Uusi verkkolaskulaki vaatii laskuttajaa lisäämään verokohtelukoodin verkkolaskulle niissä tilanteissa, joissa aiemminkin on pitänyt lisätä merkintä verottomuuden perusteista. Normaaleja arvonlisäprosentteja käytettäessä ohjelma lisää koodin laskulle automaattisesti.

Verokohtelukoodi eli alv-koodi on pakollinen tieto verkkolaskustandardin mukaisissa laskuissa. 

Kun teet laskun, jonka kaikilla tai jollain laskurivillä käytetään arvonlisäveroprosenttia nolla tai lasku on kokonaan arvonlisäveroton, sinun pitää lisätä laskun tietoihin myös verokohtelukoodi.

Suositus on, että jokaisessa verokohtelukoodiin liittyvissä kysymyksissä käyt läpi seuraavanlaiset kysymykset:

  1. Minkälaisesta myynnistä on kysymys arvonlisäverolain kannalta. Pitää siis ymmärtää mitä pykälää tai verottajan ohjetta noudatetaan. Lue tarkemmin Arvonlisäverolaista

  2. Mitä laskumerkintöjä vaaditaan laskulle. Tutustu laskumerintävaatimuksiin

  3. Mikä verokohtelukoodi valitaan edellisten kysymyksien pohjalta.

Verokohtelukoodi valitaan ponnahdusvalikosta joka aukeaa laskurivin alle valittuasi alv 0 veroprosentin.

Verokohtelukoodin lisäksi sinun täytyy antaa myös ALV 0 % -selite:

Mikäli laskutat usein alv 0 veroprosentilla, niin voit tallentaa veroprosentin, verokohtelukoodin ja alv 0% selitteen laskutusasetuksiisi (Asetukset - Laskutusasetukset - Oletusarvot). Ohjelma lisää oletustiedon automaattisesti laskulle, silloin kun sillä käytetään veroprosenttia 0 tai lasku on veroton.

Esimerkkejä: 

Rakennusalan käänteinen verovelvollisuus

Jos yrityksesi toimii rakennusalalla ja laskutat käänteisellä verovelvollisuudella toimi näin. 

Käy asettamassa laskutusasetuksissa verokohtelukoodin oletusarvoksi "AE - Käännetty ALV" ja kirjoita ALV 0%-selitekenttään: "Ostaja verovelvollinen, AVL 8 c §". Valitse vielä alempa laskurivi-kohdasta, että laskulla ei näytetä ALV:ta. Nyt uudet laskut, jotka teet ovat oletusarvoisesti ilman arvonlisäveroa ja niihin merkitään tuo selitekentän tieto sekä verokohtelukoodi automaattisesti.

Sosiaalihuollon palvelut

Jos taas tarjoat sosiaalihuollon palveluja, voit valita laskutusasetuksista verokohtelukokoodin oletusarvoksi "O - Veroton palvelu" ja ALV 0%-selitteeksi "Veroton AVL 37 § Sosiaalihuolto". Kun vielä valitset laskutusasetuksista oletusaarvonlisäveroprosentiksi 0%, ohjelma lisää kaikki tarvittavat tiedot laskuille automaattisesti.

Yhteisömyynti

Verovelvollisten yritysten välinen tavarakauppa EU:n alueella perustuu pääsääntöisesti määränpäämaa-periaatteelle.

Suomessa arvonlisäverovelvollinen myyjä ei siten pääsääntöisesti suorita veroa niiden tavaroiden myynnistä, jotka kuljetetaan arvonlisäverovelvolliselle ostajalle toiseen EU-maahan, vaan arvonlisäverosta huolehtii ostaja.

Myynti voidaan käsitellä verottomana yhteisömyyntinä vain, jos:

  • myyjä on varmistanut, että ostaja (yhteisöhankinnan tekijä) on rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi toisessa EU-maassa.

  • Myyjän on myös merkittävä laskuunsa oman alv-numeronsa lisäksi ostajalle toisessa EU-maassa annettu alv-numero, ja tavara kuljetetaan EU-maasta toiseen.

Yhteisömyynnissä verokohtelukoodiksi merkitään E.

Veroton myynti ulkomaille

Ulkomaankaupassa eli silloin kun tavaroita tai palveluita myydään EU:n ulkopuolelle käytetään verokohtelukoodia G.

Ulkomaankauppaa harjoittavan yrityksen on selvitettävä, miten myynti ja osto käsitellään arvonlisäverotuksessa, esimerkiksi onko myynnistä maksettava Suomen vai jonkun toisen valtion arvonlisävero.

Yrityksen on myös selvitettävä, aiheuttaako ulkomaankauppa arvonlisäverovelvoitteita ulkomailla. Yrityksellä voi olla velvollisuus rekisteröityä alv-velvolliseksi myös muualla kuin Suomessa.

Tavaroiden vienti on verotonta, jos tavara kuljetetaan suoraan EU:n alueen ulkopuolelle. Edellytyksenä on, että tavaran kuljetuksen tekee joko myyjä tai ulkopuolinen kuljetusliike myyjän tai ostajan toimeksiannosta.

Jos kuljetuksen tekee ostaja omalla kuljetuskalustollaan, vienti on verotonta vain, jos ostajana on ulkomainen elinkeinonharjoittaja, joka ei ole Suomessa verovelvollinen.

Palvelujen myyntimaasäännöksissä määritellään, mikä on palvelun myyntimaa. Myyntimaasäännökset ratkaisevat, millä valtiolla on oikeus verottaa palvelun myynti.

Arvonlisäverolaissa on säännökset siitä, milloin palvelun myynti tapahtuu Suomessa. Suomessa tapahtuvasta myynnistä on maksettava Suomen arvonlisävero. Veron suorittaa yleensä myyjä, jollei myyntiin sovelleta käännettyä verovelvollisuutta.

Elinkeinonharjoittajalle ja muulle kuin elinkeinonharjoittajalle (kuluttajalle) tapahtuvaa palvelunmyyntiä koskevat eri myyntimaan yleissäännöt. Elinkeinonharjoittajalle tapahtuva myynti verotetaan siinä maassa, jonne ostaja on sijoittautunut ja kuluttajalle tapahtuvat myynti siinä maassa, jonne myyjä on sijoittautunut.

Käännetty verovelvollisuus tarkoittaa, että veron suorittaa ostaja. Palvelukaupan yleissäännöksen mukaisiin elinkeinonharjoittajien välisiin palvelujen myynteihin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta aina, kun myyjä ei ole sijoittautunut ostajan maahan.

Tämä tarkoittaa, että jos suomalainen myyjä myy palvelun toisesta EU-maasta olevalle ostajalle, ostaja maksaa palvelusta oman maansa veron myyjän puolesta. Yleissäännöstä sovelletaan esimerkiksi konsultointipalveluiden ja tavaran huoltopalvelun myyntiin.

Tarkempaa tietoa ulkomaankaupasta löydät verottajan sivuilta.

Huomaa kuitenkin, että jos laskutat välillä verottomasti ja välillä verollisesti, kannattaa oletusarvot laittaa yleisimmän tavan mukaan ja muokata sitten muita laskuja manuaalisesti.

Ohjelma lisää verokohtelukoodin S automaattisesti laskuille, joissa ei käytetä 0-prosenttia.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?