Kes on e-arve operaator?

E-arve operaator vahendab e-arveid arve saatja ja saaja vahel.

Jana avatar
Autorilt Jana
Värskendatud üle nädala tagasi

E-arve operaator on teenusepakkuja, kes pakub ettevõtetele ja riigiasutustele (mõned ka eraisikutele) e-arve saatmise ja vastuvõtmise teenust.

Tänu e-arve operaatoritele saavad e-arve saatjad saata arveid majandustarkvara poolt loodud vormingus.

Operaatorid hoolitsevad ka selle eest, et saadetud e-arved on vastava riigi standardikohased.

Isolta kaudu saadetud e-arved lähevad esialgu e-arve operaatorile (Unifiedpost, Apix) ning sealt saadavad operaatorid e-arve edasi arve saaja ostuarvete süsteemi.

Soomes on e-arve saatmisel vajalik sisestada ka operaatorikood, et vastuvõtja operaator (Apix) teaks millise e-arve operaatori võrku e-arve edasi saata. Eestis seda sisestada pole vajalik.

Kas see vastas teie küsimusele?