Kan jag lägga till ROT/RUT-avdrag på fakturan?

Ja. Här är instruktioner på hur du lägger till ROT eller RUT -avdraget på fakturan.

Mona Rosenberg avatar
Tekijä: Mona Rosenberg
Päivitetty yli viikko sitten

Börja med att skapa en ny faktura från startsidan. 

Lägg till fakturans mottagare. Om det är en ny kund ta och spara kontakten som en privatperson:

När du utfört ROT/RUTarbete ska följande information finnas på fakturan:

  1. Kundens personnummer, var arbetet är utfört och under vilken tidsperiod. Om du utfört ROTarbete ska kundens fastighetsbeteckning eller bostadsrättsföreningens organisationsnummer och dess lägenhetsnummer också framgå. 

Denna information skriver du på fakturan i beskrivningen innan fakturaraderna:

2. Vilken typ av arbete du har utfört. Det lägger du till på fakturaraderna. Varje typ av arbete lönar sig att sätta på var sin rad, t.ex. golvläggning, tapetsering, måleriarbete:

3. Övriga kostnader utöver arbete, t.ex. material-, maskin-, rese-, transportkostnader eller kostnader för lagerplock ska också framgå på skilda fakturarader eftersom de inte berättigar till avdrag:

4. ROT/RUT -avdragets storlek
När du lagt till alla fakturarader, dvs. har med allt du ska fakturera, tryck på droppmenyn "Avdrag" nedanför fakturaraderna:

Välj sedan typ av avdrag: ROT eller RUT. Om kunden inte själv meddelat annat maxbelopp för avdragets storlek, räknas ROT avdraget alltid som 30 % av arbetskostnaden, och RUT-avdraget som 50 % av arbetskostnaden. Om kunden meddelat ett annat maxbelopp för avdraget, dvs. kunden redan har använt endel av det årliga beloppet som berättigar till avdrag, kan du beakta det och ändra på maxbeloppet:

Därefter väljer du de fakturarader du vill ha som grund till avdraget, dvs. de fakturarader som är arbetskostnader:

Nere under fakturaraderna ser du således avdragets summa och den summa som kunden betalar till dig.

När du förhandsgranskar fakturan finns all information med automatiskt:

Kunden betalar alltså endast 50% eller 30% av arbetskostnaderna, dvs. efter att kunden har betalat fakturan ska du begära utbetalning av det resterande beloppet från Skatteverket. 

I den månatliga rapporten över dina inbetalningar ser du summan som du ska begära utbetalning från skatteverket per faktura (bild 1 nedan), och i den månatliga bokföringsrapporten ser du den totala summan av all försäljning som du ska begära utbetalning för av skatteverket (bild 2 nedan):

Bild 1: Månatlig rapport över inbetalningar

Bild 2: Månatlig bokföringsrapport

Vastasiko tämä kysymykseesi?