Kaikki kokoelmat
Laskuttaminen
Laskun lähettäminen
Maksumuistutuksen lähettäminen erääntyneestä laskusta
Maksumuistutuksen lähettäminen erääntyneestä laskusta
Mona Rosenberg avatar
Tekijä: Mona Rosenberg
Päivitetty yli viikko sitten

Tässä artikkelissa käydään läpi:

  • Miten maksumuistutus lähetetään?

  • Millä tavoin maksumuistutuksen voi lähettää?

  • Miksi en voi lähettää maksumuistutusta verkkolaskuna?

  • Voiko osittain maksetusta laskusta lähettää maksumuistutuksen?

  • Voiko osittain maksetun laskun hyvittää?

Miten maksumuistutus lähetetään?

Jos lähetetty lasku on erääntynyt ja haluat lähettää asiakkaallesi maksumuistutuksen, toimi näin:

  • avaa laskuluettelosta lasku, josta haluat asiakastasi muistuttaa 

  • paina Maksumuistutukset -toimintoa laskun ylälaidassa (Huom. toiminto näkyy vain erääntyneessä laskussa)

  • oletuksena muistutukseen tulee laskulle asetettu viivästyskorko ja muistutuskulut, voit muokata näitä tarvittaessa

  • maksumuistutukseen voi myös lisätä muistutusviestin, joka näkyy sitten laskulla tuoterivien yläpuolella

  • lähetä maksumuistutus (voi tarvittaessa lisätä saatetekstin)

Laskuluottelossa lähetetyn maksumuistutuksen kohdalle tulee 'kello' ikoni. Näin voit seurata erääntyneitä laskuja, joista olet lähettänyt maksumuistutuksen.

Millä tavoin maksumuistutuksen voi lähettää?

Maksumuistutuksen voi lähettää joko itse luomalla siitä PDF, sähköpostitse tai tulostuspalvelun kautta.

Miksi en voi lähettää maksumuistutusta verkkolaskuna?

Maksumuistutuksen lähettäminen verkkolaskuna ei ole mahdollista ja onkin suositeltavaa käyttää jotain muuta lähetyskanavaa kuin alkuperäisen laskun lähettämiseen käytetty lähetystapa. Tällä varmistetaan maksumuistutuksen perillemeno, jos alkuperäinen lasku ei esimerkiksi ole tavoittanut vastaanottajaa.

Lisäksi samaa laskutuskanavaa (verkkolaskuna) pitkin tullut lasku voitaisiin tulkita joko verkkolaskuoperaattorin tai vastaanottavan tahon reskontrajärjestelmän toimesta duplikaattina eikä sitä välttämättä käsiteltäisi. Tästä syystä muistutuksen lähettäminen on ohjattu toiseen kanavaan.

Useat yritykset ovat siirtyneet ottamaan vastaan vain verkkolaskuja, mutta laskuttajalla on oikeus lähettää maksumuistutus paperisena. Maksumuistutus on kirjallinen huomautus, jolla muistutetaan vastaanottajaa maksamaan lasku.

Jos maksumuistutukseen sisältyy muistutuskuluja tai viivästyskorkoja, voi vastaanottaja toki vedota, ettei maksa maksumuistutusta, koska se ei ole tullut verkkolaskuna, mutta heillä on velvollisuus maksaa alkuperäinen lasku. Tarvittaessa voi lähettää uuden laskun verkkolaskuna, jossa on vain huomautuskulut ja viivästyskorot.

Voiko osittain maksetusta laskusta lähettää maksumuistutuksen?

Kyllä voi. Jos laskulla on osittaisia suorituksia, maksumuistutukseen tulee näistä merkintä ja maksettavaksi tulee jäljellä oleva osuus.

Voiko osittain maksetun laskun hyvittää?

Osittain maksettua laskua ei voi tällä hetkellä hyvittää, vaan lasku pitää hyvittää kokonaisuudessaan. Jos laskulla on jo maksumerkintöjä, niin hyvitys ei ole mahdollista. Loput saatavat on toki mahdollista merkitä luottotappioksi.

Vastasiko tämä kysymykseesi?