Kaikki kokoelmat
Laskuttaminen
Laskutusasetukset
Mikä on verokohtelukoodi ja miksi se on pakollinen tieto laskulla?
Mikä on verokohtelukoodi ja miksi se on pakollinen tieto laskulla?

Verokohtelukoodi eli alv-koodi on pakollinen tieto verkkolaskulla

Antti Korpela avatar
Tekijä: Antti Korpela
Päivitetty yli viikko sitten

Artikkelissa käydään läpi verokohtelukoodin ja ALV 0 % selitteen lisääminen. Lisäksi mitä verokohtelukoodia pitää käyttää missäkin tilanteessa.

Sisällysluettelo:

Näin lisäät verokohtelukoodin ja ALV 0 % selitteen

Verkkolaskulaki vaatii laskuttajaa lisäämään verokohtelukoodin verkkolaskulle arvonlisäverottomassa myynnissä. Normaaleja arvonlisäprosentteja käytettäessä ohjelma lisää koodin laskulle automaattisesti.

Kun teet laskun, jonka kaikilla tai jollain laskurivillä käytetään arvonlisäveroprosenttia nolla tai lasku on kokonaan arvonlisäveroton, sinun pitää lisätä laskun tietoihin myös verokohtelukoodi sekä ALV 0 % selite, jolla annetaan tarkempi tieto verottomuuden perusteesta. Esimerkiksi “vakuutusmaksu 0 % AVL”

Verokohtelukoodi valitaan ponnahdusvalikosta joka aukeaa laskurivin alle valittuasi alv 0 veroprosentin.

Mikäli laskutat usein ALV 0 %, niin voit tallentaa veroprosentin, verokohtelukoodin ja ALV 0 % selitteen laskutusasetuksiisi (Asetukset - Laskutusasetukset - Oletusarvot). Ohjelma lisää oletustiedon automaattisesti laskulle, silloin kun sillä käytetään veroprosenttia 0 tai lasku on veroton.

Seuraavaksi käydään läpi verokohtelukoodit esimerkkeineen

S - Normaali kotimaan myynti

Tulee automaattisesti, kun käytetään Suomen arvonlisäverokantoja 10, 14 tai 24 %.

ALV 0 % verokohtelukoodit:

AE - Kotimaan käännetty verovelvollisuus

 • Sijoituskulta, selite “AVL 8 a §”

 • Päästöoikeuksien kauppa, selite “AVL 8 b §”

 • Rakennusala, selite “AVL 8 c §”

 • Romu- ja jätekauppa, selite “AVL 8 d §”

Kannattaa erotella ALV 0 % selitteessä erityisesti rakennusalan käännetyn verovelvollisuuden alaiset myynnit muista käännetyn verovelvollisuuden myynneistä. Tekstiselitteenä voi käyttää esimerkiksi “AVL 8 c §”. Tämä helpottaa myös rakennusalan urakka- ja lasku­tietojen ilmoittamista Verohallinnolle.

O - Arvonlisäveron ulkopuolinen myynti

Käytetään jos myyjä ei ole rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi (esimerkiksi yhdistykset tai jos yritys ei ole hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi).

ALV 0 % selite: “En ole ALV-velvollinen”

E - Verosta vapautettu myynti

Myynnistä, josta ei ole vähennysoikeutta verojen osalta. Esimerkkeinä:

 • Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut (AVL 34 §)

 • Sosiaalihuollon palvelut (AVL 37 §)

 • Rahoituspalvelun (AVL 41 §) ja vakuutuspalvelun myynti (AVL 44 §)

 • Esiintymispalkkiot ja eräät immateriaalioikeuksien luovutukset (AVL 45 §)

Verokohtelukoodi E:n käyttäminen edellyttää laskulla tietoa verottomuuden perusteesta. Tämä voidaan antaa ALV 0 % selitteellä. Esimerkiksi “Verovapaa terveydenhoitopalvelu AVL 34 §”

Koodia käytetään myös käytettyjen tavaroiden myynnissä (marginaaliverotusmenettely) sekä matkatoimistojen laskutuksessa. Käytetyn tavaran kaupassa tarvitaan lisäksi selite. Esimerkiksi: "voittomarginaalijärjestelmä – käytetyt tavarat". Lisätietoa käytetyn tavaran kaupasta löydät Verottajan sivuilta

Z - Nollaverokannan alainen myynti

Tällöin myynti on verotonta, mutta myyjä saa kuitenkin tehdä ostovähennyksen hankkimistaan arvonlisäverollisista tuotteista. Esimerkkeinä myynneistä:

 • Jäsenlehden painoksen myynti yleishyödylliselle yhteisölle (AVL 56 §)

 • Vesialusten myynti, vuokraus tai rahtaus ja vesialuksesta irrotettuihin tavaroihin kohdistuva työsuoritus sekä työn yhteydessä käytetyt tai alukseen asennetut tavarat (AVL 58 §)

Esimerkki ALV 0 % selitteestä: “Vesialuksen myynti AVL 56 §”

K - Tavaroiden ja palveluiden yhteisökauppa

Tässä yhteisökaupalla tarkoitetaan EU:n sisällä tapahtuvaa myyntiä tavaroiden ja palveluiden osalta. Jos myyt EU:n ulkopuolelle, niin silloin käytetään verokohtelukoodia G.

Koodin K käyttäminen vaatii selitteen esimerkiksi “ALV 0 % (Yhteisömyynti)” tai “VAT 0 % (Intra-Community supply)”

Muut pakolliset tiedot laskulla:

 • Ostajan arvonlisäverotunniste

 • Toimitusmaan koodi

 • Toimituspäivä tai laskutusjakso

G - Kauppa kolmansien maiden yritysten kanssa

Käytetään, kun tavaroita tai palveluita myydään Euroopan unionin ulkopuolelle eli kolmansiin ­maihin. Myös tavaramyynnissä Ahvenanmaalle käytetään koodia G.

ALV 0 % selite: “ALV 0 %, veroton myynti EU:n ulkopuolelle” tai “VAT 0 %, Export outside the EU”

Yleisimmät väärinkäsitykset:

Matka- ja kulukorvaukset

Näitä laskuttaessa mukana on arvonlisävero, vaikka usein ajatellaan toisin. Näin ollen verokohtelukoodia ei tarvitse miettiä.

0 % alv ja arvonlisäveroton myynti

Nämä ovat eri asioita. Myydessäsi tarkista kumpaa myyntisi koskee Verottajan sivuilta. Verokannan ollessa 0 %, niin silloin on vähennysoikeus hankinnoista. Sen sijaan arvonlisäveron ulkopuolelle jäävästä myynnistä ei voi vähentää ostojen arvonlisäveroa.

Tavara vai palvelu ulkomaankaupassa

Arvonlisäverolaissa nämä usein käsitellään eri tavalla. Verokohtelukoodeissa ne ovat kuitenkin laitettu samaan. Veroilmoituksessa ulkomaan kaupan osalta pitää eritellä nämä toisistaan. Rajatapauksissa kannattaa selvittää Verottajan sivuilta kumpaa on myymässä.

Lyhenteet

Arvonlisävero = ALV

Arvonlisäverolaki = AVL

Vastasiko tämä kysymykseesi?