Osoitetarrasta saattoi rivin viimeinen osoite jäädä tulostumatta

3.0 (7) (7.5.2008)

Korjauksia:

 • Laskua muokatessa laskun osoitetiedot saattoivat palata oletustietoihin tai tyhjetä

 • Finvoice-tallennukseen oli jäänyt toimimaton polku mikä aiheutti turhan virheilmoituksen laskutusvaiheessa

3.0 (6) (5.5.2008)

Ilmaisversio / Myynti:

 • Verollisten hintojen käsittelyä laskuissa täsmennetty. Mikäli haluaa käyttää tarkkoja arvoja verollisten summien osalta (aikaisemmin valinta: Summa verollisena, nyt: Yksikköhinta verollisena), näytetään yksikköhinta niin ikään ainoastaan verollisena ja verotonta yksikköhintaa ei näytetä. Huomioitavaa tässä on, että tämä menettely tulee kysymykseen ainoastaan verottajan määrittelemissä kevennetyissä laskumerkintävaatimuksissa

 • Laskulle saa valittua arvonlisäverottoman tai 0-kantaisen myynnin selitteen esim. EU:n yhteisömyyntiin

 • Maksukehotustekstiä voi nyt muuttaa (aiemmin oli mahdollista ainoastaan Myynti-osiossa)

Myynti:

 • Tuotteista ja myyjistä saa nyt eritellyn myyntiraportin tuoteryhmien tapaan

 • Tuotteita voi nyt myös hakea laskulle viivakoodilla ja tuotteen aliaksella

 • Tarjouksen, laskun tms. hintarivit voi nyt vapaasti jakaa väliotsikoihin ja välisummiin

 • Kontaktikorttiin saa myyjäkoodin (joka myöhemmin integroituu myyntiraportointiin)

 • Laskupohjalla laskujen luomisen käyttöliittymä nyt samanlainen kuin yksittäisessä laskussa

 • Tarjouslaskelmaan ja tilausvahvistukseen saa allekirjoituksen

 • Tarjouksen hintaerittelystä saa tarvittaessa loppusumman piilotettua (esim. kun tarjotaan eri vaihtoehtoja)

 • Tuotteen variaatioiden hallintaan lisätty uusien variaatioden lisäämistä helpottava toiminto

 • Finvoice-laskun saa nyt määritettyä tallentumaan oletuksena haluttuun polkuun laskutuksen yhteydessä

 • Maksukehoitukseen saa haettua omia tallennettuja tekstipohjia

Projektit:

 • Projekteja voi nyt rajata päivän, viikon, kuukauden tai vapaasti valittavan päivämäärävälin mukaan

 • Catering-projektin voi nyt resursoida

 • Catering-projektille on oma listausnäkymä ja listan tulostus

 • Resurssien käytöstä saa nyt raportin (toistaiseksi vain catering-projekti)

Ostot:

 • Ostoja voidaan kirjata pikakirjauksena

 • Ostot voidaan erottaa varsinaisiin laskuihin ja käteislaskuihin

 • Raporteista saadaan tarvittaessa käteislaskut pois näkyvistä

 • Ostolaskukoosteessa näkyy tuoteryhmä

 • Maksusuoritusraportissa näkyy nyt laskun numero ja ostettu tuote

Korjauksia:

 • Ohjelma muistaa nyt kontakti- ja laskuluetteloiden järjestysperusteen (esim. numeron mukaan laskevasti)

 • Ostotilauksen toimitusosoitteeseen tulee nyt myös yrityksen nimi

 • Viitesuoritusten kirjaaminen käsin saattoi mennä "lukkoon"

 • Laskun saatekirjeeseen ei voinut lisätä rivinvaihtoja

 • Jos viitenumeroa muutti käsin, laskun osoitetiedot palautuivat kontaktin oletustietoihin

 • Laskupohjasta paluu-nappi palauttaa nyt laskupohjaluetteloon

 • Laskupohjaan saa nyt myös viitteenne kentän

 • Kopioitaessa laskupohjaksi, asiakas säilyy laskupohjassa

 • Laskua kopioitaessa, myös tuoterivien jälkeen tulostuva teksti kopioituu

 • Tarjouslomakkeessa (Template1 ST) sähköpostiosoite ja päivämäärä tulostuivat nyt kokonaan

 • Kontaktikortille asetettavissa oletusteksti kontaktille luotaviin laskuihin tulostuvaksi

 • Aloittaessa tarjouksesta projekti, tarjouksen asiakas siirtyy nyt suoraan projektin asiakkaaksi

 • Uuteen laskuun, kassatapahtumaan tms. tulee valuuttaan aina oletuksena euro-symboli

 • Tulostaessa/laskuttaessa laskua suoraan luettelosta, palautuu ohjelma takaisin listaan, ei ko. laskuun

 • Jos kontaktin lisäsi ryhmään kontaktikortin kautta, ryhmälaskuun ei tullut ko. kontaktin yrityksen nimeä

3.0 (5) (30.1.2008)

Korjauksia:

 • Jos erääntyneet-listasta valitse laskun ja hyvitti se, ei "Palaa"-painike palauttanut takaisin samalle listalle

 • Hyvittäessä laskua ohjelma tarpeettomasti huomautti että lasku on osittain maksettu

3.0 (4) (28.1.2008)

Toiminnallisuutta:

 • Laskuja, tarjouksia, myyntitilauksia, toimituksia ja kassatapahtumia voi nyt hakea myös myyjän, laatijan ja tulosyksikön mukaan

 • Viitteenne/viitteemme kentät tulostuvat nyt ostotilauksessa

 • Ostotilauksen standard-lomakkeella näkyy nyt myös toimitusaika, toimitusehdot ja maksuehdot

 • Ostotilaukseen voi nyt valita aputoiminen tai erillisen toimitusosoitteen

 • Tuoteluettelon voi nyt tulostaa (maksullinen osio)

Korjauksia:

 • Laskun Tilisiirto-lomakkeessa saattoi tulla yhteissumma osittain päällekkäin

 • "Yhteystiedot alhaalla"-lomakkeella ei näkynyt verotonta yhteishintaa

 • Aputoiminimen logo meni laskuttajan osoitetietojen päälle (joissain tapauksissa)

 • Postitoimipaikka ei tullut automaattisesti kun syötti postinumeron

 • Eräpäivää saattoi muuttaa lukitussa tositteessa

 • Kontaktien merkintäruksin tallentumisessa oli viive

 • Jossain tilanteissa aputoiminimiä ei voinut muokata

 • Aputoimesta näkyy nyt myös puhelinnumero laskulla

 • Jos varmuuskopion luonti ei onnistu, eivät varmuuskopiota koskevat päivämäärät päivity

 • Jos lasku on merkitty luottotappioksi, näkyy se nyt myös kontaktikortissa

 • ST-tarjouslomakkeessa näkyy nyt myös alennusprosentti

 • Lähetteessä ei näy nyt laskutusosoite-otsikkoa jos laskutusasiakaskenttä on tyhjä

 • Ostotilauksen ST-lomakkeeseen tilaajan nimi tulostuu nyt etunimi ensin

 • Tarjouksessa jos hinta on 0, sitä ei tulosteta

 • Tavaroiden vastaanotossa varaston arvo-yhteenveto

 • Kopioitaessa tosittetta toiseksi (esim. tarjousta laskuksi) ei kopioitunut kuin 15 tuoteriviä

 • Tilausvahvistuksen ja tarjouksen tekstilomakkeessa näkyi vain osa e-mail-kentästä/päivämäärästä

 • Ruotsinkielinen ja englanninkielinen teksti hyvityslaskussa olivat vaihtaneet paikkaa

 • Ostotilauksen osoite ei tulostunut oikein jos osoite alkoi numerolla

 • Kun siirtyi raportista laskuluetteloon, valitsi laskun ja palasi, ohjelma palautui raportteihin, ei laskuluetteloon

3.0 (3) (5.12.2007)

Toiminnallisuutta:

 • Kontaktikategorioita voi lisätä ja poistaa

 • Tarjouksen ja myyntitilauksen teksti on nyt luontivaiheessa skaalautuva joten pitempää tekstiä on helpompi kirjoittaa

 • IBAN ja SWFT tulostuvat siistimmin

Korjauksia:

 • Jos ikkunan koko ja leveys on asetettu, aloitusikkuna tulee oletuksena vasempaan yläkulmaan

 • Kun myynti- tai ostolaskun päivämäärää muutti se ei kuitenkaan vaikuttanut myynti- ja ostolaskukoosteeseen

 • Laskulta ei voinut tulostaa lähetettä

 • Kielitiedot eivät kopioituneet kontaktista laskulle

 • Tarjousta tulostaessa tuli turhaan tyhjä sivu jos sisältöä ei oltu määritelty

 • Laskun ja tarjouksen luonnissa sarkainjärjestyksiä korjattu

3.0 (2) (27.11.2007)

Toiminallisuutta:

 • Laskulla voidaan näyttää verottoman yksikköhinnan sijaan myös verollinen yksikköhinta, huom! Sovelletaan verottajan kevennettyjä laskumerkintävaatimuksia, laskun loppusumman tulee olla alle 1000 euroa

 • Tarjouksen hintalaskelmaan voidaan säätää otsikko, esim. "Kustannusarvio"

 • Kontaktiluettelossa yrityksen nimialuetta suurennettu

 • Tuotekorttiin lisätty myynti-välilehti josta voi seurata ko. tuotteen myyntiä

 • Tuotteen voi nyt merkitä arkistoiduksi

 • Tuoteryhmän voi nyt merkitä arkistoiduksi

 • Ostotilauksen voi nyt kopioida uudeksi ostotilaukseksi

 • Ostotilaukseen saa nyt viitteenne- ja viitteemme-kentät

 • Ostotilauksessa voi luoda rivejä ilman tuoteluetteloa

 • Ostotilaus ei näytä maata osoitetiedoissa jos se on Suomi tai Finland

 • Jokaisen rekisterin "Hae nyt"-toiminto toimii pikanäppäimellä ctrl+f (macissa omppu+f)

Korjauksia:

 • Tyhjään kantaan luodessa ostotilauksesta varastolähetystä tuli väärä lähetysnumero

 • Tyhjässä kannassa ei voinut poistaa toiminimeä

 • Palauttaessa tietoja versiosta 2.7 oli häiriöitä henkilöiden yhteystietojen ja yksityisasiakkaiden osoitteiden tuonnissa

 • Laskupohjieen lajittelu pohjan nimen ei lajitellut oikein

 • Maksusuoritusraportissa ja laskukoosteessa näkyi ylimääräinen teksti hakasulkeiden sisällä.

Arkhimedes 3.0-versio julkaistiin 20.11.2007

Arkhimedeksen historiaa

Arkhimedeksen kehitys aloitettiin vuonna 2001. Ohjelma suunnattiin LVI-toimialalle, Windows-käyttöjärjestelmille.

 • 25.9.2003 Ohjelman "isähahmot", Mikko Ilomäki ja Mikko Salo perustavat Arkhimedekselle yrityksen.

 • 10.3.2004 Arkhimedes julkaistiin keväällä 2004 toimialariippumattomana ilmaissovelluksena.

 • 19.7.2004 Ohjelman ensimmäiset maksulliset portaat, nimellä Arkhimedes Taloushallinto (sisälsi mm. myyntireskontran) ja Arkhimedes Varasto.

 • 5.9.2004 Ohjelma myös Mac OS X:lle

 • 16.11.2005 Julkaistaan Arkhimedes 2.0, välilehtipohjainen käyttöliittymä ja uusi tietokantakoneisto

 • 29.6.2006 Verkkokaupparajapinta

 • 17.11.2006 Alkuvuonna osakeyhtiöksi muutettu Arkhimedeksen kehittäjäyhtiö saa nimekseen Isolta Oy. Hallituksen puheenjohtajaksi Juha Kivinen.

 • 21.2.2007 Julkaistaan Arkhimedes 2.5., uusi ilmaisversio noteeraataan julkisuudessa

 • 20.11.2007 Julkaistaan 3.0: Modulaarinen arkkitehtuuri. Uudet osiot: Myynti, Materiaalihallinto, Projektit, Ostot, Liiketoimintasuunnitelma (yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa)

 • 4.3.2008 Julkistetaan mahdollisuus välittää verkkolaskut Arkhimedeksesta verkkolaskuoperaattori Maventan kautta

 • 1.4.2008 Pekka Vennamo Isolta Oy:n hallitukseen

 • 2-3.4.2008 Arkhimedes ensimmäistä kertaa Oma yritys-messuilla. Messuesitteitä jaetaan yli 1000.

 • 31.10.2008 Julkaistaan 3.1: Uudet (vielä voimassa olevat) osiot : Taloushallinto ja Toiminnanohjaus. Kalenterinäkymä sisällytetään Toiminnanohjaus-osioon. Yhteys Macister-pankkiyhteysohjelmaan avataan.

 • 11.9.2009 Isolta valitaan vuoden sähköisimmäksi yritykseksi

Marraskuussa 2009 Arkhimedeksella 10.000 rekisteröitynyttä käyttäjää.

 • 1.12.2009 Julkaistaan 3.5: Lanseerataan ylläpitoasiakkuus, jolla taataan jokaiselle käyttäjälle henkilökohtainen käyttötuki.

 • 1.7.2010 ALV-kannat muuttuvat. Arvolisäverovelvollisia yrittäjiä autetaan siirtymään uuteen ALV-kantaan.

 • 1.7.2010 - 31.10.2011. SEPA-siirtymäaika. Arkhimedeksessa määritettävä uudet tilinumerot.

21. maaliskuuta julkaistiin Arkhimedes 4 (version 4.0), jonka myötä Arkhimedes koki suuria muutoksia.

 • Sovelluksen käyttöliittymä muuttui selkeämpään suuntaan ja toiminnallisuudet nopeutuivat.

 • Taloushallinto-osio yhdistettiin toiminnanohjaukseen.

 • Raportointia tehostettu tilikohtaisilla raporteilla sekä dynaamisella raportointitykalulla.

 • Lisätty keräilylista ominaisuus.

Vastasiko tämä kysymykseesi?